Переказ на тему Ранній автопортрет Шевченка
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-08-2013, 10:34

Ранній автопортрет Шевченка

Упродовж свого творчого життя Шевченко створив понад тридцять малярських і графічних автопортретів, у яких пере­дав свої думки, почуття, переживання майже за два десяти­ліття: від романтичного юнака (ранній автопортрет 1840 року) до збагаченої досвідом людини, яка прожила нелегке життя (автопортрет 1861 року).

Автопортрет 1840 року є чудовим заспівом Шевченка-митця до його творчості.

У травні 1838 року, через місяць після викупу з кріпацтва, Шевченко стає учнем Петербурзької академії мистецтв - одного з найавторитетніших вищих мистецьких закладів у Євро­пі. Розглянувши подані Шевченком малюнки, рада академії одразу зарахувала обдарованого юнака на навчання до четвер­того класу (усіх класів курсу малювання було шість), поми­нувши перші три класи - копіювання гравюр і гіпсових голів.

Роки навчання його в академії позначені величезною пра­целюбністю, систематичною самоосвітою. Творче зерно, яке пригнічувала неволя, тепер дало щедрі сходи. Юний худож­ник багато й плідно працював, випереджаючи академічну програму, три роки поспіль здобував срібні медалі за екзаме­наційні роботи.

Крім занять зі спеціальних мистецьких дисциплін, Шев­ченко багато читав, цікавився історією своєї батьківщини, ін­ших європейських країн. І, звісно, писав вірші. 1840 року по­бачила світ його перша збірка - «Кобзар».

Саме в період духовного й творчого піднесення, наприкінці 1839 року, Шевченко розпочав роботу над автопортретом. Твір писав до свого дня народження, як це часто робили ви­хованці Академії мистецтв.

Автопортрет Тараса Шевченка, як і автопортрети інших студентів, був яскравим романтичним твором, але вирізнявся серед інших робіт. У ньому ліричне поєднувалося з драматич­ним, замріяність - з тривогою, добросердечність — із сумом, бадьорість - з легкою втомою. Гарний, сповнений гідності й граційності поворот голови до глядача. Ми бачимо зосередже­не обличчя молодої людини. Світло вихоплює з півтемряви лише обличчя, а все інше тане, ховається в напівпрозорих ті­нях. У порівнянні з яскраво освітленим чолом звертають на себе увагу сховані в тіні очі. Таким чином Шевченко вдається до типового для романтизму прийому - за допомогою світла й тіні підкреслює, виділяє те, на що передусім має звернути увагу глядач. Може здатися дивним, що «дзеркало душі» -очі - художник затінює. Але придивіться уважніше. Погляд очей проникливий, спостережливий, сповнений якогось неви-словленого запитання.

Ця аж ніяк не юнацька замисленість здається дивною на округлому, без жодної зморшки обличчі двадцятишестирічно-го Шевченка. Рожеві, злегка припухлі вуста, ніжна заокру­гленість гладенько поголених щік і підборіддя, ідеально чис­те чоло — і раптом цей погляд, цей трагічний злам брів...

У не по літах серйозному погляді відбилося нелегке життя: сирітство, поневіряння, приниження, яких він зазнав, коли був кріпаком. Це образ юнака, якого суворі обставини рано зробили дорослим. Милуючись молодим привабливим облич­чям, окрасою якого є високе, мовби виточене з мармуру, чоло, ми не можемо не відчути й передане в автопортреті інтуїтивне передчуття нелегкого майбутнього.

Як і всі відомі сьогодні оригінальні малярські та графічні роботи Шевченка, цей ранній автопортрет зберігається в Дер­жавному музеї Тараса Григоровича Шевченка в Києві, є окра­сою його експозиції. Дбайливо зібрані й реставровані художні твори митця - гордість нашого народу.

(450 слів)    За Д. Степовиком
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали