План конспект С. РУДАНСЬКИЙ «КОЗАК І КОРОЛЬ», «ЗАПОРОЖЦІ У КОРОЛЯ»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 5-03-2013, 08:26

С. РУДАНСЬКИЙ «КОЗАК І КОРОЛЬ», «ЗАПОРОЖЦІ У КОРОЛЯ»

Мета:  продовжити знайомити учнів із творами С. Руданського, зо­крема зі співомовками «Козак і король», «Запорожці у ко­роля»; прослідкувати, як у цих творах автор розкриває мо­ральні вади, негативні риси характеру; навчитися виділяти основну думку співомовки, пояснювати її; розвивати вмін­ня грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостере­ження; критично ставитися до негативних явищ; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани до творчості С. Руданського, гумору як ознаки духовного здоров'я люди­ни; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці. Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет С. Руданського, твори письменника, інформацій­ний матеріал про побут, звичаї, характери українських ко­заків; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями:

Дайте визначення співомовці як літературному жанру.

Що вам відомо про козаків, а саме: їх побут, звичаї, характери.?

Назвіть відомі вам твори про козацтво. (І. Нечуй-Левицький «За­порожці», І. Крип'якевич «Малі козаки», О. Сенатович «Малий Віз», Т. Шевченко «Іван Підкова», «Тарасова ніч».)

За допомогою чого і як С. Руданський у своїх творах критикує па­нівний клас, таврує соціальну несправедливість?

Доведіть, що гумор — ознака духовного здоров'я людини.

Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

!V. Основний зміст уроку

С. Руданський справді заслуговує на найдорожчий у світі титул — титул народного поета.

М. Рильський

Козацькому роду нема переводу.

Народне прислів'я

Обговорення прислів'їв про козацтво

Степ та воля — козацька доля.

Коли козак у полі, то він на волі.

Де козак, там і слава.

Кінь та ніч — козакові товариші.

Місяць — козаче сонце.

Козак журби не має, з біди не заплаче.

Аналізування твору С. Руданського «Козак і король» (23 червня 1859)

Виразне читання співомовки.

Тема: зображення пана, який не зміг дати відповіді королю на його загадки і скористався допомогою козака.

Засудження жадібності, безглуздя, невміння логічно мислити (пан); возвеличення кмітливості, винахідливості, рішучості (козак).

Основна думка: тільки той здобуває перемогу, хто працьовитий, без­корисливо допомагає іншим; у першу чергу в людині цінується не її матеріальне забезпечення, а розум.

Композиція:

Експозиція: звернення пана до короля, щоб той дозволив йому взяти воєводство, а король запропонував за це відгадати «три штуки».

Зав'язка: згода козака допомогти панові у виконанні складних зав­дань.

Кульмінація: козак замість пана успішно витримав іспит перед коро­лем, давши відповідь на «три штуки».

Розв'язка: мрія пана здійснилася; козак у золоті вирушив додому.

Обговорення змісту твору за питаннями:

Для чого пан звернувся до короля? («Воєводство дати»)

Які загадки запропонував король відгадати пану? Як це характеризує короля?

Чим пояснити те, що козак вирішив допомогти пану і для цього змі­нив свою зовнішність?

Чому, на вашу думку, саме козак впорався із завданням короля?

Чи можна було дати інші відповіді на загадки короля? Виявіть влас­ну кмітливість.

Хто і для чого створює загадки?

Що ми можемо сказати про ту людину, яка завжди може розгадати загадку?

Чим же здивував козак короля, відповідаючи на його «штуки»?

Прокоментуйте закінчення твору.

Що висміює С. Руданський у своєму творі? Доведіть це на прикладі.

Творче завдання-конкурс.

Уівіть себе на місці короля. Які б ви «три штуки» запропонували від­гадати панові?

3. Робота над співомовкою С. Руданського «Запорожці у короля» (15 квітня 1858 р.)

Виразне читання твору.

Тема: зображення приїзду козаків до польського короля, їх шаноб­лива зустріч.

Ідея: возвеличення мужності, кмітливості козаків, вміння бути дип­ломатичними.

Основна думка:у подібній ситуації поважають і цінують тих (козаків), кого побоюються.

Композиція.

Експозиція: приїзд запорожців до короля.

Зав'язка: здивування ляхів зовнішністю козаків, зокрема їх довги­ми вусами.

Кульмінація: ляхи намагалися посміятися над козаками та їх вусами, пригостивши їх сметаною.

Розв'язка: козаки попросили короля спробувати запропоновану ним сметану.

Обговорення змісту твору за питаннями:

Як король зустрів козаків?

Опишіть зовнішність козаків за допомогою тексту.

(...В них жупани Все кармазинові, І самі такі храбренні, Вуса прездорові)

Чому ляхи, побачивши довгі вуса козаків, вирішили нагодувати гос­тей сметаною?

Як виявили винахідливість козаки, щоб запобігти насмішкам з боку ляхів?

Якими рисами характеру наділені козаки, ляхи? (Козаки — сміливі, чемні, відважні, вимогливі до себе і до інших; ляхи — підступні, бояз­ливі, хитрі, діють за власними інтересами)

Чого вчить нас ця співомовка?

Як ви поводите себе, перебуваючи в гостях, а також тоді, коли до вас завітають гості?

V. Застосовування знань та вмінь

1. Розв'язання тестових завдань

«Козак і король» 1. Про що просив пан короля?

а) Дозволити не сплачувати податків; б) дав воєводство; в) збільшити земельні наділи.

За яких умов король пообіцяв задовольнити прохання пана? Пану необхідно було:

а) відгадати три завдання; б) не їсти три доби; в) привезти королю.

У чому полягала суть першого завдання короля?

а) Обійти півсвіту; б) порахувати кількість зірок на літньому небі; в) відгадати, що у світі найситніше.

Скільки часу виділив король пану для надання відповідей на загадки? а) Рік; б) півроку; в) два роки.

Як пан сприйняв загадки короля?

а) Був дуже здивований; б) почав плакати; в) образився і висловив власне незадоволення.

Чому козак погодився допомогти пану?

а)         Був доброю людиною;

б)        хотів отримати грошове винагородження;

в)        виявив бажання взяти участь у змаганнях із королем. «Запорожці у короля»

Запорожцям, які приїхали до короля, було запропоновано:

а) зняти верхній одяг; б) присісти; в) відвідати смачної справи.

Описуючи зовнішність козаків, С. Руданський не зазначив про: а) жупани; б) зброю; в) вуса.

Що здивувало ляхів у козаків?

а) Довгі вуса; б) кучеряве волосся; в) великі зуби.

Чим господарі вирішили нагодувати козаків?

а) Варениками з вишнями; б) смачними пиріжками; в) сметаною.

Як зреагували козаки на перше запрошення ляхів до столу?

а)         Відмовилися, бо були ситими;

б)        були дуже здивованими гостинністю господарів;

в)        попросили замінити одну страву іншою.

Через що козаки «вуса прездорові вгору й завертіли»? а) Дуже наїлися; б) були дуже здивовані увагою ляхів; в) хвалилися ними.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках Картка № 1

1. Дослідіть, чим співомовка С. Руданського «Козак і король» пов'язана з творами усної народної творчості. Відповідь вмотивуйте, наводячи переконливі приклади з твору.

Чому ж так цінується в людині її кмітливість, розум, почуття гумору? Власні думки обґрунтуйте на прикладах творів С. Руданського.

Яку винагороду отримав козак (С. Руданський «Козак і король») за пра­вильні відповіді королю?

а) Золото; б) волю; в) багато худоби. Картка № 2

Чому, на вашу думку, ляхи з такою пошаною приймають козаків у своїх хоромах (С. Руданський «Запорожці у короля»)? Доведіть власну точку зору.

З якою метою С. Руданський у творі «Козак і король» вводить до спі­вомовки третього героя — козака? Що вам у ньому подобається? Від­повідь обґрунтуйте.

Чим закінчилося перебування козаків у короля (С. Руданський «Запо­рожці у короля»)?

а)         Вживанням страви, яку вперше запропонували козакам;

б)        король розлютувався на козаків і вигнав їх голодними;

в)        танцями, співами гостей та господарів. Картка № 3

Як король поставився до козаків (С. Руданський «Запорожці у коро­ля»)? Чи можемо ми вважати, що він їх побоюється? Особисті мір­кування обґрунтуйте.

Чому, на ваш погляд, пан не зміг відгадати «три штуки» короля (С. Руданський «Козак і король»)? Відповідь вмотивуйте.

Яку відповідь дав козак на третю загадку короля (С. Руданський «Ко­зак і король»)?

а)         Треба сім разів відміряти, а один — відрізати;

б)        я не пан, а козак;

в)        на землі стільки каміння, скільки волосся у людини.

VL Підсумок уроку

VM. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів

V!N. Домашнє завдання

Знати зміст твору С. Васильченко «Свекор», скласти запитання до оповідання.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів