Переказ на тему «Вода... Ти саме життя»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-08-2013, 11:47

«Вода... Ти саме життя»

Нині всім добре відомо, що без води неможливий будь-який прояв життя. Це - найцінніший «мінерал життя», на долю якого припадає до 90 відсотків будови організму. Вона забез­печує фізіологічні, біохімічні, хімічні процеси в організмі всі­єї живої природи на Землі.

Без води не можуть функціонувати ні промисловість, ні сільське господарство. Але при цьому вода має відповідати належній якості. Вона має космічне, геологічне, кліматичне, енергетичне, санітарно-гігієнічне, лікувальне, естетичне зна­чення.

Кожне джерельце - то живильна кров Землі. Усі вони не­втомні трудівники: озеленюють та вічно омоложують луки, поля, ліси, поновлюють її щедровитість. Не випадково гово­рять, що краплинка води дорожча за діамант.

Не тільки корисні копалини вичерпуються, але й ресурси питної води істотно зменшуються. Часто себе втішаємо і обна­діюємо, що запаси прісної води поновлюються, та з питною водою далеко не все в порядку. Коли не задумуєшся, то зда­ється, що із цим даром природи ніби все гаразд, безпроблем-но. Насправді ж як це далеко від реальності! Нині дефіцит води - одна з глобальних проблем сьогодення. Це передусім стосується прісної води. А ще цивілізація доби не завжди ощадливо їх використовує. До того ж на початку XX століття на Землі жило близько півтора мільярда людей, а нині їх уже понад шість мільярдів. Навіть важко собі уявити всю кіль­кість щоденно спожитої води. Але й господарювання цієї маси людей аж ніяк не можна назвати раціональним щодо корис­тування водними ресурсами. Це кожен добре знає по собі.

Ресурси прісної води розподілені на земній поверхні й у надрах Землі дуже нерівномірно. В одній частині земної кулі люди страждають від повені, а в іншій - від посухи. Уже сьогодні в умовах постійної нестачі води мешкає не менше ІД млрд осіб, а понад 2 млрд регулярно відчувають «водяний стрес». Розв'язання проблеми дефіциту прісної води потребує численних наукових розробок у багатьох галузях науки. Уже до 2025 року майже половина населення Землі страждатиме від нестачі прісної води, що призведе до масової міграції з країн, недостатньо забезпечених водою (переважно - тих, що розвиваються). Інші держави змушені будуть розв'язувати надзвичайно складні питання: що, де і як саме робити, аби не «захлинутися» потоком біженців від водяного дефіциту. При загостренні дефіциту на світовому ринку торгувати водою, як сьогодні торгують нафтою, нереально через великі обсяги спо­живання прісної води.

Учені прогнозують: на світовому ринку прискорено розви­ватимуться сектори інтенсифікації водовикористання, водо-зберігальні, водоефективні, водоохоронні технології.

Хіба важко зрозуміти, що наше ставлення до водного дару має стати камертоном чистоти до життєдайного соку Землі як Божого дару! Візьміть ці слова як пам'ять на все життя.

(448 слів)    За С. Костенком
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів