Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання варіативної складової зі світової літератури у 2014/2015 н.р.
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 11-08-2014, 20:00
Інструктивно-методичні рекомендації
щодо викладання варіативної складової
зі світової літератури у 2014/2015 н.р.
Одним із компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором і факультативи. Звертаємо особливу увагу, що загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально – виховного процесу лише навчальні програми, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.
Міністерство освіти і науки України рекомендує для використання
• Збірник програм курсів за вибором та факультативів зі світової літератури. 8 – 11 класи. Книга 1/ за загальною редакцією К.В.Таранік-Ткачук, І.П. Дворницької. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 336 с.
Важливим залишається організаційний аспект щодо використання програм курсів за вибором або факультативів. Факультативи розраховані на 9 –17 годин опрацювання, мають «статус» необов’язковості, коли учень може перевірити власні нахили, здібності й уподобання, опановуючи факультативний курс. Відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 р.
№ 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять у ЗНЗ міської місцевості становить 8 учнів, сільської місцевості – 4 учні.
Програма курсу за вибором розрахована на 35 годин на рік (одна година на тиждень), ці заняття є обов’язковими для відвідування учнями, які обрали курс, від початку навчального року до завершення, робота учнів у кінці навчального року має бути оцінена.
Однак, ураховуючи, що організація профільного навчання на етапі допрофільної (8–9 класи) та профільної (10–11 класи) освіти мають свої особливості, що спричинені об’єктивними і суб’єктивними причинами, можливим є узгодження обраної програми з реальною ситуацією. Так, обравши курс за вибором на 35 годин на рік, учитель має право скоригувати кількість годин і ущільнити матеріал, якщо згідно з реальними обставинами може викладати лише факультативний курс на 17 годин на рік. Можливим є й зворотній процес, коли факультативний курс може бути використаний як курс за вибором. Кількість годи н на вивчення кожної теми, збільшення навчального матеріалу має бути скоригованим у календарно-тематичному плануванні до програми курсу за вибором.
У такому випадку скоригована програма має бути погоджена на засіданні методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу і затверджена керівником цього навчального закладу. У пояснювальній записці до програми необхідно зазначити, на основі якої програми курсу за вибором або факультативу (за чиїм авторством), відповідно до якого посібника, схваленого Міністерством, розроблено скоригований варіант.


Методист НМЦ СГД Л.І.Іванова
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів