План конспект Тема. Основні способи словотворення. Тематичне тестування.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2013, 11:51

Тема.     Основні способи словотворення. Тематичне тестування.

Мета:    закріпити знання про способи словотворення, вміння й навички визначати способи творення слів; з’ясувати рівень засвоєння знань про будову слова та способи словотворення, а також уміння визначати способи творення слів; розвивати мислення та мовлення, відпрацьовувати навички самостійної роботи.

Тип уроку:    комбінований урок (закріплення знань та вмінь; перевірка та облік якості засвоєних знань, умінь та навичок).

Обладнання: підручник, тестові завдання.

 

 

ХІД УРОКУ

 

І.             Повідомлення мети і завдань уроку.

 

ІІ.           Відтворення теоретичних відомостей.

 

?                 Бесіда.

                       1) Що вивчає словотвір?

                       2) Що таке основа слова?

               3) Які основи називаються непохідними? Похідними?

4) Яка морфема називається префіксом? Коренем? Суфіксом? Закінченням?

               5) Яка основа називається твірною?

               6) Яке слово називається твірним?

7) Який спосіб називається префіксальним? суфіксальним? суфіксально-префіксальним? безафіксним? Навести приклади слів, утворених цими способами.

8) Дібрати приклади слів, утворених способом основоскладання.

9) Навести приклади складноскорочених слів.

 

ІІІ.          Виконання вправ на закріплення вивченого.

 

?                 Словниковий диктант.

                   У кожному зі слів визначити орфограму. З’ясувати  спосіб творення кожного із слів.

 

               Краєвид, зорепад, синьоокий, п’ятистінний, семибарвний, райвно, ДЕК (Державна екзаменаційна комісія), ВНЗ, власноруч, горілиць, синьо-жовтий, білосніжний, блакить, нестрим, прикордонник, присадибний, побережник, львів’янин, харків’янка, замилуватися, переоцінити.

 

?                 Пояснювальний диктант.

            Визначити спосіб творення виділених слів.

 

Карпатська синь, і вечір настає, червоне сонце падає за обрій. (Л.Коваль.) Зависло повітря, пропахледозрілим цикорієм, а всміхнене небо – як піца, присмачена зорями. (Л. Весела.) І поки бачитимуть очі дивовижу, я не заскнію в отчій стороні і краю рідного до скону не залишу. (О. Доріченко.) А сніг укрив холодний горизонт, покривши вмить підстрижений газон. (В.Пучков.) Смакую я зими крохмальний хруст на денці дня, немов розчинну каву. (В. Сироватко.)

 

IV.          Повідомлення способів перевірки здобутих знань та сформованих умінь і навичок (інструктаж до тестування)

 

V.            Проведення тематичного тестування.

 

Тестові завдання

 

 

І варіант

 

               1. Значущі частини слова (морфеми) є такі:

               а) основа слова і закінчення;

               б) основа слова, корінь і закінчення;

               в) корінь, префікс, суфікс, закінчення;    V

г) корінь, префікс, суфікс, закінчення, сполучний голосний (у складних словах).

Дібрати та записати слово, що відповідає схемі: префікс, корінь,

закінчення; розібрати це слово за будовою (напр.: вимова, порада).

 

 

               2. Основа слова – це:

а) головна значуща частина слова, що містить спільне значення споріднених слів;

б) частина слова без закінчення, що виражає лексичне значення              слова; V

в) змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення;

г) значуща частина слова, що стоїть після кореня.

               Дібрати і записати два слова: змінне та незмінне; у кожному з них виділити основу (напр.: школа,завтра).

 

               3. Безафіксний спосіб – це:

а) спосіб творення слів, при якому дві і більше основ об’єднуються в одне слово;

б) утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса і суфікса;

в) утворення нового слова від твірної основи без додавання суфікса і префікса;   V

               г) утворення нового слова через злиття словосполучення;

               Показати процес творення слова безафіксним способом (напр.: юнь від юний, перехід від  переходити).

 

               4. Складноскорочені слова утворюються:

               а) способом зрощення слів;

               б) способом складання скорочених основ;   V

               в) безафіксним способом;

               г) суфіксальним способом.

               Скласти і записати речення зі складноскороченим словом у формі непрямого відмінка (напр.: І гірким полином проростає мій біль увсебіч – мої очі двома НЛО полетіли у ніч (Л. Коваль).

 

               5. Нульові закінчення наявні у словах:

               а) метро, кашне, манто, фойє;

               б) вчора, взимку, мимохіть, слідом;

в) край, народ, день, писар;    V

г) читати, перемогти, навчаючи, вивчивши.

               Скласти (пригадати) й записати речення (або два речення), у якому слово з нульовим закінченням уживалося б у прямому і в непрямому відмінках (напр: Де ліс, там і біс, а де нема лісу – не шукай біса. (Нар. творч.) Це нормально, коли в кожної людини є хліб, є й до хліба).

 

               6. Спільнокореневими є слова:

               а) книга, книги, у книзі, книгами;

               б) вода, водяний, проводити, водогін;

               в) веселка, повеселити, веселощі, веснянка;

               г) мудрець, перемудрити, любомудр, премудрий.   V

               Пригадати й записати народне прислів’я, у якому вжито спільнокореневі слова; ці слова підкреслити, виділити в них корені (напр.: Яблучко від яблуньки недалеко відкотиться. Блискавка блисне -  камінь трісне. Береженого Бог береже.Писав писака, не розбере й собака) або дібрати й записати 5-8 спільнокореневих слів; у кожному слові виділити корінь.

 

 

ІІ варіант

              

1. Префіксально-суфіксальний спосіб – це:

а) утворення нового слова додаванням до твірної основи або префікса, або суфікса;

б) утворення нового слова додаванням до твірного слова або префікса, або суфікса;

в) утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса і суфікса одночасно;   V

г) утворення нового слова відкиданням від твірного слова префікса і суфікса одночасно.

               Дібрати і записати слово, утворене префіксально-суфіксальним способом (напр.: ліс – пролісок; по дорозі - подорожник).

 

               2. Складноскорочені слова (абревіатури) утворюються:

               а) складанням двох і більше повних основ у одне слово;

               б) складанням усічених основ або  початкових букв слів;   V

               в) від твірної основи без додавання суфіксів і префіксів;

г) злиттям словосполучення в одне слово.

Дібрати складноскорочене слово, увести його до самостійно складеного речення у формі непрямого відмінка.

 

3. Найпродуктивнішим в українській мові є:

а) префіксальний спосіб;

б) суфіксальний спосіб;  V

в) префіксально-суфіксальний спосіб;

г) спосіб основоскладання.

Утворити і записати слово, утворене будь-яким різновидом морфологічногоспособу словотворення, вказати цей спосіб.

 

4. Префіксальним способом утворено такі слова:

а) смолоскип, вітрогон, жмикрут, зорепад;

б) переможець, учительський, розумний;

в) добігти, перевезти, подолати, заморожений;   V

г) юнь, синь, молодь, насип, перехід.

 

5. Через набуття нового значення утворено такі нові слова:

а) військовий, набережна, черговий;

б) листопад, корінь, супутник;    V

в) вчений, кошовий, булочна;

г) вічнозелений, добраніч, сьогодні.

Дібрати і записати нове слово, утворене через набуття ним нового значення.

 

6. Шляхом переходу з однієї частини мови в іншу утворилися такі слова:

а) медсестра, спортзал, військкомат;

б) молода, командуючий, полонений;    V

в) перевіз, блакить, молодь;

г) мимохіть, насамкінець, голіруч.

Дібравши слово, утворене шляхом переходу з однієї частини мови в іншу, увести до самостійно складеного речення.

 

VI.          Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано).

 

VII.         Підведення підсумків уроку.

 

VIII.       Домашнє завдання.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали