План конспект "Найгірше пекло — мені Україну бачить в путах" Система особистісно зорієнтованих уроків за творчістю Людмили Старицької-Черняхівської 10 клас Тема. Контрольна робота. Письмові різнорівневі завдання
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-02-2013, 08:50
"Найгірше пекло — мені Україну бачить в путах"
Система особистісно зорієнтованих уроків за творчістю Людмили Старицької-Черняхівської
10 клас
Урок
Тема. Контрольна робота. Письмові різнорівневі завдання
Мета: перевірити знання вивченої учнями теми; розвивати в десятикласників вміння давати зв'язну відповідь, стисло викладати матеріал; виховувати наполегливість у праці, бажання / стимул підвищувати свій рівень знань.
Цілі. Після уроку учні: знатимуть: власний рівень засвоєння вивченого; умітимуть: робити умовиводи; виконувати тестові завдання різних рівнів; пояснити значення вивченого матеріалу для індивідуального / особистого розвитку.
Зауваги від автора. Ціле визначення слід роздрукувати і роздати учням на початку уроку разом із домашнім завданням.
Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок з літератури (за Є. А. Пасічником).
Форма роботи: самостійна письмова робота.
Засоби навчання / обладнання: комп'ютерний клас (комп'ютерна підтримка, інші сучасні інфор¬маційні технології); паперові носії інформації (портрет Людмили Старицької-Черняхівської); роздавальний матеріал (цілі уроку, роздруковані орієнтовні завдання для тематичної контрольної роботи)).
Перебіг уроку
1. Організаційний етап
II. Мотиваційний етап
Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку. (Учні обмінюються побажаннями щодо успішного виконання тематичної контрольної роботи).
III. Цілевизначення та планування навчальноїьдіяльності
3.1. Повідомлення теми уроку.
3.2. Цілевизначення та планування діяльності (колективно).
IV. Опрацювання навчального матеріалу
Самостійна письмова робота.
Орієнтовні завдання для контрольної роботи І рівень
Укажіть правильний варіант відповіді (за правильну відповідь учневі нараховується — 0,5 б.).
1.Назвати роки життя і місце народження Людмили Старицької-Черняхівської:
а) 1867—1931 рр., м. Чернівці;
б) 1881—1943 рр., м. Полтава;
в) 1868—1941рр., м. Київ;
г) 1877—1942 рр., м. Луцьк.
2. Людмила Старицька-Черняхівська навчалася в:
а) Київській приватній гімназії Віри Миколаївни Ващенко-Захарченко;
б) Київському педагогічному інституті;
в) Київській консерваторії;
г) Київській художній школі.
3. Разом із Лесею Українкою, її старшим братом Михайлом Косачем (літературний псевдонім — Михайло Обачний), Володимиром Самійленком, Євгеном Тимченком, Олександрою Судовщиковою (літературний псевдонім — Грицько Григоренко), Маргаритою Комаровою, Максимом Славинським, Іваном Стешенком, Олександром Черняхівським (своїм майбутнім чоловіком) Людмила Старицька складе гурток передової молоді, названий:
а) "Боротьбою";
б) "Українських січових стрільців";
в) "Словом";
г) "Плеядою".
4. Перший значний (принаймні за обсягом) твір, надрукований 1889 року в журналі "Киевская Старина" письменницею, мав назву:
а) "Сапфо";
б) "Перед бурею";
В) "Жива могила";
г) "Рада".
5. Мисткиня була активним членом новоствореного (на той час):
а) Українського товариства оборони письменників в м. Чернігові;
б) Літературно-артистичного товариства в м. Києві;
в) Науково-мистецького об'єднання в м. Львові;
г) Літературно-музичної спілки в м. Черкаси.
6. "Життя з половиною серця", — так пише вона [Людмила Старицька-Черняхівська] про свій тодішній душевний стан, коли 1904 року:
а) помер батько — Михайло Петрович Старицький;
б) органами НКВС була заарештована єдина донька Черняхівська-Ганжа Вероніка Олександрівна в м Києві;
в) померла її найкраща подруга — Леся Українка;
г) трагічно загинув дядько Людмили Старицької-Черняхівської — уславлений музика Микола Лисенко.
7. На заборону святкування в царській Росії 100-річчя Тараса Шевченка письменниця відповіла помітним у тодішньому світі поезії віршем:
а) "Життя поета";
б) "Сяйво";
в) "Останній подих";
г) "Без свічок, без кадил і без співів сумних…".
8. За гетьмана Павла Скоропадського Людмила Старицька-Черняхівська працює в:
а) Міністерстві культури;
б) Українському театральному клубі;
в) Міністерстві освіти;
г) Українському товаристві оборони драматургів іткомпозиторів.
Прочитайте поезію Людмили Старицької-Чер-няхівської та виконайте завдання 9 — 10. Наді мною ліс шопоче
Наді мною ліс шопоче, Біля ніг струмок біжить, І, мов спогади минулі, Листя жовтеє летить.
І шопоче ліс старезний,
І струмок дзвенить мені:
Годі, годі, дурню, марить
Про кохання та пісні! Все на світі цім хвилинне І довічного нема, Швидко серце твоє вільне Візьме кригою зима;
Згасить в серці пламінь віри,
Згасить думи, знищить все
І високі всі заміри
Ген по вітру рознесе [9, 619 — 620]!
9. Твір належить до
а) філософської лірики;
б) громадянської лірики;
в) інтимної лірики;
г) пейзажної лірики.
10. У творі використано
а) кільцеве римування;
б) перехресне римування;
в) паралельне римування;
г) білий вірш.
Варіанти правильних відповідей. 1) в; 2) а; 3) г; 4) в; 5) б; 6) а; 7) г; 8) в; 9) а; 10) б.
ІІ рівень
Дайте коротку (але змістовну) відповідь на одне із запитань (правильна відповідь — 2 б.).
1. Прокоментуйте слова Людмили Старицької-Черняхівської, які вона зазначила в статті з національного питання "Чи знову нас одурять?" (1907): "Скільки вже років бачимо ми, що політика пригнічування національностей нібито на те, щоб забезпечити силу державну, ламала самі підвалини російського державного життя, сіяла й виховувала жорстоку ненависть, що ця політика репресій розводила сепаратизм там, де й не було б його ніколи, коли б тільки національностям забезпечена була належна їм воля" [11, 15].
2. Поясніть / обґрунтуйте, в яких вчинках виявилася патріотична мужність Людмили Старицької-Черняхівської.
3. З'ясуйте місце і роль творчої спадщини Людмили Старицької-Черняхівської в розвої / розвитку вітчизняної літератури (обсяг відповіді — 8 — 10 речень).
ІІІ рівень
Напишіть твір-роздум за темою "Миті життя Люд¬мили Старицької-Черняхівської", взявши за епіграф слова українського поета Василя Андрійовича Симо-ненка (1935 — 1963): "Народ мій є! Народ мій завжди буде! // Ніхто не перекреслить мій народ!" (макси¬мальна кількість балів — 5 б.).
Загальна кількість балів — 12 б.
V. Рефлексивно-оцінювальний етап
Саморефлексія (усно): чи досягли ви поставлених цілей; що сприяло / заважало цьому; чи задоволені ви ефективністю своєї роботи.
VI. Домашнє завдання
Обов'язкове: упорядкуйте записи в зошитах; до¬беріть свій епіграф до уроку з поезії Людмили Ста-рицької-Черняхівської; на вибір: письмово проаналізуйте одну з поезій письменниці (див. схему аналізу ліричного твору).
Література
1. Автобіографія Людмили Старицької-Черняхівської (З архіву М. Плевака) // Слово і час. — 1997. — № 2. — С. 32 — 35.
2. Білокінь С. Із родини велетнів (Про письменницю Люд¬милу Старицьку-Черняхівську) // Українська мова і література в школі. — 1989. — № 1. — С. 20 — 24.
3. Коломієць В. Українська національна ідея в творчості Людмили Старицької-Черняхівської // Народна творчість та етнографія. — 2003. — № 4. — С. 87 — 94.

4. Людмила Старицька-Черняхівська // Славутич Я. Розстріляна муза. — К., 1992. — С. 68 — 74.
5. Немченко Г. До проблеми дослідження творчості Л. Старицької-Черняхівської // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск ХХІ. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. — С. 190 — 194.
6. Пасічник Є. А. Українська література в школі. — К.: Рад. школа, 1983. — 319 с.
7. Пахаренко В. І. Основи теорії літератури. — К.: Генеза, 2007. — 296 с.
8. Рідкісне фото Людмили Старицької-Черняхівської // Слово і час. — 1993. — № 6. — С. 89.
9. Старицька-Черняхівська Л. М. Драматичні твори. Про¬за. Поезія. Мемуари / Вступ. стаття, упорядкув. та приміт. Ю. М. Хорунжого. — К.: Наук. думка, 2000. — 848 с.
10. Стрельський Г. Старицька-Черняхівська Л. М. (1868 — 1941) // Історія в школі. — 1999. — № 5. — С. 33 — 34.
11. Хорунжий Ю. М. Людмила Старицька-Черняхівська // Старицька-Черняхівська Л. М. Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари / Вступ. стаття, упорядкув. та приміт. Ю. М. Хо¬рунжого. — К.: Наук. думка, 2000. — С. 5 — 34.
12. Хорунжий Ю. Передмова до двох листів (Про життя та творчість Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської) // Дніпро. — 1989. — № 2. — С. 84 — 92.
13. Цуркан І. Духовна близькість дуги (Творча співпраця Михай¬ла Старицького й Людмили Старицької-Черняхівської) // Українська література в загальноосвітній школі. — 2001. — № 1. — С. 48-52.
14. Чернова І. "І наша смерть життям отчизни буде…" (Л.М. Старицька-Черняхівська. Життя і творчість) // Українська мова та література. — 1999. — № 30. — С. 1 — 3.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали