Тема. Прислів'я та приказки.
Мета: дати уявлення про прислів'я та приказки, їх види; розвивати навички виразного осмисленого читання прислів'їв та приказок, пояснення їхнього змісту; формувати шанобливе ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу; виховувати розуміння їх ролі в суча
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 13:05
Тема. Л.Глібов. Акровірші. «Квіткове весілля».
Мета: ознайомити з акровіршами письменника, його віршем «Квіткове весілля»; розвивати навички розгляду й коментування особливостей поетичних загадок, художніх засобів мови; виховувати оптимістичний погляд на життя, почуття гумору.
Тип урок
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 13:03
загадки Л.Глібова.
Мета: ознайомити із життям і творчістю відомого письменника, його віршованими загадками; розвивати навички виразного, осмисленого читання загадок, пояснення способів їх відгадування; розвивати кмітливість, розумові здібності, пам'ять, творчу уяву; виховувати оптимістичний сві
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 13:01
Тема. Загадки. Художні засоби в загадках.
Мета: допомогти учням навчитися відгадувати загадки,
пояснювати логіку їхнього відгадування, особливості будови та художні засоби; розвивати навички виразного читання загадок напам'ять, логічне й образне мислення; виховувати допитливість, уважність
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:59
Тема. Загадки як вид усної народної творчості.
Мета: ознайомити із загадками як видом усної народної
творчості; поняттям метафори; розвивати навички виразного, осмисленого читання загадок, пояснення способів їхнього відгадування; розвивати допитливість, спостережливість, уважність, кмітлив
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:57
Тема. Тематичне оцінювання з теми «Літературні казки».
Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою їх корекції; розвивати пам'ять, вміння зосереджуватись, логічне та образне мислення, зв'язне мовлення; виховувати кращі людські якості.
Тип уроку: контроль і корекція знань, ум
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:56
Тема. Бесіда з позакласного читання. Казка В. Симоненко «Подорож у країну Навпаки».
Мета: викликати в учнів інтерес до читання літературних казок; ознайомити їх із цікавими позапрограмними творами; розвивати навички самостійної роботи з книгою; виховувати кращі людські якості.
Тип уроку:
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:53
Тема. В. Симоненко. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон».
Мета: дати поняття про віршовану мову; навчити визначати основні риси характеру дійових осіб твору, аналізувати їхню поведінку; виділяти основні епізоди; розвивати навички висловлення осо¬бистого ставлення до зображуваного, проведення аналог
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:51
Тема. В. Симоненко. Знайомство з життям митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон».
Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника
змістом його казки; розвивати навички виразного читання віршованих творів, визначення основних рис характеру героїв, аналізу їх поведінки; виховувати оптимістич
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:49
Тема. І. Липа. Казка «Близнята».
Мета: дати поняття про прозову мову, допомогти учням
усвідомити сенс дарунків Долі кожному із синів-близнят; розвивати вміння аналізувати описані автором ситуації; аргументовано висловлювати свої судження про них; формувати активну життєву позицію.<
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:46
Тема. Іван Липа. Казка «Близнята».
Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника,
зі змістом його казки; розвивати навички виразного читання, переказу тексту, аналізу характерів героїв; допомогти учням усвідомити унікальність кожної людини, великої цінності людського життя.
Тип у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:44
Тема. В. Королів-Старий. Казка «Хуха-Моховинка».
Мета: ознайомити з казкою письменника, її ідейно-образними особливостями; розвивати навички вдумливого і виразного читання казки, оцінювання вчинків героїв з позицій гуманізму; допомогти усвідомити важливу в житті людини потребу —уважне ставленн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:31
Тема. Василь Королів-Старий. Відомості про письменника та його казки. Казка «Потерчата».
Мета: ознайомити з життям і творчістю В. КороліваСтарого, змістом його казки; розвивати навички виразного читання, переказу казок, оформлення зв'язного висловлювання — оцінки героїв та явищ, зображених
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:29
Тема. І. Франко. Казка «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру.
Мета: дати поняття про головні та другорядні персонажі; розвивати навички переказу казки, характеристики його героїв; уміння виділяти головне; розвивати артистичні здібності учнів; виховува¬ти усвідомлене позитивне ставле
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:26
Tема I. Франко. Казка «Фарбований лис».
Мета: ознайомити зі змістом казки, її особливостями;
розвивати навички виразного читання казки, словникової роботи (за словником, за контек¬стом, за здогадом чи за асоціацією); виховувати кращі людські якості.
Тип уроку: комбінований.
Обла
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:23
Тема. Літературні казки. І.Франко «Фарбований лис».
Мета: ознайомити з дитинством І. Франка, його творчістю
як казкаря; зі змістом казок зі збірки. «Коли ще звірі говорили»; розвивати навички виділення головного, переказування казок, роботи з літературою; виховувати естетичний смак, прагне
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:21
Тема.Тематичне оцінювання.
Мета: перевірити якість знань, умінь та навичок учнів
з метою їх корекції; розвивати зв'язне мовлення, пам'ять, логічне та образне мислення; виховувати кращі людські якості.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Обладнання: тестові зав
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:02
Тема. Бесіда з позакласного читання. «Красний Іванко і закляте місто».
Мета: докладніше ознайомити учнів з українськими
народними казками; викликати інтерес до їх читання, почуття захоплення ними; розвивати артистичні, творчі здібності учнів; виховувати на засадах здорової народної мор
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 11:59
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали