Неореалізм
Стильова течія в українській літературі початку XX ст. (її ще називають соціально-психологічним, романтичним, імпресіоністичним або лірико-психологічним реалізмом), яка розвинулася з класичного реалізму. Не сприйнявши наслідувального (міметичного) принципу «зображення життя у формах
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:35
Неокласицизм
Європейський неокласицизм XIX ст. поставив завданням покласти в основу творчості певні канони, витворені на основі естетизму, що мав тривалий досвід, починаючи від античності, гармонійно поєднувати чуттєву красу і культурно-мистецькі ідеали. Неокласицизм заперечував модне, злободен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:34
Символізм
Одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х pp. XIX ст., а в українській літературі поширилася на початку XX ст. Основною рисою символізму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.
Теоретиком символізму вважається Ш. Бодлер. Ві
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:33
Експресіонізм
Напрям, назва якого походить від французького ixpressio (-вираження). Як і імпресіонізм, постав у творчості західноєвропейських художників (В. Ван Гог, Е. Мунк, П. Сезанн, П. Гоген, А. Матісс та ін.). Згодом експресіоністичний стиль засвоює німецька література (С. Георге, Г. Тракл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:30
Імпресіонізм
Художній напрям, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань. Сформувався у Франції в другій половині XIX ст., насамперед у малярстві. Визначення походить від назви картини Клода Моне «Враження. Схід сонця» («Impression. Soleil levant», 1873
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:28
Неоромантизм (новоромантизм)
Стильова течія модернізму, що виникла в українській літературі на початку XX ст., названа Лесею Українкою «новоромантизмом». Зі «старим» романтизмом його ріднить порив до ідеаль ного, виняткового. Відкинувши раціоцентризм, неоромантики на перше місце поставили чуттє
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:26
Модернізм
Загальна назва літературних напрямів та шкіл XX ст., яким притаманні формотворчість, експериментаторство, тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість. Модерністські напрями виникли як заперечення натуралістичної практики в художній царині, обґрунтованої філософією позити
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:25
Реалізм
Літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ. Починаючи з 30-х pp. XIX ст. набуває розвитку у Франції, а згодом в інших європейських літературах. На відміну від романтизму, який зосереджував увагу на внутрішнь
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:24
Романтизм
Один із провідних напрямів у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці XVIII ст. у Німеччині та існував у літературі Європи й Америки в першій половині XIX ст. Романтики виступали проти нормативності класицистичного мистецтва, проти його канонів та обмежень. Як новий тип свід
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:23
Сентименталізм
Напрям у європейській літературі другої половини XVIII — початку ХІХст., що характеризується прагненням відтворити світ почуттів простої людини й викликати співчуття читача до героїв твору. Сентименталізм розвивався як утвердження чуттєвої, ірраціональної стихії в художній творчо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:22
Класицизм
Напрям у європейській літературі та мистецтві, який уперше з'явився в італійській культурі XVI ст., а найбільшого розквіту досяг у Франції XVII ст. Цей напрям певною мірою притаманний усім європейським літературам, а в деяких зберігав свої позиції аж до першої чверті XIX ст. Для класи
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:21
Бароко
Напрям у мистецтві та літературі XVII—XVIII ст., який прийшов на зміну Відродженню, але не був його запереченням. Бароко синтезувало мистецтво готики й ренесансу.
Визначальні риси бароко:
и посилення ролі церкви і держави, поєднання релігійних і світських мотивів, образів;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-01-2013, 14:21
КОРОТКИЙ СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ
Анафора (з грец. — піднесення) — єдинопочаток; повторення окремих слів чи словосполучень на початку віршових рядків, строф чи речень.
Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-01-2013, 22:24
Літературні ігри для перевірки знань по закінченні вивчення творчості Т.Г.Шевченко
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-12-2012, 21:24
Рекомендована література
для вивчення біографії і творчості
Тараса Шевченка
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-12-2012, 22:58
Позакласний виховний захід Є в Шевченка народження дата, Дати смерті в Шевченка немає!
Святково прибраний актовий зал: портрет Тараса Шевченка, рушники, виставка його творів, ілюстрацій.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-12-2012, 22:55
Орієнтовний план характеристики художнього образу-персонажа
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-12-2012, 23:21
Орієнтовний план характеристики художнього образу-персонажа
Характеристика персонажа як певного соціального типу.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-12-2012, 09:36
Меню
Архів матеріалів