Тема. Речення, його граматична основа. Члени речення. Мета: повторити та узагальнити знання учнів про будову простих та складних речень, про поділ речень на двоскладні та односкладні, поширені та непоширені, повні та неповні. Тип уроку:          
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-03-2013, 08:17
Тема. Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них. Мета: поглибити та систематизувати знання школярів про синтаксичні одиниці, які є будівельним матеріалом для ССЦ, зосередивши увагу на відмінностях між словосполученням та реченням за роллю в мові, будовою та функцією; дати поняття про
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-03-2013, 08:16
Тема. Роль мови формуванні і самовираженні особистості. Мета: обґрунтувати важливість значення мови, зокрема рідної, у формуванні духовного світу людини, а також як найважливішого засобу самовираження людської індивідуальності. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: підручник.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-03-2013, 08:15
Тема.         Структура виступу. План виступу. Вступ і закінчення виступу. Мета:         пояснити особливості структури виступу, роль та завдання вступу і закінчення промови, звернувши увагу на їх варіативність; розвивати уваг
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-03-2013, 08:09
КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань, набуття вмінь і навичок; закріплювати вміння й навички використовувати здобуті теоретичні знання на практиці відповідно до конкретних випадків; розвивати  логічне мислення, орфографічну і пунктуаційну грамотн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-03-2013, 07:29
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Письмовий переказ із творчим завданням Мета: удосконалювати набуті учнями вміння сприймати прослухане (або прочитане) висловлювання та відтворювати його із застосуванням сформованих у попередніх класах текстотворчих умінь, а також завершувати відповідно до одержаного завдання;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-03-2013, 07:28
Тема.  Елементи практичної риторики. Тематичне тестування.   Мета:         закріпити знання учнів про структуру виступу та основне в його змісті; з’ясувати рівень засвоєння ними елементів практичної риторики; розвивати логічне мислення, па
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-03-2013, 07:26
Тема.         Виступ. Техніка підготовки виступу: добір матеріалу, його обдумування, конспект ключових слів. Мета:         познайомити учнів зі складниками докомунікативної фази творчої діяльності оратора, пояснити взаєм
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-03-2013, 00:07
Тема. Основне в змісті виступу (об’єктивність, ясність, образність, цілеспрямованість, повторення основних думок, лаконізм, гумор, дотепи, іронія). Мета: пояснити, у чому виявляється об’єктивність, цілеспрямованість та лаконізм оратора, ясність та образність його мовлення, пояснити, як можна ви
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 15:12
Тема. Вступ. Риторика – наука і мистецтво переконувати. Мета: пояснити, що є предметом вивчення риторики як науки; окреслити роль і місце риторики в античному світі, внесок, зроблений у розвиток риторики східними слов’янами, з’ясувати причину необхідності поновлення статусу риторики як науки та
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 15:05
І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ Т.Шевченко   ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ   Аще кто речет, яко люблю бога, а брата своего ненавижу, ложь есть. Соборное послание Иоанна Глава 4, ст. 20.   І смеркає, і світає, День божий минає, І знову люд
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:40
Тематичне тестування. Контрольне читання мовчки Мета:    з’ясувати рівень сформованості знань про систему частин мови, а також рівень набуття ними комунікативних умінь, необхідних для читання мовчки; розвивати мислення та мовлення, відпрацьовувати навички самостійної роботи. Тип урок
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:30
Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз Мета:    удосконалювати вміння та навички учнів застосовувати здобуті ними теоретичні знання на практиці – шляхом здійснення різноманітних видів мовного аналізу; удосконалювати логічне мислення, вміння робити висновки, систематизувати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:28
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Аналіз письмового переказу Мета:    підбити підсумки перевірки учнівських робіт, відзначити позитивне в їх виконанні, проаналізувати допущені в роботах типові помилки; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок, належним чином їх проінструктувавш
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:26
Тема. Система частин мови: спільне і відмінне в них. Складні випадки правопису різних частин мови. Мета: повторити та систематизувати знання школярів про систему частин мови,  ознаки, за якими виділяється і характеризується кожна з частин мови (лексичне значення, морфологічні ознаки, синта
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:22
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Аналіз переказу Мета:    підбити підсумки перевірки учнівських робіт, відзначити позитивне в їх виконанні, проаналізувати допущені учнями типові помилки та недоліки творчих робіт; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок, удосконалювати логічн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:20
Тема. Лексикологія і фразеологія. Тематичне тестування. Мета: закріпити знання з лексикології та фразеології, з’ясувати рівень здобутих з цих розділів знань; розвивати мислення та мовлення, збагачувати та уточнювати словниковий запас учнів. Тип уроку:    комбінований урок (закріп
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:18
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали