План конспект Тема: Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення і природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2013, 12:08
Тема: Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення і природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення.
Мета: поновити в учнів знання про типи і стилі мовлення; вдосконалювати вміння їх розпізнавати; навчати учнів правильно висловлювати і будувати думку; розвивати мислення; виховувати любов до природи рідного краю.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

IV. Повідомлення теми уроку.
V. Основний зміст роботи.
1. Слово вчителя.
Різні висловлювання, навіть бездоганні у мовному плані, можуть істотно відрізнятися один від одного загальним колоритом і тоном викладу. Зумовлене це не тільки змістом висловлювань, але й комунікативною настановою автора, тим, з якою метою створено текст, яку функцію він покликаний виконати. Залежно від призначення тексту — спілкування, повідомлення чи впливу на адресата — добираються й мовні засоби, здатні забезпечити досягнення мети. Так виникають різновиди висловлювань, які обслуговують різні сторони суспільного життя. Їх називають стилями, а науку, що їх вивчає, — стилістикою.
Кожен стиль відрізняється від інших характерними для нього мовними засобами.
Для публіцистичного стилю, що покликаний формувати громадську думку, впливати на слухача або читача в соціально-політичному плані, найхарактернішим є вживання суспільно-політичної лексики.
Для наукового стилю (підстилі — науково-популярний і науково-навчальний), мета якого — виклад наукової інформації, найхарактернішими ознаками є вживання термінів, логічність, аргументованість викладу.
Для офіційно-ділового стилю характерна точність, повна відсутність емоційно забарвлених засобів, особлива (більша чи менша в різних жанрах) стандартність оформлення та розміщення частин тексту.
У розмовно-побутовому стилі вживаються мовні засоби з емоційним забарвленням, допускаються просторічна лексика, жаргонізми.
Відмінність художнього стилю полягає передусім в образності, емоційності мовлення, розрахованій на естетичний вплив на адресата. Із цією метою можуть вживатися засоби, властиві будь-якому стилю. Вибір мовних засобів залежить і від індивідуальних уподобань письменника.
В узагальненому вигляді особливості стилів можна подати в таблиці:
2. Робота з таблицею «Стилі мовлення».
СТИЛІ МОВЛЕННЯ

НАЗВА СТИЛЮ ДЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ОСНОВНІ ВИДИ (ЖАНРИ)
РОЗМОВНИЙ У колі близьких людей, за неофіційних обставин Бесіда на побутову тему, лист до близької людини
НАУКОВИЙ У науці, освіті, техніці Лекція, наукова доповідь, наукова стаття, підручник
ХУДОЖНІЙ У художній літературі, в усній народній творчості Вірш, поема, оповідання, повість, роман, п'єса, казка
ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ У суспільному житті Промова, звернення, виступ на мітингу, газетна чи журнальна стаття
ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ У стосунках між державами,юриспруденції Закон,наказ, заява, оголошення, угода
ЦЕРКОВНИЙ (КОНФЕСІЙНИЙ) У церкві, релігійній громаді Молитва, проповідь, богослужбові книги
3. Практична робота.
Прочитайте. Визначте стиль кожного висловлювання.

І. Соняшник — рослина з родини складноцвітих, основна олійна культура в Україні. Батьківщина соняшнику — південна частина Північної Америки. У Європу насіння соняшнику привезли іспанці в XVI ст. Тоді в рослини були дрібні численні кошики (суцвіття), дрібне насіння і вирощували її як декоративну. У результаті відбору було виведено врожайні сорти соняшнику — одностеблові, з великими насінинами в крупних кошиках і з високим вмістом олії в насінинах.
З енциклопедії.

II. Сонях виріс на осонні вільно і розлого.
Одягнув чубатий сонях бриля золотого.
Вийшла осінь із діброви — сонях похилився.
Бриль за обрій вечоровий сонцем покотився.
В. Бойченко.

III. Соняшник — один із символів
України. Який гарний він на тлі
ясно-блакитного неба поряд із
золотом пшениць! Яка розкішна
золота його голова, що не стом-
люється радісно кивати сонечку з
ранку до вечора! Соняшник — уособ-
лення нестримного потягу українців
до сонячного світла й тепла.
З журналу.

IV. — Сусідко! Гей, сусідко! Чому
ви не поставите між соняшників
опудала? Горобці ж насіння повипивають!
— А нащо опудало? Я й сама цілісінький день на городі.
Народна творчість.
V. Рука ледача зробить тебе бідним, старанна рука — збагатить.
Іди до мурашки, приглянься до її звичаїв і стань розумним. Нема в неї ні начальства, ні надзирателя, ані вождя, а літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій.
Кожна праця приносить користь, пуста ж балаканина — голод.
З Біблії.

4. Робота в парах.
Усно складіть текст у художньому стилі на тему «Соняшник — син сонця». Простежте, щоб у висловлюванні були зачин і кінцівка.
Уявіть, що на вашому подвір'ї виріс соняшник заввишки з п'ятиповерховий будинок. Щоб полити його, щодня потрібно тонну води. Як, на вашу думку, повелися б мешканці вашого дому? Як вчинили б ви? Розкажіть про це однокласникам.
VI. Підсумок уроку.
VII. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.
VIII. Домашнє завдання.
Виписати 4 речення з тексту одного зі стилів мовлення. Прокоментувати свій вибір.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів