Переказ на тему Дніпро сьогодні
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-08-2013, 11:22

Дніпро сьогодні

«Реве та стогне Дніпр широкий» - художній образ могут­нього Славути яскраво змальований Тарасом Шевченком. Ві­домий історик Дмитро Яворницький узагальнює природний потенціал цієї водної артерії, говорячи про могутність, повно-водність, багатство Дніпра з його розкішними зеленими до­линами, лісами, плавнями, повними всякого птаства, звіру. Згадки про цю річку знаходимо в джерелах давньогрецького історика Геродота, який писав, що Борисфен зі скіфських рік після Дунаю - найбільша й найбагатша поживними продукта­ми між усіма річками взагалі, крім єгипетського Нілу.

До XIX ст. екосистема Дніпра розглядалася з позиції її транспортних можливостей. У зв'язку з бурхливим розвитком економіки транспортний складник набував дедалі більшого значення, оскільки дешевої й розгалуженої мережі доріг не було. У часи радянської влади радикально змінилося ставлення до природи, а саме: природа - не храм, а майстерня, і людина в ній господар. Це дало поштовх велетенським перетворенням у довкіллі. Було прийнято рішення про будівництво Дніпров­ської ГЕС, для чого створювалося Дніпровське водосховище. Головна мета будівництва була така: прохід без переванта­ження суден, отримання дешевої електроенергії й можливість істотно збільшити площу зрошувальних земель.

У стислі терміни запланованої мети досягли, але ніхто не врахував негативних наслідків будівництва. Це втрати від знищення такої перлини природи, як дніпровські пороги й недосліджених історичних пам'яток скіфсько-козацького часу. Не взято до уваги, що замулення водосховища призведе до перетворення річки у водойму озерно-болотного типу.

Ігнорувалося, що під час запланованого затоплення вини­кає безліч мілководних ділянок із наступним цвітінням води, а зміна рівня води для потреб гідроенергетики призведе до знищення окремих видів риб.

Розпочалася реалізація проекту спорудження Дніпров­ської ГЕС, невдовзі затопили два нижніх пороги й водосхови­ще майже сформували. При цьому товщина шару мулу збіль­шилася приблизно вдвічі, тобто чітко проявився озерний тип водойми. Істотно погіршився хімічний склад води.

У повоєнний період створюються ще п'ять водосховищ. Таким чином, план перебудови екосистеми Дніпра було за­вершено. Що ж ми отримали в результаті?

асамперед з'явилася можливість перевезення пасажирів і вантажів без перевантаження. Але динаміка зміни цих показ­ників свідчить про постійне зменшення частки водного тран­спорту в загальних обсягах перевезень.

Будівництво гідроелектростанцій начебто дало змогу отри­мати дешеву й екологічно чисту електроенергію. Справді ж, утримання каскаду Дніпровських ГЕС коштує країні в 6-30 разів більше, ніж вартість енергії, що на них виробляється. Отож не така вже й дешева наша гідроенергетика!

Очікуваного збільшення вилову риби також не відбулося. У Дніпрі зовсім зникло чимало видів типових річкових риб, зокрема білуга, осетер та оселедець, лосось, річковий вугор, а також катастрофічно зменшилася чисельність стерляді, голо­вня, жереха, линка. їх місце зайняли озерні лящ, щука, сом, короп, плітка, окунь. Останніми роками дедалі побільшало товстолобика й білого амуру.

Усе це - наслідок цвітіння води, знищення природних не­рестилищ, загибелі малька в гідроагрегатах ГЕС, коливання рівня води протягом доби, її забруднення та неефективності штучного риборозведення.

Чим швидше усвідомимо необхідність повернення екосис­теми Дніпра в природний стан, тим надійніше забезпечимо умови для нинішніх і прийдешніх поколінь розбудови сталого розвитку.

(452 слова)  За А Шапарем
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали