Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму
Мета: поглибити знання про будову роздуму, формувати вміння відрізняти роздум від опису й розповіді, визначати в роздумі тезу й докази; формувати загальні текстотворчі вміння, зокрема вміння переказу
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:46
Тема: Розряди часток за значенням
Мета: пояснити поділ часток на розряди за значенням; формувати вміння визначати, до якого з розрядів належить частка, правильно вживати частки в мовленні; виховувати повагу до влучого слова; розвивати увагу, пам’ять, емоційну сферу, логічне й образне мислення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:44
Тема: Частка як службова частина мови
Мета: дати поняття про частку як службову частину мови, формувати вміння впізнавати частки у реченнях, визначати їх морфологічні ознаки; виховувати повагу до фольклору, любов до природи; розвивати увагу, логічне мислення,
пам’ять.
Тип уроку: у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:43
Зв’язне мовлення Письмовий cтислий переказ тексту, що вміщує розповідь про процес праці
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів відповідні текстотворчі вміння, зокрема вміння виділяти в тексті головне й переказувати його, опускаючи все другорядне, менш істотне; удоскона
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-02-2013, 07:42
8 клас
ВСТАВНІ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НИХ
Мета: поглибити знання восьмикласників про вставні конструкції, зокрема про вставні речення; сформувати вміння правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення зі вставними конструкціями; розвивати творчі вміння складати синтаксичн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 18:27
Тематичне тестування (тема: Сполучник, правопис сполучників).
Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань і сформованості вмінь та навичок стосовно теми “Сполучник, правопис сполучників”; закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати л
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 17:23
Тема: Написання сполучників разом і окремо.
Мета: пояснити правила написання сполучників разом і окремо, формувати вміння визначати в словах орфограму “Написання сполучників разом і окремо”; виховувати повагу до влучного слова; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроків: урок
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 17:20
Тема: Вживання сполучників у простому й складному реченнях.
Мета: закріпити знання учнів про функції сполучника, закріпити вміння розрізняти сполучники, що з’єднують однорідні члени речення, та сполучники, що з’єднують частини складного речення; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 17:08
Тема: Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види.
Мета: дати поняття про сполучник як службову частину мови, формувати вміння впізнавати сполучники в реченнях, визначати їхню функцію, розрізняти сполучники сурядності й підрядності; виховувати повагу до вл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 17:06
Зв’язне мовлення
Письмовий твір-розповідь про процес праці за власним спостереженням
Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння складати роповідь про процес праці за власними спостереженнями; виховувати повагу до праці, до людей, які працюют
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 17:04
Тематичне тестування (тема: Прийменник, правопис прийменників)
Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань і сформованості вмінь та навичок стосовно теми “Прийменник, правопис прийменника; закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 17:01
Тема: Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.
Мета: закріпити знання про правопис прийменників разом окремо та через дефіс; формувати вміння визначати в словах орфограму “Написання прийменників разом, окремо і через дефіс” та обгрунтовувати вибір написання відповідним прав
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 16:57
Тема: Непохідні і похідні прийменники.
Мета: пояснити відмінність між прийменниками непохідними і похідними, особливості написання похідних прийменників разом і окремо; формувати вміння їх розрізняти, визначати спосіб утворення похідних прийменників; виховувати повагу до влучного й доречного с
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 16:54
Тема: Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні та реченні.
Мета: поглибити знання учнів про прийменник як службову частину мови, формувати вміння розпізнавати прийменники в реченнях, визначати відмінкові форми іменних частин мови, з якими вживаються пр
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 16:52
ОКСАНА СЕНАТОВИЧ
(1941-1997)
Оксана Павлівна Сенатович народилася 2 січня 1941 року в Бережанах Тернопільської області, у родині сільських учителів. Писати почала ще у шкільні роки. У 1957 р. в колективному збірнику «Яблуневий цвіт» були вміщені її поезії.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 19:16
ОКСАНА СЕНАТОВИЧ
МАЛИЙ ВІЗ
Червневе небо обтрушувало в озеро зорі. Зоряне озеро — як небо, здавалось, дай нурка і полетиш. Дмитрик полетів, намацав ногою дно неба, розплющив очі. Вхопився рукою за дишель Малого Воза і витягнув його з озера. Прогуркотів небом Великий Віз і заїхав за хмари.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 19:09
Тема: Контрольна робота №4 з теми «Просте речення: однорідні члени речення, звертання, вставні слова.»
Мета: перевірити отримані з поданої теми знання.
Тип уроку: перевірка знань.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:30
Тема: Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при них
Мета: поглибити знання учнів про звертання, виробити вміння вживати розділові знаки при звертаннях, використовувати їх у зв’язному мовленні; розвивати уважність, мислення учнів; виховувати любов до рідного, слова, Укра
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:28
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали