Контрольна робота із зрубіжної літератури 5 клас за темою «Природа і людина»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-11-2016, 16:40

Контрольна робота за темою «Природа і людина»

1. Образне означення, що виділяє характерну рису зображуваного або передає емоційне став­лення до нього - це: А) метафора; Б) епітет; В) порівняння

2. Як називається зображення природи в ху­дожньому творі? А) інтер'єр;

Б) портрет; В) пейзаж.

3. Що переважає у вірші Гете «Нічна пісня подорожнього»? А) гомін пташиної зграї; Б) шум бору під вітром; В) тиша.

4. Яку професію опанував Джон Кітс? А) юриста; Б) інженера; В) медика.

5. Якою є головна ідея твору Джона Кітса «Про коника та цвіркуна»?

А) нетлінність краси природи; Б) взаємозв'язок природи і людини; В) швидкоплинність людського існування.

6. Представником якої національної літерату­ри є поет Генріх Гейне?

А) французької; Б) німецької; В) єврейської.

7. Кого автор називає Володарем Курумпо? А) Лобо; Б) Бланку; В) мисливця Теннерея.

8. Які характерні особливості поведінки інших тварин об'єднує в собі Лобо?

А) силу, волю, вірність; Б) силу, стійкість, вірність; В) волю, мужність, кмітливість.

9. Що стало причиною того, що Лобо втратив пильність і потрапив у пастку?

А) був дуже втомлений; Б) дуже поспішав; В) необережність подруги.

10. Чому Лобо не став вдруге кликати на допомогу свою зграю? А) він розраховував на свої сили; Б) він уже кликав її у скрутну мить, але ніхто не прийшов на допомогу; В) його зграя потрапила у пастку і до­помогти не могла.

11. Що вирізняло всіх вовків у зграї Лобо? А) однаковий колір шерсті;

Б) величезні розміри; В) довгий хвіст.

12. Що стало причиною смерті могутнього Володаря Курумпо?

А) необережність; Б) смертельні рани; В) розбите серце.

13. Установіть відповідність між іменами пись­менників та назвою твору.

А. Е. Сетон-Томпсон; 1. «Поезія землі не вмре ніколи…»;

Б. Г. Гейне; 2. «Лобо»;

В. Дж. Кітс; З. «Задзвени із глибини...»;

Г. Й. В. Гете. 4. «Нічна пісня подо­рожнього».

14. Установіть відповідність між країною та письменником

А. Німеччина; 1. Е. Сетон-Томпсон;

Б. Канада; 2. Г. Гейне;

В. Англія. З. Дж. Кітс;

Г. Франція 4. Й. В. Гете.

15. Проаналізуйте один із вивчених поетичних творів (на вибір) за планом:

1. Назва вірша, його автор.

2. Тема поезії.

3. Головна думка твору.

4. Образи поезії.

5. Засоби художньої виразності, використані поетом.

6. Поетичний розмір.

7. Яка рима у вірші?

16. Виконайте одне із завдань.

1. Складіть словесний портрет поета Джона Кітса. Використайте слова: краса природи, що відкривається для поезії; закоха­ність, мрійливість, чуттєва уява, смуток, просто­та, нетлінність краси, спокій, тиша, самотність.

2.Складіть словесний портрет поета Генріха Гейне. Використайте слова: творча уява, мрійливість, задумливість, проникливість, закоханість, мелодійність, відкритість, самотність.

3. Вигадайте кінець історії Лобо.

 

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів