План конспект Контрольна робота «Творчість В. Сосюри, Б. Олійника, В. Підпалого, І. Малковича, І. Карпенка-Карого»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 17-02-2013, 15:33
Контрольна робота «Творчість В. Сосюри, Б. Олійника, В. Підпалого, І. Малковича, І. Карпенка-Карого»
Мета: За допомогою запропонованих завдань виявити в учнів Рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отримані знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.
Тип уроку: Контроль, корекція знань та вмінь.
Обладнання: Тестові завдання і питання для самоконтролю за темою у трьох варіантах з різними рівнями навчальних досягнень школярів.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. II. Оголошення теми, мети уроку.Мотивація навчальної діяльності
III. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення тематичної контрольної роботи IV. Завдання для тематичної контрольної роботи
І варіант
Початковий рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь. За одне правильно виконане завдання ставиться 0,5 бала.
1. Допишіть речення:
Трагікомедія – це
2. 2. Укажіть правильне визначення. Амфібрахій – це
A) двоскладовий віршовий розмір з наголосом на першому складі;
Б) трискладовий віршовий розмір з наголосом на третьому складі;
B) трискладовий віршовий розмір з наголосом на другому складі;
Г) двоскладовий віршовий розмір з наголосом на другому складі.
3.“Васильки” В. Сосюри — за жанром це лірика:
а) інтимна;
б) філософська;
в) пейзажна;
г) громадянська?
4. Засновником видавництва дитячої книги „А-ба-ба-га-ла-ма-га” є
А І.Калинець;
Б Л.Костенко;
В І.Малкович;
Г Б.Олійник.
Середній рівень
5. Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі…
A) В. Сосюра, «Любіть Україну»;
Б) Б. Олійник, «Вибір»;
B) В. Підпалий, «Тиха елегія»;
Г) І. Малкович, «Із янголом на плечі».
6.Визначте назву твору за цитатою і його автора: «Візьму собі землі окраєць, Піду блукати по світах,— Хай тільки вітер завиває В моїх розхристаних слідах... А) В. Сосюра, «Сад»; б) Б. Олійник, «Вибір»; В) В. Підпалий, «Запросини»; г) І. Малкович, «Музика, що пішла».
Середній рівень складності
Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Ці завдання оцінюються одним балом.
7. Установіть відповідність між поданим фрагментом і назвою твору.
A) «Коли мене питають: «Україну чи зможеш
ти забуть на чужині.» -кричу: «Кладіть
отут у домовину живим!.. Однаковісінько мені».
Б) «Любіть у коханні, в труді, у бою,
як пісню, що лине зорею.
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею».
B) «Ти, дитино, покликана захищати своїми
долоньками крихітну свічечку букви ї».
Г) «Так же буде поле, як тепер, синіти,
і хмарки летіти в невідомий час».
1. В. Сосюра, «Васильки»;
2. В. Підпалий, «Тиха елегія»;
3. В. Сосюра, «Любіть Україну»;
4. І. Малкович, «Свічечка букви ї»;
5. Б. Олійник, «Ринг».
8. Установіть відповідність між наведеним прикладом та художнім засобом виразності.
A) «Вічна колиска», «чесний бій»;
Б) «таємницею володіє моя та ніч… – ніч осіння довга»;
B) «почесть чоло обів’є», «гойдається вічна колиска»;
Г) «Ходімо! Навіть якщо не дійдемо, – ходімо!»
1. Метафора.
2. Епітети.
3. Риторичні фігури, оклики, запитання.
4. Алегорія.
5. Порівняння
Достатній рівень. Ці завдання оцінюються двома балами.
9. Дайте коротку відповідь.
Схарактеризуйте образ Герасима Калитки – головного героя п’єси І. Карпенка-Карого «Сто тисяч».
10. Хто є переможцем у творі Б. Олійника «Ринг»?
Високий рівень. Це завдання оцінюється трьома балами.
11. Дайте повну розгорнуту відповідь.
А)Вмотивуйте, від чого залежить життєвий вибір кожного, через що це є вічною проблемою (за твором Б. Олійника “Вибір”)? Б) «Звіряча жадоба до багатства» (за комедією І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»).
II варіант
Початковий рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь. За одне правильно виконане завдання ставиться 0,5 бала.
1. Допишіть речення:
Комедія – це
2. . Яке із пропонованих визначень відповідає ямбу — віршовому роз міру, що складається з: А) трискладових стоп з наголосом на першому складі; Б) трискладових стоп з наголосом на другому (середньому складі); В) Двоскладових стоп з наголосом на другому складі; Г) з двоскладових стоп з наголосом на першому складі
3. .За жанром поезія Б. Олійника “Вибір” – це лірика:
а) філософська;
б) інтимна;
в) громадянська;
г) пейзажна.
4. Автобіографічний роман В.Сосюри має назву
А „Розстріляне безсмертя”;
Б „Третя Рота”;
В „Два Володьки”;
Г „Червона зима”.
5. Вірш, який написаний письменником під впливом однойменної народної пісні: А) В. Сосюра «Васильки»; Б) В. Підпалий «Тиха елегія»; В) І. Малкович «Музика, що пішла»; г) Б. Олійник «Ринг».
6. Визначте назву твору за цитатою і його автора: «Йде в ніде, в не-вороття, Йде лелійно, як дитя, І жене його у спину Сірий маятник життя... »: І. Малкович «Із янголом на плечі»; Б) Б. Олійник «Ринг»; в) В. Підпалий «Тиха елегія»; г) В. Сосюра «Васильки».
Середній рівень складності
Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Ці завдання оцінюються одним балом.
7. Установіть відповідність між авторами та назвами їх збірок:
1. В.Сосюра
2. Б.Олійник
3. В.Підпалий
4. І.Малкович
А „Сині троянди”, „Береги землі”.
Б „Думи і мрії”, „Відгуки”.
В „Ластівки на сонці”, „Щастя сім’ї трудової”.
Г „Б’ють у крицю ковалі”, „Сива ластівка”.
Д „Білий камінь”, „Із ангелом на плечі”.
3.Установіть відповідність між виразами та художніми засобами.
1. Епітет.
2. Алегорія.
3. Порівняння.
4. Метафора.
А Золотий човен
Із хмари на хмару,
на хмару із хмари –
І на місці...
Б Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.
В Той ворог хитро, як лисиця,
Мені готує рішенець.
Г Так несподівано і скоро
Наш сад повстав і зашумів...
Д Покликана захищати своїми долоньками
крихітну свічечку букви „Ї”
Достатній рівень. Ці завдання оцінюються двома балами.
9. Дайте коротку відповідь.
Схарактеризуйте образ героя п’єси І. Карпенко-Карого Бонавентури (Копача). Що ріднить його з образом головного героя твору?
10. Як на вашу думку, чому сад (В. Сосюра «Васильки»)не скорився не скорився злій долі, а натомість, долаючи труднощі, зазеленів, зашумів, заряснів?
Високий рівень. Це завдання оцінюється трьома балами.
11. А) З якою метою Герасим вирішує одружити сина Романа з наймичкою Мотрею? (За комедією І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»). Б) З чим порівнюються васильки (В. Сосюра «Васильки»)?
III Варіант
Початковий рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь. За одне правильно виконане завдання ставиться 0,5 бала.
1.Допишіть речення:
Драматичний твір – це
2.Віршовий розмір, що складається з двоскладових стоп з наголосом на першому складі, називається: а) ямбом; б) Хореєм; В) анапестом; г) дактилем.
3. За жанром поезія І. Малковича «Свічечка букви ї» - це лірика:
а)громадянська лірика;
б) інтимна лірика;
в) пейзажна лірика;
г) філософська лірика.
4. Укажіть символічне число, яке неодноразово повторюється в поезії В. Підпалого «Запросини».
А)три;
Б) сім;
В) дванадцять;
Г) один.
5. Кому з українських поетів у часи незалежності було присвоєно звання Герой України?
А І.Малковичу;
Б І. Драчу;
В Л. Костенко
Г Б.Олійнику.
6. Визначте назву твору за цитатою і його автора: «Його рубали, а він ріс! На місці зрубаного дуба Росли нові...І навіть хмиз Угору дерся!»: А) Б. Олійник «Вибір» б) І. Малкович «Музика, що пішла; в) В. Сосюра «Сад»; Г) В. Підпалий «Запросини».
Середній рівень складності
Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. Ці завдання оцінюються одним балом.
7. Установіть відповідність між поезіями та уривками з них.
1. В.Сосюра „Васильки”
2. Б.Олійник „Вибір”
3. В.Підпалий „Тиха елегія”
4. І.Малкович „Музика, що пішла”.
А Один передбачливо очі
Прикрив ще за крок від межі,
Ввійшовши клітиною ночі
Тихенько: чи жив, чи й не жив?
Б Візьму собі землі окраєць,
піду блукати по світах, -
хай тільки вітер завиває
в моїх розхристаних слідах...
В І гаї синіють ген на видноколі,
І синіє щастя у душі моїй.
Г Я кажу тобі таке,
Чого не зможе інший,
Бо таємницею володіємо
Я та ніч...
Д Мовчу: на ясні зорі, тихі води
Хай випадкове слово не впаде.
8. Установіть відповідність між виразами та засобами поетичного синтаксису.
1. Риторичне звертання.
2. Риторичний оклик.
3. Інверсія.
4. Анафора.
А О, будьте прокляті, - кому
Назад повернуто обличчя.
Б В саду розкішному лишились
Одні пеньки та бур’яни.
В Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все, до загину...
Г Музика, що пішла.
Д Ми дочекалися весни,
Ми вже підходимо до брами!..
Достатній рівень. Ці завдання оцінюються двома балами.
Дайте коротку відповідь.
9. Що , на вашу думку, висміює І. Карпенко- Карий у творі «Сто тисяч»? які засоби комічного він при цьому застосовує?
10. Схарактеризуйте ліричного героя поезії Б. Олійника «Ринг»».
11. А) Які почуття переважають у вашому ставленні до головного героя п’єси «Сто тисяч» - жаль, огида, співчуття чи якісь інші? Чому?. Б) Куди запрошує нас поет В. Підпалий у вірші «Запросини»?
V. Збирання зошитів для контрольних робіт
VI. Домашнє завдання
Ознайомитися з біографією М. Коцюбинського. Прочитати зміст «Дорогою ціною».
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів