ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Письмовий переказ із творчим завданнямм Варіант №2 Мета:    продовжувати формування в учнів уміння сприймати прослухане (або прочитане) висловлювання та відтворювати його із застосуванням відпрацьованих у попередніх класах текстотворчих умінь, а також завершувати від
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:16
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Усний переказ із творчим завданням Мета: продовжити формування в учнів умінь сприймати прослухане (або прочитане) висловлювання та відтворювати його із застосуванням відпрацьованих у попередніх класах текстотворчих умінь, а також завершувати відповідно до одержаного завдання;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:15
Тема.     Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології та лексикології. Мета:    повторити та систематизувати знання учнів про українську фразеологію; формувати в них уміння визначати стилістичне призначення фразеологізмів; систематизувати знання
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:13
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Письмовий переказ із творчим завданням  Варіант №3 Мета:    продовжувати формування в учнів умінь сприймати прослухане (або прочитане) висловлювання та відтворювати його із застосуванням відпрацьованих у попередніх класах текстотворчих умінь, а також завер
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:10
Тема.     Власне українські слова. Складні випадки слововживання. Мета:    закріпити й поглибити знання школярів про власне українські слова; закріплювати навички роботи зі словниками; спрямувати учнів на введення слів цієї групи до їхнього активного словника; розвивати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 12:06
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Письмовий відгук про твір  мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін.). Мета:    ознайомити учнів з визначенням відгуку як жанру публіцистики, вчити аналізувати відгуки та складати відгуки про мистецькі твори; удосконалювати логічне та образне мисле
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 11:53
Тема.     Основні способи словотворення. Тематичне тестування. Мета:    закріпити знання про способи словотворення, вміння й навички визначати способи творення слів; з’ясувати рівень засвоєння знань про будову слова та способи словотворення, а також уміння визначати спо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 11:51
Тема. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору. Мета: пояснити вплив застосування різних способів словотворення на стилістичну маркованість слів, а відтак на вживання слів у різних стилях мовлення; формувати увагу до слова, смак до точного і влучного вислову, відпрацьовувати вміння співставл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 11:45
Тарас ШЕВЧЕНКО
Сон ( У всякого своя доля )
Комедія

Дух истины, его же мир не
может прияти, яко не видит
его, ниже знает его.
Иоанна глава 14, стих 17

У всякого своя доля
І свій шлях ши
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 21:16
8 клас
Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною» (скорочено). Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною
Мета: Ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом М. К
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 20:47
Контрольний диктант. Тематичне тестування (тема: Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) Мета: з’ясувати рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності, а також  рівень засвоєння знань, сформованості вмінь і навичок з теми "Речення зі звертаннями, вставни
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:43
Тема:Складання діалогів із використанням звертання та вставних слів. Контрольне аудіювання. Мета: з’ясувати рівень сформованості комунікативних умінь та навичок, зокрема вміння вибудовувати репліки-стимули й репліки-реакції та вміння слухати-розуміти; формувати вміння доречно й правильно вживати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:42
Тема:Інтонація речень зі звертаннями, вставними словами (словосполу ченнями, реченнями). Розділові знаки при звертаннях, вставних словах, словосполученнях, реченнях. Мета: закріпити знання про звертання та вставні слова (словосполучення, речення), навички  вживання  розділових знаків у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:39
Зв’язне мовлення Контрольний письмовий  твір-опис пам’ятки історії та культури Мета: з’ясувати рівень сформованості в учнів текстотворчих умінь, граматичних і правописних умінь і навичок; розвивати культуру писемного мовлення, мислення, сприяти збагаченню словника, удосконалювати навичк
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:37
Тема: Вставні речення. Розділові знаки при вставних реченнях. Мета: пояснити, які значення можуть мати вставні речення та особливості вживання розділових знаків у конструкціях зі вставними реченнями; формувати вміння розпізнавати вставні речення, правильно інтонувати конструкції зі вс
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:36
Тема: Вставні слова (словосполучення). Розділові знаки при вставних словах. Мета: поглибити  знання про вставні слова, удосконалювати вміння визначати вставні слова в реченнях, правильно інтонувати такі речення, розставляти в них розділові знаки,  доречно й правильно вживати встав
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:35
Зв’язне мовлення Контрольний письмовий докладний  переказ художнього розповідного тексту  з елементами опису пам’ятки історії та культури Мета: з’ясувати рівень сформованості в учнів текстотворчих умінь, граматичних і правописних умінь та навичок; розвивати культуру писемного
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:33
Тема: Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні. Мета: закріплювати вивчене про звертання; уміння й навички визначати в реченнях звертання, правильно вживати розділові знаки в реченнях зі звертаннями, правильно інтонувати речення зі звертаннями, вживати звертання у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:32
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали