ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ І ТЕЧІЇ Бароко
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:21
Бароко
Напрям у мистецтві та літературі XVII—XVIII ст., який прийшов на зміну Відродженню, але не був його запереченням. Бароко синтезувало мистецтво готики й ренесансу.
Визначальні риси бароко:
и посилення ролі церкви і держави, поєднання релігійних і світських мотивів, образів;
? мінливість, поліфонічність, ускладнена форма;
? тяжіння до різких контрастів, складної метафоричності, алегоризму;
? прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору;
? трагічна напруженість і трагічне світосприймання;
? настрої песимізму, скепсису, розчарування.
Українське бароко виникло у першій чверті XVII ст. і розвивалося протягом двох віків в усіх жанрах тодішньої літератури, зокрема в проповідях І. Галятовського, А. Радивиловського, в поезії Л. Барановича, І. Величковського, Г. Сковороди та інших. Найвщомішим жанром барокової поезії була духовна пісня, але й світська поезія також мала різноманітні жанрові форми: філософська й еротична лірика, панегірик та епіграма, пейзажні та емблематичні вірші тощо. Серед найоригінальніших творів українського бароко виділяють «віршові іграшки»: акростих (коли початкові літери кожного рядка утворювали ім'я автора) і мізостих (коли потрібні слова складалися з літер, що знаходилися посередині вірша), кабалістичні вірші (числове значення слов'янської абетки давало можливість підрахувати рік написання твору), фігурні вірші (друкувались у формі серця, хреста, яйця тощо), «раки літеральні» І. Величковського — вірші, рядки яких можна читати однаково як справа наліво, такі зліва направо тощо.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали