План конспект Вставні слова і словосполучення. Розділові знаки при них
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 17-02-2013, 19:32
Вставні слова і словосполучення. Розділові знаки при них
Мета: поглибити знання учнів про вставні слова і словосполучення,розділові знаки при них, розвивати вміння знаходити їх у тексті й доцільно вживати в усному та писемному мовленні; вчити правильно розставляти розділові знаки при вставних конструкціях; розвивати пам'ять, логічне мислення; виховувати мовну культуру школярів.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
Обладнання: підручник, таблиця, картки, дидактичний матеріал.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання.
1. Перевірка письмового домашнього завдання (слухання діалогу).
2. Бесіда:
• Що називається звертанням?
• Які розділові знаки ставлять у реченнях зі звертаннями? Навести приклади.
• Як уживання розділових знаків залежить від інтонації?
• Чи є звертання членом речення? Чому?
• Які звертання називають непоширеними? Які – поширеними? Навести приклади.
IIІ. Повідомлення теми і мети уроку.
ІV. Сприймання й усвідомлення учнями навчального матеріалу
1. Коментар учителя.
Вставними називаються слова, словосполучення або речення, граматично не зв’язані з членами речення. За допомогою вставних слів мовець виражає своє ставлення до того, що він повідомляє. Вони вимовляються з особливою інтонацією, яка полягає в пониженні голосу і більш швидкому проказуванні цих слів, словосполучень, речень порівняно з рештою слів речення. Вставні слова, словосполучення і речення не є членами речення: На щастя, дитина скоро заспокоїлась і затихла (Ю. Збанацький).
Вставні слова виражають:
Оцінку вірогідності повідомленого дійсно, безперечно, безумовно, звичайно, ймовірно, можливо, мабуть, либонь, здається, напевне (і напевно), очевидно
Почуття на щастя, на жаль, на сором, як на біду, як на зло, як навмисне (і навмисно), нівроку, шкода
Вказівку на джерело повідомлення кажуть, по-твоєму, повідомляють, за висловом..., на думку..., на мою думку, по-моєму
Послідовність викладу думок, зв'язок їх між собою по-перше, з одного боку, нарешті, наприклад, отже, словом, значить, виявляється, зокрема, зрештою
Способи оформлення думок або висловлення взагалі, власне, з дозволу сказати, м'яко кажучи, так би мовити, одним словом
Ввічливість вибачайте, будь ласка, дозвольте, перепрошую, з Вашого дозволу, даруйте ,Бажання привернути, активізувати увагу співрозмовника чуєте, уявіть собі, дивись, погодьтеся, повірте, майте на увазі, зверніть увагу, між нами кажучи.
Завжди вставні:
Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, а втім, отже. Вставними не бувають:
Адже, раптом, ніколи, все-таки, наче, одного разу, навіть, лише, майже, взагалі, ось, мовби.
Залежно від контексту вставними або ні бувають слова: правда, кажуть, може, видно, звичайно, здається, можливо, навпаки, справді, очевидно, безперечно, нарешті та ін. На письмі вони виділяються комами. Вставні слова, словосполучення і речення вимовляються зниженим тоном, у прискореному темпі. Перед ними і після них робиться пауза. Вставні слова (словосполучення, речення) вживаються в різних стилях мови. У науковому та публіцистичному здебільшого вживаються ті з них, що вказують на порядок висловлення думки, джерело інформації, достовірність висловленого тощо.
УЧИТЕЛЬ. Цікава ця тема тим, що саме вставні і вставлені компоненти
знаходяться в реченні поза граматичним зв’язком, а отже, не є членами
речення, граматично не пов’язані з іншими словами, хоча й мають
змістовий зв'язок із реченням.
Насамперед визначимо проблемні рівні нашого заняття. На першому
проблемному рівні зазначені ті мовні питання, що їх ви вже опрацювали в
попередніх класах. А щоб активізувати здобуті вами знання, зверніться до
таблиці в підручнику, пригадайте вивчене про вставні слова.
2. Робота з підручником. САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЦІ «ВСТАВНІ СЛОВА і СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ»
V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми
1. Лінгвістичне дослідження
Прочитати речення й виділити в них слова, що виражають ставлення мовця до висловленої думки. Які відтінки думок та почуттів вони виражають?
1. Напевне, день і ніч дивився б кіно (Ю. Збанацький). 2. Минуло, по суті, зовсім небагато часу, і людина здобула крила, піднялася в повітря, перетнула океани (О. Гончар). 3. Відомо, що розвитку творчих здібностей, безумовно, сприяють різні умови (В. Пекеліс). 4. І ти завжди, я сподіваюся, будеш чесною людиною, якій можна довірити найважливішу таємницю (О. Донченко). 5. Ти, мабуть, у світі нічого не боїшся (Марко Вовчок). 6. І якщо він хизується, що йому, мовляв, байдуже, то кривить душею, маскує невгасимий внутрішній біль (Ю. Збанацький).
2. Аналіз мовного матеріалу.
— Прочитайте подані речення. З'ясуйте, чому підкреслені слова виділяються комами. Що це за конструкції та що вони означають?
1. Почив, кажуть, великий чоловік. (Панас Мирний)
2. Шкільний хор, за словами слухачів, співав гарно і злагоджено.
3. Швидко з ним розстались ми, на жаль, інша путь вела мене удаль. (Олесь Гончар)
3. Завдання учням.
— У наведених реченнях знайдіть вставні слова, визначте їх значення. Перепишіть, розставляючи розділові знаки.
1. Кажуть мудрість приходить з роками. (Л. Дмитренко) 2. Населення на диво зустріло нас привітно. (Я. Ваш) 3. У Бога знать осліпло Всевидюще око. (А. Малишко) 4. З ділом бач у нас ніколи не розходяться слова. (П.Дорошенко) 5. А вона уявіть зупинилась в ту мить. (В. Сосюра) 6. Все одно наша правда зверху. (Ю. Яновський) 7. Добра такого там зроду у мене правда не було (Т. Шевченко) 8. Нас теплушки було колихали на зав'южених далях долин. (П. Усенко) 9. Було вже надвечір. (П. Панч)
— Зробіть повний синтаксичний розбір п'ятого речення.
4. Зверніть увагу!
Деякі дієслова (здається, кажуть, думаю), прислівники (звичайно, видно, можливо), іменники (правда, на жаль, на щастя) тощо в реченні можуть виконувати різні функції - бути членами речення і вставними словами. Якщо до слова в реченні можна поставити питання від інших слів, то воно не вставне і виділяти його комами не потрібно.
Ніколи не є вставними слова навіть, майже, приблизно, принаймні, нібито, все-таки, мовби, неначе, адже, тобто, особливо.
Порівняйте:
1. Там кажуть усю правду. 1. Там, кажуть, сонце спати лягає.
2. Максим може вам заспівати. 2. Я, може, вам заспіваю?
3. Здалеку видно плесо річки. 3. Будинок тут, видно, недавно збудовано.
5. Складіть і запишіть по два речення так, щоб в одному випадку подані слова були вставними, а в іншому - членами речення.
Може, видно, на щастя, правда.
6.Прочитайте речення. Доповніть їх вставними словами (словосполученнями) тієї групи за значенням, яка вказана в дужках. За потреби скористайтеся довідкою. Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки.
1. Гори [невпевненість] стояли тут поруч (О. Гончар).2. Перебування в Києві [привертає увагу співрозмовника] багато дало мені для п'єси (О.Довженко). 3. Чим більше темніло, тим вітер [невпевненість] дужчав (М. Коцюбинський).4. [Задоволення] її запросила до себе на село наша старша тітка (Леся Українка). 5. Звикне [джерело повідомлення] собака за возом бігти, то й за саньми побіжить (Панас Мирний). 6. Відступати нам [послідовність викладу] пізно, і [послідовність викладу] немає підстав (В. Собко).1. [Джерело повідомлення] люди жили табунами, спали покотом в млі печер... (В. Симоненко). 8. Старенька груша дихає на пальці, їй [невпевненість] сняться повні жмені груш (Л. Костенко).
Довідка. Здавалось, на щастя, по-перше, здавалося, кажуть, по-друге, кажуть, уяви собі, певно.
7. Робота біля дошки. Записати речення, вказати вставні слова, пояснити вживання розділових знаків у реченнях. У вказаному вчителем реченні підкреслити члени речення. Пояснити, чому вставні слова не є членами речення.
Я мислю, отже, існую. (Античний вислів.) Потік, напевне, пам’ятає що був і кригою, і снігом (О.Шугай.) У калині, кажуть, живе материнська любов і мудрість. (З підручн.) Здається, папороті цвіт я в темну нічку відшукала (Л.Забашта.) Я, либонь, таки дочекаюся. (Г.Чубач.) А листопад, на диво, розіслав зелений килим скверів та бульварів. (С.Охріменко.) А в кущах ямки глибокі, видно, лосі йшли гуртом. (В.Скомаровський.) Кажуть, у степу є такі криниці, у яких навіть удень відбиваються зорі. (В.Яринич).
9. Робота біля дошки.
Переписати речення, розставити розділові знаки, вказати слова-звертання (Речення подається з розділовими знаками)
1. Найвища, по-моєму, краса – це краса вірності. 2. Нічого, мабуть, для простих людей не було й немає ненависнішого, ніж війна. 3. Вовк, може, їсти захотів.
VІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок
Подумати і дати відповіді на запитання:
1. Що таке вставні слова?
2. Назвати групи вставних слів і сполучень слів за значенням?
3. Чи є членами речення вставні слова і сполучення слів?
4. Навести приклади пар речень, де в одному б вставне слово було членом речення, а в іншому — вставним словом.
5. Які інтонаційні особливості мають речення зі вставними словами? Навести приклади
VІІ. Підсумок уроку
VІІІ. Домашнє завдання
Вивчити теоретичний матеріал на ст.192-193. Скласти по шість речень із вставними словами.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів