Переказ на тему Коштовні пам'ятки Київської Русі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 18-07-2013, 15:26

Коштовні пам'ятки Київської Русі

Про величезну роль Києва як столиці однієї з найбільших східноєвропейських держав середньовіччя свідчать не тільки літописні повідомлення, залишки архітектурних споруд, а й велика кількість знайдених у ньому скарбів. Це - неоціненне джерело для вивчення історії, політики, економіки, торго­вельних зв'язків, соціального устрою, духовного розвитку і культури. Особливе значення мають матеріали скарбів у до­слідженні давньоруських ремесел. Знайдені коштовності та­кож указують на певні події, пов'язані з міжкнязівськими усобицями і навалами кочових степових орд.

Поняття «київські скарби» для світової науки й культури стало синонімом найвеличніших досягнень першої східнослов'янської держави. Виявлені в Києві коштовні зна­хідки містять майже третину всіх скарбів, знайдених на тери­торії Київської Русі. Це не просто предмети побуту або юве­лірні прикраси, виготовлені з дорогоцінних металів, це виняткові пам'ятки історико-культурної спадщини однієї з найвеличніших середньовічних держав Європи. Серед них -сотні безцінних виробів, у яких відображена не тільки техно­логія далекої епохи, її досягнення в ювелірному ковальстві, литві, техніках емалі, чорніння, карбування, гравірування, а й, найголовніше, передано яскраві образи перехідної епохи від язичництва до прийняття християнства. Особливо часто трапляються зображення Ісуса Христа, Богородиці, архангела Михаїла, архангелів, святих апостолів, а також яскраві об­рази первісної доби давніх слов'ян.

Майже всі скарби в Києві знайдено на забудованій у давні часи території міста, і цілком імовірно, що їх закопували в окремих садибах їхні власники або в місцях, прилеглих до церков і монастирів.

Більшість київських скарбів складається з ювелірних жі­ночих прикрас, виготовлених із золота й срібла. При цьому спостерігається значна перевага срібних ювелірних виробів. Це взагалі закономірність для всіх скарбів середньовічної Єв­ропи, коли золота було дуже мало, а срібло добували в бага­тьох країнах. Золото в європейських країнах з'явилося тільки після відкриття Америки наприкінці XV - на початку XVI ст. У Київську Русь воно потрапляло переважно через Візантій­ську імперію, а срібло - зі східноєвропейських та азіатських країн, зокрема від арабів.

Деякі скарби містять монети Візантії, арабських і європей­ських країн, Київської Русі. У Києві знайдено близько оди­надцяти тисяч арабських монет, майже двісті візантійських і незначну кількість монет західноєвропейських країн. Вели­кий інтерес викликають знахідки майже унікальної монетної гривні так званого особливого київського типу, що являла со­бою зливок срібла певної форми й ваги. На території Києва виявлено близько двохсот знахідок срібних і золотих гривень, здебільшого саме київського типу. Монетні скарби дають змо­гу не тільки робити точніші висновки про заховання скарбів, а й вивчати торговельні зв'язки Київської Русі з іншими кра­їнами.

Накопичення коштовностей відбувалося в заможних сім'ях. Це були жіночі прикраси, які передавалися у спадок від одного покоління до іншого. Найімовірніше, що в мирні часи ці родинні коштовності зберігалися вдома. На випадок небезпеки їх перекладали в горщик або мідний чи бронзовий казанок, заливали воском для кращого зберігання речей і хо­вали поряд із будинком у землі.

Більшість предметів скарбниці Київської Русі зберігається в Музеї історичних коштовностей України в Києві.

(443 слова)  За М. Русяєвою
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали