Тема: Неозначено-особові речення.
Мета: дати поняття про неозначено-особові речення, пояснити, на яку дію вказує головний член неозначено-особового речення та способи вираження присудка з неозначено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 17:19
Тема: Основні правила правопису. Мета: повторити вивчене про типи орфограм, удосконалювати вміння визначати в словах орфограми й обґрунтовувати вибір написання відповідним орфографічним правилом; виховувати любов до рідної землі та її природи; розвивати увагу, пам’ять, логічне й образне мислен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 11:02
Тема: Частини мови, їхні основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки. Мета: повторити вивчене про частини мови, закріпити вміння розрізняти частини мови, визначати їх граматичні ознаки; виховувати любов до природи рідного краю; удосконалювати орфографічну й пунктуаційну грамотність; ро
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 10:39
Тема: Вступ. Розвиток української мови. Мета: ознайомити з тенденціями розвитку української мови, зокрема її лексичного складу, в наші дні; виховувати любов і повагу до української мови як мови  державної та мови материнської, виховувати патріотизм; розвивати увагу, логічне й образне мисле
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 10:02
Стислий письмовий переказ розповідного тексту, що містить опис місцевості
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів відповідні текстотворчі вміння, зокрема вміння відмежовувати головне від другорядного, письмово переказувати з прослуханого тексту головне, опускаючи вс
Додав: admin
Коментарів: 1
Додано: 25-02-2013, 09:39
Тема: Означено-особові речення.
Мета: дати поняття про означено-особові речення, пояснити способи вираження присудка з означено-особових реченнях; формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них головний член та другорядні члени; виховувати патріотичні почуття, повагу до людської ін
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 09:37
8 клас ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості художнього стилю мовлення, удосконалювати вміння й навички усно докладно переказувати прослуханий або прочитаний текст художнього стилю мовлення за с
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2013, 07:04
Тема: Односкладні прості речення.
Мета: пояснити особливості будови односкладних речень, ознайомити з їхньою класифікацією, формувати вміння розрізнати речення двоскладні й односкладні, визначати в односкладних реченнях головний член у формі присудка або підмета, відрізняти поширені односклад
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 16:50
Зв’язне мовлення Повторення відомостей про мовлення. Види аудіювання: глобальне, докладне, критичне (практично). Навчальне аудіювання.
Види читання: вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове. Навчальне читання мовчки
Мета: систематизувати й узагальнити знання про мовлення, види мовленнєвої д
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 16:48
Тема: Головні і другорядні члени речення.
Мета: повторити, узагальнити й систематизувати вивчене про члени речення; удосконалювати вміння визначати члени речення – головні й другорядні, вміння здійснювати різні види мовного розбору; виховувати любов і повагу до рідної мови; розвивати логічне м
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 16:45
Тема: Частини мови.
Мета: повторити, узагальнити й систематизувати вивчене про частини мови; удосконалювати вміння розрізняти частини мови, диференціювати частини мови самостійні та службові, вміння здійснювати різні види мовного розбору; виховувати любов і повагу до рідного слова; розвивати у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 16:43
Контрольний диктант. Тематичне тестування (тема: Просте речення; головні й другорядні члени речення).
Мета: з’ясувати рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності учнів; рівень засвоєння знань та сформованості вмінь і навичок стосовно теми “Просте речення; головні й другорядні члени речен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 09:15
Тема: Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами. Контрольне читання мовчки.
Мета: дати поняття про порівняльний зворот; формувати вміння визначати порівняльні звороти в реченнях, правильно інтонувати речення з порівняльними зворотами, правильно розставляти розділові знаки при
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 09:14
Тексти для контрольного аудіювання

1. Добродій

Народився Євген Харлампійович Чикаленко у рік смерті Кобзаря – 1861 на Херсонщині. Козацький його рід походив з Полтавщини, де слово чикала, означало рибальське знаряддя. Чикаленків дід Іван наприкінці ХVІІІ століття мешкав у за
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 09:12
Тема: Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.
Мета: дати поняття про прикладку як різновид означення, формувати вміння розрізняти прикладку й означуване нею слово, правильно записувати прикладки-загальні та власні назви, о
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 09:11
Тема: Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення). Види обставин за значенням.
Мета: повторити вивчене про другорядні члени речення; формувати вміння визначати в реченнях другорядні речення, зокрема узгоджені й неузгоджені означення, визначати види обставин за значе
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-02-2013, 09:09
Тема: Лексичне і граматичне значення слова.
Мета: повторити вивчене про лексичне й граматичне значення слова; удосконалювати вміння визначати лексичне й граматичне значення слів, навички користуватися словниками; виховувати повагу й любов до рідної мови; розвивати спостережливість, логічне м
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 16:41
Тема: Розділи науки про мову та мовні одиниці.
Мета: повторити вивчене про мовні одиниці та розділи науки про мову; удосконалювати вміння здійснювати різні види мовного розбору; виховувати любов і повагу до рідної мови; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроку: урок повторення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 16:40
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали