План конспект 8 клас Узагальнення та систематизація відомостей про однорідні члени речення, звертання і вставні слова
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-03-2013, 19:24

8 клас

Узагальнення та систематизація відомостей про однорідні члени речення, звертання і вставні слова

Мета уроку:

 навчальна – узагальнити і систематизувати знання учнів про однорідні члени речення, звертання, вставні слова, формувати вміння застосовувати здобуті знання на практиці, визначити стилістичні функції цих синтаксичних одиниць;

 розвивальна – розвивати творчі здібності учнів, уміння аналізувати, зіставляти мовні явища;

 виховна – сприяти формуванню позитивних морально – етичних якостей, створювати емоційний настрій.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань, умінь та навичок.

Хід уроку

 І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІV. Узагальнення й систематизація теоретичних положень з теми

1. Лінгвістична розминка

 1.Чи всі члени речення, які відповідають на ті самі питання, можна назвати однорідними? Чому?

 2. Про що говорять ці моделі?

 O, O і O. O і O, O і O. ? :O, O, O. - … (на дошці)

 3.Як знаходити звертання в реченні?

 4. Яку роль у реченні виконують вставні слова, словосполучення, речення?

 5. Які слова ніколи не є вставними?

6. Що називається звертанням? З якою метою звертання використовуються в усному й писемному мовленні? Навести приклади.

7. Схарактеризувати звертання за будовою. Навести приклади.

8. Розказати про розділові знаки в реченнях із звертаннями.

9. Які слова називаються вставними? Навести приклади.

10. Яку роль у реченні відіграють вставні словосполучення і речення? Чим вони відрізняються від вставних слів?

11. Навести приклади речень зі вставними реченнями. З'ясувати розділові знаки.

2. Самостійна робота

Літо збігло як день. І ось уже з туману вийшов синьоокий золоточубий вересень. Він причепив до свого бриля червоний кетяг калини й нитку бабиного літа заглянув до нашої школи завзято вдарив у дзвін та пішов поміж садами крутити крила вітряків. (М. Стельмах)

Перепишіть текст, поставте розділові знаки. До якого стилю належить текст? Чому?Як ви розумієте вираз «синьоокий золоточубий вересень»? Підкресліть ряди однорідних членів речення.

3. Завдання з картками

Виправити помилки і пояснити, яких правил треба дотримуватися при вживанні однорідних членів речення. Вказати зв’язок між однорідними членами речення (речення подаються без їх вилкчення). Вказати речення, яке містить однорідні означення.

1.                 Моє щастя, і ніжність, і гнів я у пісні б хотів зберегти (В. Симоненко).

2.                 Ішов юнак лугами, полями і лісами (Ф. Мамчур).

3.                 Голубі, сині, фіолетові, рожеві пасма снувались над горами (І. Цюпа).

4.                 Робота біля дошки.

Записати речення, визначити звертання. Пояснити вживання розділових знаків. Вказати звертання поширені та непоширені. Зробити фонетичний розбір виділених слів слів молитва,Україно, любити, царство, ластовинням.

Україно! Ти моя молитва… (В.Симоненко.) Ти в моєму серці, Україно, думою Шевченка гомониш (Б.Олійник.) Як тебе не любити, Києве мій! (Д.Луценко.) Я люблю тебе, місто бурхливе, твоє царство і мідяний спів. (М.Шульга-Шульженко.) І хто тебе оббризкав, місто, таким зеленим ластовинням? (Н.Матвійчук.)

5.                 Вправа. Складіть речення із поданими словами, щоб вони були: 1) звертанням, 2) підметом, 3) присудком.

Ів.: вітер;

ІІв.: дідусь;

ІІІв.: гори.

6.                 Записати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Аргументувати свою думку.

  1. Археологи знайшли на схилах Старокиївської гори фундаменти князівського палацу, в якому цілком можливо жив сам Кий (П. Загребельниії). 2. Пісня здавалося бриніла вже в ньому (М. Коцюбинський). 3. Повна хата людей і видно якісь питання обмірковують (А. Головко). 4. Нащо б бачте те згадувать що давно минуло (Т. Шевченко). 5. Неси ж мене коню по чистому полю (І. Франко). 6. Веселеє колись село Чомусь тепер мені старому Здавалось темним і німим (Т. Шевченко). 7. — Мамо гляньте як видно надворі (І. Нечуй-Левицький). 8. Ось нарешті видно віддалік її будинок (Ю. Яновський). 9. Розваж мене музо моя ти порадо Так тяжко на серці в цей вечір мені (Леся Українка). 10. Як дитиною бувало упаду собі на лихо То хоч в серце біль доходив Я собі вставала тихо (Леся Українка).

- Пояснити синтаксичну роль слова здавалось у другому і шостому реченнях.

7. Творче конструювання (робота за варіантами)

- Записати речення, розставивши потрібні розділові знаки. Перебудувати їх так, щоб вони містили звертання (варіант 1) і вставні слова (варіант 2).

Варіант 1. 1. Мова наша зброя, якою ми служимо народові, що нас породив вигодував і виховав (За М. Рильським). 2. Коханий заграє мені в сопілку, щоб вона все лихо зачарувала (За Лесею Українкою).

Варіант 2. 1. Мова це великий дар природи, розвинутий і вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною (За К. Крапивою). 2. Коли Леся вийшла, Сергієві, незважаючи на веселий вечір, стало журно (За В. Козаченком).

- Зробити синтаксичний розбір перебудованих речень.

8. Робота в групах: « Хто швидше?»

 Попрацюємо в групах. Наступна вправа – вправа з ключем. Щоб дізнатися, про який символ йтиметься далі, визначте, чим ускладнені речення:

 1)однорідними членами.

 2)звертаннями.

 3)вставними словами.

1.На вулицю, чи в степ, чи навіть на річку її не докличешся. 2.Мамо, а родзинки теж скромні? 3.Та от нема сьогодні Корчуна, оце біда! 4.Гей, Івашку, поспішай гривуна купувати… 5.Ну, брат, тепер наддай ходи! 6.Мабуть, вони не слухалися своїх мам.7.Ну, Ланка, розуміється, зараз же вся наїжачується.8.Аж ось, нарешті, крізь юрбу продирається поліцай. 9.От. так наморився, братця! Ну так і робота була.10.А в кухні дим, чад, гармидер, задуха. 11.Та, кажеш, що ти й їсти вариш? 12.Мама аж палає й пашить усім лицем, чолом, руками. 13.Правда, Любка не могла зовсім притихнути. 14.А там, думаєш, з медом?

9. А тепер давайте згадаємо, які розділові знаки ставляться при вставних реченнях. Завдання: об’єднати кожну пару речень, щоб одне з них стало вставним.

 1) Василь швидко переклав назву пісні. Він добре знав англійську мову.

 2) Одного травневого дня до мене зателефонували з редакції. У той час я вже переїхав до Києва.

 3) Місяць рік годує. Так кажуть у народі.

10. Вибірковий диктант.

Виписати вставні слова. Яка роль у реченні кожного з них?

Своїм трудом виборювати щастя – найвище щастя то, напевно, є (С.Кононенко.) У праці – філософія життя. Здається, зрозуміло це і просто (М.Сингаївський.) І, мабуть, над усе до загину треба віри людині в людину (В.Забаштанський.) Все буде добре, тільки б, головне, не заморозить розум, серце, душу (С.Охріменко.) На згадку вам весела казка. А мені, будь ласка, убуликів в’язку (В.Іванович.)

V. Підбиття підсумків уроку

Учитель аналізує проведену навчальну роботу восьмикласників над застосуванням узагальнювальних правил і зосереджує увагу учнів на підготовці до тематичного оцінювання з розділу «Речення зі звертаннями і вставними словами».

VІ. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи з розділу «Речення зі звертаннями, однорідними членами речення, вставними словами».

 

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів