Методичні рекомендації щодо проведення ДПА з предмета «Українська мова» в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів Перевірка й оцінювання робіт
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-05-2014, 22:38

Методичні рекомендації щодо проведення ДПА з предмета «Українська мова» в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів

Перевірка й оцінювання робіт

Диктант, як це і визначено чинною програмою з української мови, оці­нюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

    орфографічні та пунктуаційні помилки обраховуються разом та оціню­ються однаково;

    помилки в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, уважаються однією помилкою; помилки на те саме правило, але в різних словах і різних реченнях уважаються різними помилками;

    розрізняють грубі та негрубі помилки; до негрубих помилок відносять: винятки з усіх правил; написання великої літери в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменників з прийменниками; у випад­ках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях на кшталт не хто інший, як... ; не що інше, як... ; ніхто інший не... ; ніщо інше не...); заміна одного співвідносного розділового знака іншим; заміна українських букв російськи­ми; під час остаточного обрахунку помилок дві негрубі помилки вважаються однією грубою;

    п’ять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюється до однієї помилки;

    орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, вивчення яких не передбачено шкільною програмою, виправляються, але не враховуються.

    Нормативи оцінювання робіт на державну підсумкову атестацію

 

Бали

Кількість помилок

1

15–16 і більше

2

13–14

3

11–12

4

9–10

5

7–8

6

5–6

7

4

8

3

9

1+1 (негруба) — 2

10

1

11

1 (негруба)

12

Під час написання диктанту учням не дозволяється використовувати до­поміжні джерела (довідники, словники та іншу літературу й технічні засоби).

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали