Методичні рекомендації щодо складання розкладу уроків
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 5-08-2014, 14:15
Методичні рекомендації щодо складання розкладу уроків
Розклад занять в освітній установі с одним із найважливіших і діючих видів планування навчально-виховної роботи, основним організаційним документом, що визначає роботу учнівського і вчительського колективів, адміністрації і всієї школи в цілому.
У роботі з даного питання необхідно керуватися санітарними правилами і нормами.
При складанні розкладу необхідно враховувати, що працездатність учнів змінюється протягом дня і тижня (таблиці 1, 2); характерно, що вона залежить і від віку учнів. Таблиця 1 Найбільш продуктивні і непродуктивні уроки протягом дня
Класи Продуктивні уроки Непродуктивні уроки
1-2 1(+), 2(-), 4(-) 3 (+)
3-5 1 (-), 2(-), 3 (-) 4 (-)
6-7 1(-), 2(-), 5(-) 4(+), 6(-)
8 1 (+), 2(-), 3(-), 5(-) 4(+), 6 (-)
9 1(-), 2(-), 3(-), 5(-) 4(+), 6(-)
10 1(-), 2(-), 3(-), 5(+), 6(+) 4(+)
11 1(+), 2(-), 3(-), 4(+), 5(-), 6(-)
Знаки у дужках після цифр означають падіння (-) чи зростання (+) працездатності учня на відповідному уроці. Приміром, вираз «1 (+)» означає, що працездатність учня на першому уроці зростає від його початку до кінця.
Таблиця 2 Продуктивні і непродуктивні дні протягом тижня
Класи Сприятливі дні Несприятливі дні
14 Вівторок, середа, четвер Понеділок, п’ятниця, субота
5 Понеділок, вівторок Середа-субота
6 Вівторок, четвер, п’ятниця, субота Понеділок, середа
7-8 Вівторок, середа, четвер, субота Понеділок, п’ятниця
9-11 Середа, четвер, п’ятниця Понеділок, вівторок, субота

Серйозний вплив на рівень стомлюваності учнів протягом навчального дня виконує чергування уроків різного змісту і різних типів. Два уроки з одного предмета чи навіть уроки з двох близьких предметів швидше викликають стомлення, ніж уроки, розділені уроком з іншого предмета, не близькому їм.
Уроки з деяких предметів можна здвоювати:
російську мову і літературу (з 5-го класу);
літературу (10-11 класи);
алгебру і геометрію (з 6-го класу);
історію і суспільствознавчі предмети (з 9-го класу);
хімію і біологію (з 8-го класу);
фізику (за необхідності проведення практикуму в четвертій чверті в 9-му класі, в четвертій чверті другого півріччя в 10—11-х класах);
фізику й астрономію (11-й клас);
малювання і креслення (8-й клас);
фізкультуру (за необхідності проведення занять на лижах у третій чверті в 5-11-х класах);
трудове навчання (з 5-го класу).
Те саме стосується і чергування уроків з одного предмета протягом тижня. Воно має бути рівномірним за днями тижня, особливо у випадку предметів з малою кількістю навчальних годин.

У педагогічній практиці шкільні навчальні предмети за ступенем складності прийнято поділяти на чотири групи.
Група Предмет
1 Українська та російська мови, математика, загальна біологія, фізика (9-11 кл.),іноземна мова
2 Природознавство, біологія (6—9 кл.), фізична географія, фізика (7-8 кл.), хімія, астрономія
3 Література, історія, суспільствознавство, економічна географія, креслення
4 Трудове навчання, образотворче мистецтво, музика, фізична культура, ОБЖ та основи здоров’я
Важким предметом для сприйняття учнів усіх вікових категорій є математика. Уроки з цього предмета бажано розподіляти на години більш високої працездатності.
Для кожного віку характерні свої особливості сприйняття навчального предмета. Наприклад, «важкими» предметами для різних паралелей класів є:
Клас Предмети
2-3 Читання, природознавство
5 Історія, література, російська та українська мови
6-7 Географія, історія, біологія, література, фізика, російська та українська мови
8-9 Хімія, географія, іноземна мова, література
10 Хімія, географія, література, фізика
11 Література, хімія
На стомлюваність учнів дуже впливає ступінь психофізіологічного напруження. Це такі фактори:
обсяг інформації, призначеної для сприйняття і наступної переробки, що повідомляється учням;
складність навчального матеріалу;
ступінь новизни навчального матеріалу;
тип уроку і його структура;
методична майстерність викладача;
емоційний стан учня;
ступінь інтересу до предмета;
взаємини класу і вчителя, учня і вчителя;
санітарний стан навчальних приміщень.
Гігієнічні вимоги до складання розкладу занять у школі передбачають обов’язкове урахування динаміки зміни фізіологічних функцій і працездатності учнів протягом робочого дня і тижня, а також «труднощі» навчальних предметів і переваги статичного чи динамічного компонента під час занять. Алгоритм складання розкладу занять На першому етапіпри складанні розкладу необхідно підготувати документацію:
1. Навчальний план освітньої установи.
2. Навчальні програми з предметів навчального плану освітньої установи.
3. Дані про кількість класів в освітній установі і розподіл їх за змінами (наказ).
4. Дані про наявність навчальних кабінетів і про закріплення їх за визначеними вчителями (наказ).
Розподіл навчального навантаження вчителів за класами і групами продовженого дня, за змінами у тижневих годинах (наказ).
Розподіл класного керівництва (наказ).
Список голів методичних об’єднань (наказ).
Дані про вчителів, що займаються на заочних і вечірніх відділеннях вищих навчальних закладів (особиста заява).
Дані про вчителів, що займаються на курсах підвищення кваліфікації (наказ і особиста заява).
Дані про вчителів, що є сумісниками.
Дані про вчителів-сумісників (особиста заява).
Дані про обов’язкові вільні дні (адміністрація, голова профспілкового комітету, голови методичних об’єднань тощо).
Особисті побажання вчителів до розкладу уроків (особиста заява).
Дані про розподіл класів на підгрупи при вивченні окремих навчальних курсів.
Список класів і предметів, з яких необхідно передбачити в розкладі здвоювання уроків.
Розклад дзвінків в освітньому закладі.
Заготовлені форми таблиць (див. додаток).
Другий етап — заповнення таблиць.
Третій етап — складання розкладу:
Розставляємо уроки вчителів-сумісників.
Уроки вчителів, що з різних причин жорстко зафіксовані за днями тижня чи навіть за годинами дня.
Уроки:
фізичної культури
трудового навчання;
ОМ
музики, бо вони не повинні збігатися з проведенням в один день в одному класі.
Уроки іноземної мови за принципом щільного упакування, тобто по можливості без «вікон» і насамперед у ті дні, коли розклад даного класу включає перераховані вище уроки, що пов’язано з більш раціональним використанням навчальних кабінетів в освітній установі.
Складаємо робочий розклад адміністрації.
Далі приступаємо до розміщення інших предметів: рівномірно за днями тижня з огляду на всі гігієнічні вимоги, побажання вчителів.
Четвертий етап — перевірка правильності:
Розміщення уроків по класах (по вертикалі в кожному стовпчику кількість уроків у класі за один день).
Відповідність розкладу навчальному плану.
Кількість уроків з даного предмета за тиждень у кожному класі.
Навантаження кожного вчителя.
П’ятий етап — И.Г.Сивкова (1975 г.) . Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.2.576-96 "Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 49)

Предмет Количество баллов
Геометрия 12
Математика, алгебра 11
Иностранный язык 10
Физика, химия 9
История 8
Родной язык, русский язык ,литература 7
Естествознание, география 6
Физкультура 5
Труд 4
Черчение 3
Рисование 2
Пение 1

Підраховується сума балів за днями тижня й окремих класах. Ці цифрові дані можна подати у графічній формі.
Розклад оцінюється позитивно в тому випадку, якщо утвориться крива з «підйомом» у вівторок та/або середу. Шкільний розклад оцінюється як нераціональний при найбільшій сумі балів у пертий і останній дні робочого тижня, а також при рівномірності навантаження в тижневому циклі.
Для учнів молодшого і середнього віку найбільша інтенсивність навчального навантаження має припадати на вівторок і середу, причому четвер повинен бути полегшеним днем. Крім того, необхідно враховувати дані сучасних наукових досліджень, які встановили, що біоритмічний оптимум розумової працездатності прослідковується на інтервалі 10-12 годин.
У ці години відзначається найбільша ефективність засвоєння матеріалу при найменших психофізіологічних витратах організму. Тому в розкладі уроків основні предмети повинні проводитися на 2- 3-му уроках для молодших школярів і на 2—3—4-х уроках для учнів середнього і старшого віку. Останній етап роботи — складання розкладу уроків для учнів у звичній для них формі.
Раціонально складений розклад
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів