Тема: Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні. Мета: поглибити знання про звертання, удосконалювати вміння визначати  звертання в реченнях, правильно інтонувати речення зi звертаннями, вживати розділові знаки у реченнях зi звертаннями; розвивати увагу, логічне
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:31
Показ любові до України в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» Роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада» посідає в українській літературі особливе місце, як перший український історичний роман. Його основою були реальні події, що сталися після Переяславської ради 1654 р. через загострення боротьб
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:28
Проблема взаємозв'язку вождя і народу в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» Роль вождя, провідника в народному поступі —одна з так званих «вічних тем» у світовій літературі. П. Куліш, видатний український письменник і культурний діяч,. також звернувся до цієї проблеми у своїй «Чорній раді» —
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:27
Зображення козацького лицарства і любові до України в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» При вивченні української літератури XIX ст. обов'язково слід звертатися до першого українського історичного роману П. Куліша «Чорна рада». Це глибокий багатопроблемний твір. Серед поставлених питань чі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:26
Проблема історичної пам'яті народу в поемі Миколи Вороного «Євшан-зілля» (І варіант) Не раз закликали митці (від безіменних кобзарів та літописців до відомих письменників і поетів) не відриватися від рідної землі, не забувати, «яких батьків ми діти». Здавна проблема збереження історичної пам'яті
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:24
Проблема історичної пам'яті народу в поемі Миколи Вороного «Євшан-зілля» (IIваріант) Батьківщину не обирають. Вона, як і мати, у людини одна, куди б не закинуло нас життя. Це вона, Вітчизна, вибрала нас і сповнила душу дивними піснями, напоїла чар-зіллям широких степів та буйних лісів і полонила
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:23
Добро і Зло — не просто абстракція (Деякі думки за повістю Марка Вовчка «Інститутка») Можна, звичайно, розглядати образи твору традиційно, даючи їм вичерпну характеристику і поділяючи на позитивних і негативних. А я б хотіла розглянути образи з твору «Інститутка» Марка Вовчка як проблему борот
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 17:18
Тема.                         Одиниці мови. Тематичне тестування. Мета:            закріпити знання про одиниці мови (звуки мовл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:50
Тема.                         Стилістичні засоби фонетики. Мета:            повторити та систематизувати знання про такі засоби фоне
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:48
Тема.             Знаки письма. Мета:            повторити та систематизувати знання з графіки; розвивати зорову пам'ять, логічне мислення, уміння користуватись таблицями, уміння виділяти
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:48
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-публіцистичної статті). Мета:            узагальнити зна
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:47
Тема.                         Основні норми української літературної вимови. Мета:            систематизувати знання про норми
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:45
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Створення власних висловлювань. Складання діалогів відповідно до  запропонованої ситуації Мета:            систематизувати та узагальнити знання про види мовленнєвої діяльності, дати уявлення про особливості діалогічного мо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:44
Тема.                         Звуки мови. Мета:            узагальнити та систематизувати знання з фонетики, повправляти в застосуван
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:38
Тема.             Одиниці мови: основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле. Мета:            повторити та систематизувати зна
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 12:05
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).  Сприймання чужого мовлення. Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання Мета:            систематизувати та узагальнити з
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 11:58
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ Сприймання чужого мовлення. Різновиди читання. Навчальне читання мовчки Мета:            дати уявлення про механізм та різновиди читання, повправляти в читанні мовчки; розвивати логічне мислення, зорову пам'ять, збагачуват
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 11:56
Тема.             Українська мова в світі. Мета:            подати інформацію про звучання української мови у світі – в Україні та за її межами; формувати відчуття причетності до світово
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 11:28
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали