Переказ на тему Пізнати себе через природу
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-08-2013, 11:49

Пізнати себе через природу

Високим надбанням японської культури є особливе став­лення до природи. Милування нею є однією з принципових характеристик японського національного характеру, і своєю вишуканістю художній смак японців завдячує тонкому сприй­няттю природи, умінню відчути красу будь-якого природного матеріалу як у творчості, так і в повсякденні.

Прагнення пізнати себе через природу, світ послідовно ви­явилося і в практиці створення японських садів. Як художнє явище японський сад починає складатися в Х-ХП столітті, а досягає розквіту в ХІУ-ХУІ столітті. Продовжує він своє жит­тя й сьогодні. У всі часи японський сад виражав ставлення людини до світу, переконання, що вища істина й краса існу­ють у природі і пізнати їх можуть люди з чистими помислами й відкритою душею. У цьому розумінні сад - це спосіб вияви­ти істину й красу засобами самої природи, не силуючи її штучними вдосконаленнями.

Зовні японські сади докорінно відрізняються від звичних для європейця. Існує кілька видів таких садів: сухі сади, сади мохів, сади води і пейзажні сади. Усі японські сади мають фі­лософську природу. їх композиція лаконічна, у ній відсутнє все зайве, а кожний елемент відрізняється від інших і розмі­щений так, щоб розбудити людську уяву, створити атмосферу органічного зв'язку людини з природою.

Японський сад є тим особливим світом, який створено лю­диною для внутрішнього споглядання й самопізнання. Це яскраво символізує один із шедеврів японського садового мис­тецтва - сухий сад. У такому саду природа представлена лише каменями й піском. Як правило, у ньому налічується трид­цять каменів, які утворюють кілька груп. Кожна група пред­ставляє конкретний образ, який нагадує або черепаху, або журавля, або «корабель скарбів». Споглядаючи ці образи, лю­дина має зрозуміти філософію життя. Так, морська черепаха, яка прагне досягти дна океану, символізує глибину людсько­го духу, а журавель у польоті - висоти, до яких людський дух може здійнятися. Білим гравієм передано образ водоспаду, який видозмінюється впродовж усього руху: на початку свого шляху він вузький і стрімкий, а потім поступово стає широ­ким і повільним. Цей потік уособлює життя людини: юність імпульсивна й енергійна, а старість - спокійна й мудра. З плином часу поріг сумнівів і розчарувань, який розділяє дві половини людського життя, долається і потік стає широким. Тепер він може нести «корабель», навантажений скарбами життєвого досвіду. На шляху цього потоку розміщено камені, кожен із яких символізує різні етапи життя людини. Так, камінь у вигляді голови тигра представляє нелегкі моменти роздумів над сенсом свого існування. Трохи далі лежить ма­ленький камінь, ніби хоче перегородити дорогу стрімкому потокові. Він уособлює образ маляти черепахи, яке марно ви­трачає багато зусиль, намагаючись пливти проти течії. Цей образ є також символічним і ніби нагадує людині, що повер­нути минуле неможливо.

Японські штучні сади відображують особливе відчуття ор­ганічного зв'язку людини з природою, передають різноманіт­ну гаму людських переживань. Не підкорення, а усвідомлен­ня природи заради гармонійного співіснування з нею - ось кредо японського майстра саду і пересічного японця в його стосунках з природним середовищем.

(452 слова)  За В. Гриценко
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів