Інструктивно-методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класних журналів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з української мови
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 11-08-2014, 18:57
Інструктивно-методичні рекомендації щодо заповнення сторінок класних журналів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з української мови
Звертаємо увагу керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів , що зразок заповнення сторінки журналу з української мови подано у методичному листі Міністерства освіти від 21.08.2010 № 1/9-580

1. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2009 року «Про визначення кількості фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання» в програмі «Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.», за якою здійснюється викладання предмета у 5–9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, скоригована кількість фронтальних видів контрольних робіт (аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ та письмовий твір, мовні знання і вміння):
Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю 5 6 7 8 9 10 11
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми* 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Письмо:
переказ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
твір – 1 – 1 – 1 1 1 1 1 1 - 1 -
Правопис:
диктант** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Аудіювання* – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
Читання мовчки* 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 –

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.
** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

Міністерство освіти і науки України наголошує (підстава: лист від 22.05.2009 року № 1/9-353), що «у таблиці зазначена мінімальна кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо».
Звертаємо увагу, що зазначена кількість видів контролю у 10–11-х класах стосується рівня стандарту та академічного рівня. У класах із профілем «Українська філологія» ця кількість визначена у програмі: Українська мова. 10–12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І. Мацько, О.М. Семеног – К.: Грамота, 2009. – 136 с.
2. Наприкінці кожної мовної теми проводиться контрольна робота, якою перевіряються знання та компетентності учнів із цієї теми. Проводиться вона лише у формі тестових завдань (див.: таблиця «Фронтальні види контрольних робіт»).
Тематична оцінка виставляється на основі поточних з урахуванням оцінки за контрольну роботу. Якщо учень був відсутній під час написання цієї контрольної роботи, він її не писатиме в інший час, і тематична оцінка йому виставлятиметься лише на підставі поточних.
Виходячи з цього, порожня клітинка між колонкою з оцінками за контрольну роботу та колонкою «Тематична» не залишається.
3. Один раз на семестр у кожному класі окремо здійснюється контроль за орфографічною та пунктуаційною грамотністю учнів (контрольний диктант) (див.: таблиця «Фронтальні види контрольних робіт»).
Контрольний диктант слід провести перед останньою контрольною роботою кожного семестру і оцінку за нього врахувати як поточну при виставленні тематичної.
На сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» у день проведення контрольного диктанту під датою виставляються оцінки та «н» тим, хто був відсутній. Якщо учня не було на уроці, то він не писатиме контрольний диктант в інший час.
На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольний диктант».
4. Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році (підстава: лист від 21.08.2010 року № 1/9-580) змінено кількість індивідуальних видів контрольних робіт (діалог, усний переказ, усний твір). Усі ці види контролю здійснюються 1 раз на рік.
Оскільки тести з аудіювання та читання мовчки проводяться на одному уроці з контрольною роботою за мовну тему, а на говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) взагалі не відводиться окремого уроку, то для зручності ведення контролю за видами мовленнєвої діяльності записи в журналі оформлюються у такий спосіб: у кінці семестру (бажано перед передостанньою тематичною) на лівій сторінці журналу в колонках без дат записуються ті види контролю, які проводяться протягом семестру і не датуються. Надаємо запис цих видів діяльності по класах у І та ІІ семестрах

5-9-й 10-й, 11-й
І семестр ІІ семестр І семестр ІІ семестр
Усний твір
Діалог
Усний переказ
Читання вголос Усний твір
Діалог
Усний переказ
5. Оцінка за зошит виставляється до класного журналу один раз на місяць і вважається поточною, тобто враховується до найближчої тематичної.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів