Тема: Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.
Мета: пояснити основні функції мови, основну увагу зосередивши на таких, як гносеологічна, комунікативна, волюнтативна; виховувати любов і повагу до рідної мови; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, комунікативні
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 16:38
Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини або елементами роздуму
Мета: з’ясувати рівень сформованості текстотворчих умінь, зокрема вміння письмово переказувати текст розповідного характеру, що вміщує елементи опису зовнішності людини або роздуму;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 09:07
Тема: Тире між підметом і присудком.
Мета: пояснити правила вживання тире на місці опущеного дієслова-зв’язки в іменному складеному присудку; формувати вміння правильно вживати тире в реченнях з іменним складеним присудком, обгрунтовувати його вживання відповідним правилом, формувати навички п
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 09:06
Тема: Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета.
Мета: поглибити знання про головні члени речення; формувати вміння визначати в реченнях граматичну основу та спосіб вираження підмета; виховувати повагу до влучного й образного слова, розвивати увагу, логічне мислен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 09:04
Зв’язне мовлення Усний твір-оповідання за поданим сюжетом
Мета: формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння створювати текст, що відповідає вимогам конкретного жанру; розвивати уяву, фантазію, логічне й образне мислення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 09:02
Тема: Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Тематичне тестування (тема: Словосполучення і речення).
Мета: пояснити відмінність між прямим і зворотним порядком слів у реченнях; формувати вміння впізнавати інверсовані речення та пояснювати роль інверсії; розвивати увагу, логічне й образне мис
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 09:01
Тема: Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.
Мета: ознайомити з предметом вивчення синтаксису і пунктуації, поглибити знання про такі синтаксичні одиниці, як словосполучення і речення; формувати вміння визначати змістовий і граматичний зв’язок між
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 08:59
Тема: Найскладніші орфограми.
Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про найскладніші орфограми, удосконалювати вміння визначати орфограми в словах і обгрунтовувати вибір написання відповідними правилами; розвивати логічне мислення, удосконалювати орфографічну грамотність.
Тип уроку:
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 08:58
Тема: Частини мови (самостійні, службові, вигук), їх значення та граматичні ознаки.
Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про самостійні й службові частини мови; удосконалювати вміння розрізняти частини мови, визначати їхні морфологічні ознаки й синтаксичну роль; розвивати логічне мислен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 08:57
В.Стефаник СИНИ

Старий Максим волочив яру пшеницю кіньми добрими, молодими. Борони літали по землі, як пера. Максим кинув капелюх на ріллю, сорочка розіпнялася і впала аж на плечі. Хмара куряви з-під борін засипала його сивий чупер на голові і на грудях. Він галасував, лютився, а люди з
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 19:10
ВАСИЛЬ СТЕФАНИК
КАМІННИЙ ХРЕСТ

I

Відколи Івана Дідуха запам'ятали в селі газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну; на коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе Іван накладав малу мотузяну
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 18:54
Тема: Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).
Мета: поглибити знання про способи вираження присудка; формувати вміння визначати в реченнях присудок, розрізняти простий і складений присудки; розрізняти дієслівний складений та іменний складений присудки; виховувати повагу до поети
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 08:05
Зв’язне мовлення. Створення діалогів дискусійного характеру відповідно до запропонованої ситуації. Замітка дискусійного характеру.
Мета: пояснити особливості складання замітки в газету дискусійного характеру; на основі здобутих текстологічних знань формувати текстотворчі вміння; формувати вмін
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:54
Тематичне тестування (тема: Вигук, правопис вигуків).
Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань, сформованості вмінь і навичок стосовно теми «Вигук, правопис вигуків»; удосконалювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати логічне мислен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:53
Тема: Вигук як особлива частина мови. Кома і знак оклику при вигуках. Дефіс у вигуках.
Мета: дати поняття про вигук як частину мови; формувати вміння впізнавати вигуки в реченнях, визначати їхню роль, правильно та доречно вживати в мовленні, правильно розставляти розділові знаки в реченнях і
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:52
Тематичне тестування (тема: Частка. Правопис часток)
Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань і сформованості вмінь і навичок стосовно теми “Частка, правопис часток; закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати логічне мислення, ув
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:50
Тема: Не, ні з різними частинами мови (узагальнення).
Мета: узагальнити й систематизувати вивчене про написання не, ні з різними частинами мови; формувати вміння обгрунтовувати вибір написання заперечних часток з різними частинами мови відповідними правилами; виховувати повагу до усної наро
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:49
Тема: Написання часток бо-, но-, то-, -от, таки-
Мета: пояснити особливості написання часток, формувати вміння визначати в словах орфограму “Написання часток окремо і через дефіс”, обгрунтовувати вибір написання відповідним правилом; виховувати повагу до поетичного слова та усної народної твор
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:47
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали