План конспект 8 клас ВСТАВНІ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НИХ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-02-2013, 18:27
8 клас
ВСТАВНІ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НИХ
Мета: поглибити знання восьмикласників про вставні конструкції, зокрема про вставні речення; сформувати вміння правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення зі вставними конструкціями; розвивати творчі вміння складати синтаксичні конструкції зі вставними реченнями та використовувати їх в усному й писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти розвиткові мовної й мовленнєвої особистості восьмикласників та поглиблювати їх знання про навколишнє середовище.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Розігрування діалогів.
2. Бесіда за питаннями:
• Які слова називаються вставними?
• Яка роль вставних слів у мовленні? На що вони можуть вказувати?
• Як інтонуються речення зі вставними словами?
• Які розділові знаки ставляться при вставних словах?
• Чи є вставні слова членами речення?
III. Мотивація навчальної діяльності (підготовка учнів до сприймання нового матеріалу)
1. Робота з текстом
• Прочитати текст. Визначити його стильову належність. Аргументувати свою думку, ілюструючи її прикладами з тексту.
Завітати у Чернятин, скажімо, у вихідний день — значить побувати на святі кольорів. Таких вишнево-бордових вишиванок і своєрідних спідниць - «оборток» (жінки обгортають їх навколо стану) не побачите ніде, тільки в цьому селі. Майже все тут витримано в одній кольоровій гамі: незбагненна глибока червінь, соковита, ніби вишня. Тільки деколи пробиваються крізь неї зеленкуваті та жовтуваті вкраплення… У сусідньому селі Верхівцях вам порадять завітати до жінки, котра вміє малювати квіти, на стеблах яких красуються голівки усміхнених дівчат. У Торговиці (Батьківщина письменника Леся Мартовича) поведуть до ткача, який виткав понад півтисячі вишневих «торговицьких» запасок… (М. Яновський).
• Знайти речення зі вставними словами і реченнями. Звернути увагу на їх будову.
ІV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку
V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
1. Коментар учителя.
Вставні речення мають ті ж самі значення, що й вставні слова і словосполучення. Ними мовець може висловити додаткові повідомлення, побічні зауваження або уточнити основну думку речення. Вставні речення
означено-особові це добре знаю, думаю, як бачите дозволю собі сказати, нагадаю ще раз
неозначено-особові як про це кажуть, як про це думають
безособові нам думається, треба сказати
Вставні речення можуть виражати ті самі значення, що і вставні слова. Розділові знаки:
1. ВР, ... .
2. ... — ВР — ... .
3. ... (ВР)... .
2. Створення проблемної ситуації щодо розстановки розділових знаків у синтаксичних конструкціях зі вставними реченнями
• Проаналізувати синтаксичні конструкції зі вставними реченнями. Самостійно сформулювати правила вживання розділових знаків.
1. Вихователь (виховання є тільки одним із засобів виховання), поставлений віч-на-віч з вихованцем, у самому собі має всю можливість успіхів виховання (К. Ушинський). І ніколи, можливо, сучасник (я маю на увазі художника-творця) не мав такого вдячного ґрунту для створення мистецтва високих і значливих, як у наш час… (О. Довженко). 2. Є ж люди на землі, — А то б не варто й жити, — Що крізь щоденний труд уміють і любити, і усміхатися, і мислити, й шукати (М. Рильський). Митька Чубатий — так звали вантажника, що стояв поруч — глянув на неї (П. Панч).
• На основі спостереження за пунктуацією в синтаксичних конструкціях зі вставними реченнями учні розкривають закономірність розстановки розділових знаків та інтонаційні особливості.
3.Робота біля дошки.
Записати речення, зробити синтаксичний розбір
1. Як ми вже знаємо, по дорозі з Харкова Гребінка зупинився в Кременчуці (П. Жур). 2. Ну а ви, я бачу, здружилися (М. Трублаїні).
До основного речення вставне речення приєднується за допомогою сполучника або без нього.
VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення пунктуаційних умінь з теми
1. Пояснювальний диктант
• Записати речення, пояснити вживання розділових знаків.
У садку пахло м’ятою (росло її там, густої й холодної, багато), а від хати несло духом матіол (Є.Гуцало).
(Вставлене речення узяте в дужки, воно стоїть між частинами складного речення, кома, яку слід було б поставити після першого речення, ставиться після дужки).
2. Відновлення речень зі вставними словами і реченнями у зв’язному висловлюванні
• Прочитати. Визначити тип і стиль мовлення. Увести в текст вставні слова і речення, подані в довідці. Записати відновлений текст, розставивши потрібні розділові знаки.
Марс удвічі менший від Землі. Тривалість доби там приблизно така ж, як і на Землі. Майже так само … змінюються пори року. Однак клімат на Марсі набагато суворіший. І справа тут не тільки в тому, що Марс приблизно в півтора рази далі від Сонця, ніж Земля, а одержує від нього значно менше світла й тепла. Марсіанська атмосфера дуже розріджена, прозора, вона погано затримує тепло.
Уявімо, що за таких кліматичних умов ми подорожуємо по Марсу. Якби навіть можна було вільно дихати розрідженим марсіанським повітрям … то й тоді нам довелося б одягти скафандри чи спеціальні утеплені костюми, як це роблять … полярники (К. Земляк).
Довідка: отже; як уже зазначалося; насправді ж учені заперечують цю можливість; наприклад.
Пояснити розділові знаки і вживання великої літери.
3. Коментар учителя.
Дуже подібними до вставних є вставлені конструкції, але, на відміну від перших, вставлені слова, словосполучення і речення не виражають ставлення мовця до висловленої думки, не містять оцінки повідомлення, вказівки на його джерело, на зв’язок з іншим повідомленням. Вони вносять в основне речення додаткові відомості, супровідні зауваження, уточнення, пояснення, поправки тощо: Діти щойно — вона це добре пам’ятала! — були тут поруч (Ю. Збанацький).
Вставлені речення приєднуються до основного речення без сполучників або за допомогою сполучників і сполучних слів. На письмі виділяються комами, тире і дужками: Звали нашого діда, як я вже потім довідався, Семеном (О. Довженко). Демид зразу скочив (коліно різко заболіло), схопив дівчину за плечі, підвів (В. Собко).
4. Вибіркове письмо
• Виписати спочатку речення із вставними конструкціями, а потім — із вставленими.
1. Це ж — справа твого серця, як ти сама колись говорила! (О. Донченко). 2. Завжди у своєму селі (а також у лузі, у полях) приглядався до лелек (Є. Гуцало). 3. Але ж, я гадаю, ви не з полохливих? (О. Гончар). 4. За відомостями тієї ж Рєпніної, Глафіра Псьол була родичкою Гоголя. 5. Стара княгиня Варвара Олексіївна - їй було тоді вже 65 років — майже зовсім осліпла і рідко з’являлася в салоні (З тв. П. Жура). 6. З цієї провесни (а може й раніше) снується в твоїй пам’яті дивна мелодія материної пісні (Є. Гуцало).
5. Трансформація цитат на синтаксичні конструкції зі вставними реченнями
• З допомогою вставних слів увести цитати, автори яких названі в дужках. Перше речення - колективно, решта (по два) — за варіантами.
1. «Наше мистецтво не може бути нічим іншим, як силою, яка робить величезний уплив на загальний хід боротьби й будівництва» (А. Луначарський).
Варіант1. 1. О. П. Довженко — «художник високообдарований і надзвичайно своєрідний» (К. Волинський). 2. Ярослав Галан «увійшов в українську літературу не тільки як талановитий драматург і прозаїк, а й як полум’яний публіцист» (Б. Буряк).
Варіант2. 1. Герої А.Малишка мають «одну велику любов — Батьківщину, одну велику мету — служіння народові» (Д. Павличко). 2. «Стельмах прийшов у прозу, узявши з собою поезію» (М. Рильський).
• Усно перебудувати речення зі вставними словами на синтаксичні конструкції зі вставними реченнями.
6.ТВОРЧЕ РЕДАГУВАННЯ.
• Записати подані речення, самостійно ввівши в них вставлені компоненти (Завдання виконується одним з учнів на дошці, іншими – у зошитах).
1. Софія – неповторна окраса України.
2. Шанування народних традицій є неодмінною умовою збереження національного менталітету.
Довідка. Софія (як називають її любовно кияни) – неповторна окраса України.
Софія, а збудована була в 11 столітті, – неповторна окраса України.
Софія ( яку хочеться назвати ще й Київською) – неповторна окраса України.
Софія( це ж її назвав «дивом» П.Загребельний) – неповторна окраса України.
Шанування народних традицій, а вони в Україні особливі, є неодмінною умовою збереження національного менталітету.
Шанування народних традицій (скільки ж їх у нас багато!) є неодмінною умовою збереження національного менталітету.
Шанування народних традицій – про це говорено не раз - є неодмінною умовою збереження національного менталітету.)
7. Диктант-тест з обґрунтуванням
• Знайти синтаксичну конструкцію зі вставним реченням. Свій вибір обґрунтувати.
А Напевне, це й справді не жінка, а саме літо йде собі за городами, лісами, співаючи, нахиляється до суничників і грибовищ, підіймає руки до плодючого дерева (М. Стельмах).
Б Тепер, щоправда, довкола було досить голо і сумно (І. Франко).
В Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі, умер на панщині (Т. Шевченко).
Г Я, по правді, сказавши, й тепер трохи дивуюсь, що мені так легко пишеться до Вас (Леся Українка).
8. Сприймання й відтворення висловлювання зі вставними реченнями
Прослухати текст. Визначити тип мовлення й основну думку висловлювання. Яке стилістичне навантаження несуть у тексті вставні конструкції? Поміркувати, з якою метою автор використовує слова, що позначають час, від найменшої одиниці (секунда) до найбільшої (життя)?
Живеш ти на цій розкрученій планеті секунди (таки секунди, бо серце встигає зробити за секунду майже два поштовхи крові), живеш хвилини (бо за хвилину можна збагнути, любиш ти чи ненавидиш, таки живеш, якщо за одну хвилину можна померти), живеш години і дні (за день можна порозумнішати або посивіти), живеш місяці, роки - життя ціле живеш, а от вріжеться у твою пам’ять один схід і захід сонця, одна мить щастя чи розпуки, один поцілунок чи ляпас, один крик чи мовчання, — і пронесеш ти його до останнього свого подиху. Це — твоє, лише твоє, тут ти повний власник, бо для решти ця мить промайнула безслідно. І поки є ти — мить ця безсмертна (В. Яворівський).
Зробити усний синтаксичний розбір конструкцій зі вставними реченнями.
Зробити словотвірний розбір виділених слів (за варіантами).
VІI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок
1. Постановка проблемного запитання
• Які особливості (інтонаційні та пунктуаційні) мають конструкції зі вставними реченнями?
2. Бесіда за питаннями:
• У чому відмінність між вставленими і вставними компонентами?
• Чи завжди вставні слова виділяються комами?
• У чому синтаксично-пунктуаційна відмінність між вставними словами та
• однозвучними з ними протиставними сполучниками сурядності?
• Якими розділовими знаками виділяють на письмі вставлені компоненти?
• Як мовленнєвий контекст та стиль спілкування впливають на вживання
• вставних конструкцій?
VІIІ. Підсумок уроку
IX. Домашнє завдання
Вивчити параграф № 26.
Прочитати вислів. Побудувати письмовий твір-роздум, розкриваючи його зміст. Використати вставні речення.
Творчість природи і творчість людини відрізняються ставленням до часу: природа створює теперішнє, а людина створює майбутнє (М. Пришвін).


Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали