План конспект Тема. Українська мова в світі.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-02-2013, 11:28

Тема.             Українська мова в світі.

Мета:            подати інформацію про звучання української мови у світі – в Україні та за її межами; формувати відчуття причетності до світового українства та переконаність у тому, що доля української мови та становлення й зміцнення української державності нерозривно пов’язані; розвивати логічне мислення, пам'ять.

Тип уроку:    урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання:           підручник.

 

ХІД УРОКУ

 

І.         Підготовка до сприймання нового матеріалу.

 

?          Бесіда.

1)    Чому мовній проблемі в Україні завжди надавалось і надається винятково важливого значення?

2)    Який статус має українська мова в Україні?

3)    Коли і яким документом їй було надано такого статусу?

4)    У якій статті Конституції України закріплено статус української мови як державної?

5)    У яких країнах світу існують українські діаспори? Витлумачте значення слова діаспора.

 

?          Робота біля дошки.

            Записати речення. Пояснити написання слів та вживання розділових знаків.

 

            Хай між нами красується чиста рідна мова, мова Лесі і Тараса – нації основа! (Л. Денисенко.) Шаную мову кожного народу, у кожного – прекрасна й лиш одна. Якщо мою довкруж почути годі, у тому біль мій і моя вина. (П. Біба.)  Мово, рідна матусю, за руку мене ведеш! Ітиму! Вже! Не боюся: дорога свята – без меж!.. (М. Самійленко.) Дідівська мово, ти лежала в скрині, мов кожушок, на дні мого життя! А я жила, немов не в Україні, та нині повертаюсь з небуття. (Л. Степовичка.)

 

            Стоїть залюблений Тарас у вашингтонських ніжних квітах. І бронзою проймає нас гаряче слово «Заповіту». (В. Рисцов.)  Прогресивна громадськість світу: Канади і США, Аргентини і Австралії, Парижа і Палермо, Нью-Йорка і Вашингтона – спорудила монументи на честь великого сина українського народу Тараса Шевченка. (З календаря.) Як вої незримого фронту, не вбити яких, не скорить, Шевченко стоїть під Торонто, Франко в Вінніпегу стоїть. (В. Бровченко.)

 

С л о в н и к.

Діаспора – перебування значної кількості народу поза межами країни його походження.

 

ІІ.        Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

 

ІІІ.      Вивчення нового матеріалу.

 

?          Робота з підручником.

            Виконання вправ 208 (І), 209 (І, ІІ).

 

ІV.      Виконання вправ на закріплення вивченого.

 

?          Пояснювальний диктант.

Витлумачити лексичне значення виділених слів.

 

            Мовна зоряна світобудово, ворог твій – шовіністичнатьма. Зникне десь одна-єдина мова – і уже гармонії нема. Тож несімо естафету гідно: в ріднім слові – мир і благодать. Ми як скарб нетлінний мову рідну мусимо нащадкам передать. Йди в тисячоліття, рідна мово, до сердець і душ людських доходь. Квітни калиново й барвінково, бо на те благословив Господь.

   (Д. Білоус)

 

            Ми – українці – корінь слов’янський, не гілка, що б не твердили манкурти і давні, й нові. (О. Рубан.) Живе наша мова – і наш голос звучить у вселенському хорі народів. ..Бо наша мова – це ми,  українці - добрий, чесний, працьовитий народ, що тисячоліттями живе на берегах Дніпра і Дністра, там, де була колиска індоєвропейських народів. (З кн. «Мова і нація».)  Плекало їх, розкішні квіти слова, душі моєї образи святі, той мій квітник, що зветься – рідна мова. (С. Черкасенко.) Моїм народом в тризубзакодовані, ви – триєдина сила, духу вись: пречиста хато, пісне й рідна мово! Хто має вас, той вже не загубивсь. (Л. Степовичка.)

 

С л о в н и к.

Шовіністичний – такий, що проповідує виключність єдиної нації та цькування інших націй, а також національне чванство, розпалювання ворожнечі між народами. Манкурт – людина, яку вороги позбавили пам’яті про свій народ, рід. Синоніми: відступник, зрадник, яничар.

 

 

?          Диктант із коментуванням.

            Неможливо, мабуть, одержати точні статистичні дані про кількість у різних країнах людей, коріння яких походить з України. Проте під час останнього перепису населення США, коли було дозволено визначити національне походження за бажанням, 730 056 американців записалися українцями. Значна частина їх рідною мовою вказала українську.

    (За М. Куропатським)

 

 

            Союз українців у Великій Британії (СУБ) був створений на початку 1946 року. Це одне з найбільших українських громадських товариств Західної Європи, що налічує 2500 членів і складається з 53 відділів і 11 осередків. 55 приміщень СУБ стали центрами організованого культурного життя: тут розміщуються музеї, бібліотеки, школи українознавства та численні українські клуби, влаштовуються імпрези, сходи й засідання. Основний принцип культурницької праці СУБ полягає у підтримці українців і української мови.

         (З календаря)

?          Вільний диктант.

            Прослухавши висловлювання тричі, усно переказати його якнайближче до почутого. Висловити власну думку щодо порушеної у висловлюванні проблеми.

 

            Багато хто витрачає сили на дискусії про те, чому утискається або навіть занепадає в Україні українська мова. Але, як сказав Конфуцій, «замість того, щоб нарікати на темряву, засвіти свою свічку». У чому ж полягає конструктивна позиція щодо підвищення авторитету української мови? І взагалі, чи існує ця проблема в сьогоднішній Україні?

 

 

Д л я  д о в і д о к.

Конфуцій (Кунцзи) (бл. 551 -479 рр. до н. е.) китайський філософ і політичний діяч. Конструктивний– який створює умови для наступної роботи, може бути основою чогось.

 

 

V.Підбиття підсумків уроку.

 

Прокоментувати вислів: Мова єднає між собою представників певного народу в часі і в просторі. Прилучення людини до рідної мови – це входження її в суспільство, підключення до колективного розуму. (В.Русанівський.)


VІ.       Домашнє завдання.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів