Тематичне тестування (тема: Речення з однорідними членами) Контрольне читання мовчки Мета: з’ясувати рівень здобутих учнями знань і сформованості умінь з теми "Речення з однорідними членами”, а також рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння читати мовчки; розвивати логічне мисле
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:41
Зв’язне мовлення Усний твір-опис пам’ятки історії та культури (за складним планом) Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння описувати пам’ятку історії й культури; удосконалювати культуру усного мовлення, сприяти збагаченню й уточненню сл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:40
Тема: Двокрапка та тире при узагальнювальних  словах у реченнях з однорідними членами.  Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами речення.  Мета:закріпити знання про вживання розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами при однорідних членах речення,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:35
Мета:пояснити правила вживання розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами при однорідних членах; формувати вміння вирізняти в реченнях узагальнювальні слова при однорідних членах, правильно розставляти розділові знаки в таких реченнях, правильно інтонувати такі речення; виховувати&
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:34
Тема:  Однорідні й неоднорідні означення Мета:пояснити різницю між однорідними і неоднорідними  означеннями, формувати вміння розрізняти їх у реченнях, розставляти розділові знаки у реченнях з однорідними означеннями; виховувати патріотичні почуття, любов до природи; розвивати&nb
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:32
Тема:Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Розділові  між однорідними членами речення з кількома рядами однорідних членів. Мета: закріпити знання учнів про однорідні члени речення, уміння визначати їх у реченнях, ставити до них питання, визначати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:29
Тема: Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Розділові  між однорідними членами речення з кількома рядами однорідних членів. Мета: пояснити вживання розділових знаків між однорідними членами речення, формувати вміння ставити коми між однорідними ч
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:27
Тема:Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома  між однорідними членами речення. Мета: дати поняття про однорідні члени речення як такі, що поєднуються між собою сурядним зв’язком, формувати вміння визначати їх у реченнях, ставити до них питання,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:24
Тематичне тестування (тема: Односкладне речення. Неповні речення) Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань та сформованості вмінь і навичок стосовно тем "Односкладні речення. Неповні речення”; формувати вміння самостійної роботи, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці;  ро
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:23
Тема: Уживання неповних речень в діалозі, а також у складних реченнях для уникнення повторів. Мета:закріпити знання про неповні речення, вживання в них  тире, вміння вирізняти неповні речення, правильно їх інтонувати, доречно вживати неповні речення в діалогах; виховувати повагу до загаль
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:20
Тема:Тире в неповних реченнях. Мета:закріпити знання про неповні речення, вживання в них  тире, вміння вирізняти неповні речення, правильно їх інтонувати, вживати тире в неповних реченнях, обгрунтовувати вживання й невживання тире в неповних реченнях; виховувати повагу до образного влучног
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:17
Тема: Повні і неповні речення. Мета:дати поняття про неповні речення, пояснити вживання тире в неповних реченнях, формувати вміння розрізняти речення повні й неповні, встановлювати опущений у неповному реченні член речення, обгрунтовувати вживання простих неповних речень у складі складних речень
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:16
Тема: Односкладні речення як частини складного речення Мета:звернути увагу на складні речення, частинами яких є односкладні прості речення, формувати вміння визначати в таких складних реченнях граматичні основи, визначати типи односкладних речень, що є їх частинами; виховувати  повагу до в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 19:14
Зв’язне мовлення Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання (глобальне, докладне, критичне) та читання (вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове). Навчальне аудіювання. Навчальне читання мовчки. Мета: повторити відомості про види мовленнєвої дія
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-02-2013, 12:08
Тема: Односкладні речення з головним членом у формі підмета. Називні речення. Вживання називних речень в описах.
Мета: дати поняття про називні речення, пояснити, на яку дію вказує головний член називного речення та способи вираження присудка з називних реченнях; формувати вміння впізнавати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 17:24
Тема: Безособові речення
Мета: дати поняття про безособові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член безособового речення та способи вираження присудка з безособових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати пов
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 17:23
Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень.
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння складати опис місцевості за власними спостереженнями в художньому стилі; виховувати увагу до довкілля, любов до природи й бажання з
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 17:22
Тема: Узагальнено-особові речення.
Мета: дати поняття про узагальнено-особові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член узагальнено-особового речення та способи вираження присудка з узагальнено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний чле
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 17:20
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали