Завдання на олімпіаду на Всеукраїнський конкурс з історії України 10 клас
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2015, 22:24

I Всеукраїнський конкурс з історії України 10клас на базі

Садовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Лозівської районної ради Харківської області

І рівень

Тестові завдання (за кожну пр. відповідь – 1б)

1. Поширення економічної кризи в Наддніпрянської України відбувався у:

А. 1900-1901 рр.

Б. 1900-1902 рр.

В. 1900-1903 рр.

Г. 1900-1904 рр.

2. Укажіть, визначення поняттю кооператив:

А. добровільне об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності;

Б. установлена законом або звичаєвим правом можливість користуватися чужою власністю;

В. виняткове право приватних осіб, держави, організацій, фірм тощо в різних сферах діяльності;

Г. монополістичне об’єднання, характерною рисою якого є розподіл замовлень, закупівля сировини та реалізація продукції через єдину систему збуту

3. Хто написав брошуру «Самостійна Україна» політичній партії РУП:

А. Д.Антонович

Б. М. Міхновський

В. М. Русов

Г. Д. Познанський

4. Позначте суспільно-політичні організації Наддніпрянської України другої половини ХІХ ст. (чотири правильні відповіді).

1) «Земля і воля»;

2) «Народна воля»;

3) Українська громада;

4) Київська громада;

5) молоді громади;

6) нові громади;

7) «Братство тарасівців»

5. Позначте тенденції, які характеризували український національний та суспільно-політичний рух західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст. (чотири правильні відповіді).

1) Поширення в національному русі двох течій слов’янофілів та народовців;

2) заснування народовцями вищих навчальних закладів;

3) заснування й діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта»;

4) початок діяльності Михайла Грушевського;

5) відкриття у Львівському університеті кафедри історії України;

6) утворення перших українських політичних партій;

7) пасивне ставлення селян та робітників до боротьби за політичні й національні права українців.

6. Позначте основні положення селянської реформи 1861р. (чотири правильні відповіді).

1) Селяни отримали особисті права (поміщик не мав права їх купувати, дарувати, обмінювати, селяни могли брати шлюб без дозволу поміщика, йти на службу, вступати до навчальних закладів, переходити до інших станів).

2) Селяни отримали майнові права (укладати договори, займатися промислами чи торгівлею, володіти власністю).

3) Селяни отримали право на власну землю. Розмір селянського наділу визначався поміщиком.

4) Надлишок землі у селянина відбирався на користь поміщика і називався «відруб».

5) Селянин укладав «викупну угоду» і повинен був за землю заплатити (20 % суми одразу, а 80% — брали позику у держави з відсотками на 49 років) .

6) Ціна на землю в 4 рази перевищила ринкову ціну.

7) До укладання «викупної угоди» селяни вважалися тимчасовозобов’язаними.

7. Установіть відповідність між терміном та його визначенням:

 

А. Шовінізм

 

1 часткове або повне позбавлення чи обмеження конституційних прав певної категорії громадян за расовою чи національною належністю, політичними і релігійними переконаннями, статтю тощо;

Б. радикалізм

 

2оновлення, удосконалення, надання будь-чому сучасного вигляду, перероблення відповідно до сучасних вимог;

В. модернізація

 

3 проповідування національної виключності, панування однієї нації над іншими;

Г. асиміляція

 

4 політична течія, прихильники якої вимагали рішучого проведення демократичних реформ і для здійснення яких готові були вдатися до боротьби із владою;

 

5 процес розчинення раніше самостійного народу чи якоїсь його частини в середовищі іншого, як правило, чисельнішого народу

 

8. Установіть відповідність між назвами українських міст ХІХ ст. та їх сучасними назвами.

 

А Катеринослав

1 Донецьк

Б Єлисаветград

2Запоріжжя

В Олександрівськ

3 Херсон

Г Юзівка

4 Дніпропетровськ

 

5 Кіровоград

 

9. Повстання на броненосці Потьомкін (червень 1905 p.), збройні виступи у Севастополі відбувалися під керівництвом:

А. Б. Грінченко

Б. П. Мирний

В. Б. Жаданівського

Г. П. Шмідта

10. Якої політичної партії на українських землях гасло було «Рух – усе, мета - ніщо»:

А. Бунд

Б. РСДРП

В. УСДС

Г. РУП

ІІ рівень

1. Дайте визначення термінам і поняттям: (за кожну пр. відповідь – 2б)

 

Пролетар –

 

 

Соціалізація –

 

 

Сервітут –

 

 

Картель –

 

 

Суверенітет -

 

2. Проаналізуйте статистичні дані: (5б)

Національний склад Австро-Угорщини в 1910 р. становив:

Австрійці – 23,5% Угорці – 19,1% Чехи й словаки – 16,5% Серби й хорвати – 10,5% Поляки – 10% Українці – 8% Румуни – 6,5% Словени – 2,5% Інші – 3,4%

Відповідь:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ рівень

1. Покажіть на карті території, які приєднані до Російської імперії в другій половині ХІХ століття. (5б) Завдання на олімпіаду на Всеукраїнський конкурс з історії України 10 клас

2. Прочитайте та дайте відповіді на запитання: (5б)

Зі звернення «Від Української демократичної партії»

Головні принципи нашої партії такі:

1. Знесення політичного абсолютизму, заведення парламентського ладу, участь народу в державних справах на підставі загального, безпосереднього, тайного голосування.

2. Свобода особи, слова, віри.

3. Заведення народної мови в школах, судах, адміністрації і у всіх громадських інститутах.

4. …. Ми вимагаємо для території, заселеної українським народом, автономії на особливим органічнім статусі, виробленім будущим українським сеймом і за порученім основними загальнодержавними законами.

5. Щодо економічних питань …

а) 8-годинний робочий день

б) державну пенсію

 

Запитання:

1. Які загальнодемократичні перетворення прагнула здійснити УДП?

2. Яким убачати майбутнє України члени партії?

3. Які соціально-економічні вимоги висували члени партії?

Відповідь_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Максимальна кількість балів 35______ Учитель: Войнова С.П.

Набрана кількість балів учнем/ученицею ________ Підпис учителя: ________

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів