План конспект Тема: Розділи науки про мову та мовні одиниці.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-02-2013, 16:40
Тема: Розділи науки про мову та мовні одиниці.
Мета: повторити вивчене про мовні одиниці та розділи науки про мову; удосконалювати вміння здійснювати різні види мовного розбору; виховувати любов і повагу до рідної мови; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять.
Тип уроку: урок повторення вивченого.
Обладнання: підручник, таблиця “Основні розділи науки про мову”.

Хід уроку
.
І. Перевірка домашнього завдання.

* Попереджувальний диктант. Про яку з функцій мови йдеться в кожному з речень? Які функції мови вам відомі? Які мовні одиниці ви знаєте?

І. Слово – клітина мислі. (П.Воронько.) Слово – фантастичний ключ самопізнання людини, засіб проникнення у її внутрішній світ, світ настроїв, почуттів, переживань, страждань і мрій. (М.Жулинський.)
ІІ. Слово – зброя.(М.Рильський.) І тепло золотисто-червоне випромінюють зерна-слова. (Р.Лубківський.) Мова – це не просто засіб спілкування, а щось більш значуще. Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять... (О.Гончар.)

ІІ. Актуалізація опорних знань.

* Робота біля дошки. Записати речення. В обох реченнях підкреслити члени речення й назвати частини мови. Які розділи науки про мову вивчають члени речення й частини мови? Виділене слово записати фонетичною транскрипцією. Який розділ науки про мову вивчає звуки людської мови? Правильну вимову слів? Розібрати це ж слово за будовою, визначити спосіб його творення. Які розділи науки про мову вивчають будову слова й способи словотворення? Визначити лексичне значення підкресленого слова. Який розділ науки про мову вивчає слово, його лексичне значення та вживання? Які ще розділи про мову ви знаєте? Які мовні одиниці вам відомі?

Від лагідних слів стихає гнів. Слово чемне кожному приємне.
Народна творчість.
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

ІV. Повторення ключових питань теми.

*Бесіда.
• Які мовні одиниці вам відомі?
• Що таке текст? Що є будівельним матеріалом для тексту?
• З чого вибудовується речення?
• У чому відмінність між реченням і словосполученням?
• Між словосполученням і словом?
• Який розділ науки про мову вивчають слово і його лексичне значення?
• Звуки людського мовлення? Знаки письма?
• Правила вимови слів? Правила написання?
• Словосполучення й речення?
• Правила вживання розділових знаків?

* Робота з підручником. Виконання вправи 12 (ІІІ – колективне, ІІ – самостійне).


ІV. Виконання вправ на матеріалі повторення вивченого.

*Словниковий диктант. Виділені слова записати фонетичною транскрипцією, вимовити їх відповідно до норм орфоепії. У яких із них кількість звуків не збігається з кількістю букв? Які розділи науки про мову вивчають звуки людського мовлення, правила вимови, знаки письма, правильне написання слів? В кожному слові визначити орфограму.

Придніпров’я, премилосердний, пред’явлення, прикордоння, прізвище, щоденник, щастя, джміль, під’яр’я, беззуб’я, розпещеність, розстелений, зцілення.

* Словниковий диктант за аналогією. Замість кожного з диктованих слів записати інше слово з тією ж орфограмою. Зробити фонетичний розбір виділених слів (усно). Зробити словотвірний розбір підкреслених слів.

М’ятний, сузір’я, з’юрбитися, гедзь, зшити, зсадити, якісний, директор, ванна, коріння, осінній, незбагненний, височенний, прибережний..

* Пояснювальний диктант. У виділених словах визначити орфограми. У вказаному вчителем реченні підкреслити члени речення й назвати частини мови. Який розділ науки про мову вивчають речення й словосполучення? Частини мови?

І. Заблудилась душа моя в синьому вересні. (М.Сингаївський.) Земля в плодах по-вересневому така вже щедра, гомінка! (П.Тичина.) І журавлів ключі у далі невідомі виводить в небеса той вересень-владар. (А.Малишко.) Пожовклий натомлений вересень в турботі і радості добрій на плесах осінніх, як селезень, поквапно спливає за обрій. (Д.Луценко.) Я хочу трохи осені, як свята. (Б.Чіп.)
ІІ. Залистопадило надворі. (Г.Калюжна.) Не минає мене листопад, нагортає на серце зажуру. (І.Ольховський.) Засурмив листопад у червоний мисливський ріг. Перелякане листя біжить вздовж притихлих доріг. (Р.Лубківський.) А це листопад чи новий Чінгісхан збирати іде черепи і червінці? (В.Марсюк.) На вітрі крижаному тремтить і завмирає кленовий листопад. (П.Перебийніс.) Спадає листя на сірий брук, неначе пута в дерев із рук. (Б.Чіп.) Осінній день, немов сварлива господиня, дощем холодним бубонить давно. (М.Стельмах.)

* Навчальний диктант. Який розділ науки про мову вивчає вживання розділових знаків? З’ясувати стиль тексту. Який розділ науки про мову вивчає стилі мовлення? Які стилі мовлення вам відомі?

Змінилась суть людська й природа всіх речей. Лиш не змінився звук і слово, повне гарту, поставлене нести свою одвічну варту. Те слово вік живе в дубах і в сивих травах, у хлібі і в воді, у мислях нелукавих, добром напоєних, негордих повсякчас, так, як знайшов його і як зростив Тарас!
А.Малишко.
V. Підбиття підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання. П.2, вправа 24.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали