План конспект Усвідомлення власної місії поета у вірші «Ой три шляхи широкії…»Т.Шевченка
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 9-01-2013, 18:39
8 КЛАС
Усвідомлення власної місії поета у вірші «Ой три шляхи широкії…»
Мета: проаналізувати ідейно-художній зміст поезії в контексті біографії письменника; визначити мотиви її написання; розвивати вміння виразно і вдумливо читати вірш поета, коментувати основні ідеї, художні засоби поезії; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати в учнів любов до творчості Великого Кобзаря, шанобливе ставлення до рідного краю, домівки, сім’ї.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: Цимбалюк В. І. українська література: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008. – С. 79, збірка «Кобзар».
Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
Опитування учнів щодо вивченої напам’ять поезії Т. Шевченка «Думи мої, думи мої». Визначення найкращих виконавців цієї поезії.
III. Актуалізація опорних знань
1.міні-дискусія за питаннями
• Чому, на ваш погляд, Т. Шевченко – найулюбленіший учень К. Брюллова?
• На підставі чого І. Франко, на вашу думку, поезію Т. Шевченка називає джерелом чистої холодної води?
2. конкурс-гра «Сторінками життя Т. Шевченка»
Підготовчий етап. Клас розподіляється на дві команди. Обираються капітани у конкурсі-грі, проводиться жеребкування.
Завданна конкурсу-гри: розгадати кросворд впродовж 5 – 7 хв.
Кросворд для першої команди.
По вертикалі: 1. Ім’я батька поета. (Григорій)
По горизонталі: 1. Видатний український діяч мистецтва, з яким І. Сошенко познайомив Т. Шевченка. (Є. Гребінка) 2. Село, де народився майбутній поет. (Моринці) 3. Під час перебування в Оренбурзі Т. Шевченку було заборонено писати і.. (Малювати) 4. Місто, де навчався письменник. (Петербург) 5. Видатний учений-історик, який запропонував Тарасу Григоровичу вступити до Кирило-Мефодіївського товариства. (Костомаров) 6. Збірка поета. (Кобзар) 7. Заклад, у якому Тарас Григорович здобув вищу освіту. (Академія) 8. Прізвище видатного російського митця, портрет якого було розіграно в лотерею для викупу Тараса Шевченка з кріпацтва. (Жуковський)
Кросворд для другої команди.
По вертикалі: 1. Ім’я матері поета. (Катерина)
По горизонталі: 1. Перший учитель Тараса. (Дяк)2. Море, в наукову експедицію до якого було запрошено Т. Шевченка. (Аральське) 3. Сад, де познайомився Тарас з І. Сошенком. (Літній) 4. Прізвище пана, у якого Тарас служив козачком. (Енгельгардт). 5. 4 вересня 1860р. Рада Академії мистецтв надала Шевченкові звання академіка… (гравера) 6. Своєю батьківщиною поет називав село, де він народився, тобто… (Кирилівку) 7. Назва книжки з поезіями, яку приховував поет, перебуваючи на засланні. (Захалявна) 8. Здібності, які виявилися у Тараса дуже рано. (Малювання)
Закінчення конкурсу-гри. Підбиття підсумків.
IV. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів
V. Сприймання і засвоєння учнями навчального матеріалу
1. Вступне слово вчителя
Період трьох літ — так називають проміжок часу між 1843-1847 роками в творчості видатного українського поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка. Це період творчої зрілості поета. Романтичний напрямок його творів відходить на другий план, і вони набувають більш реалістичного характеру. У цей період письменник замис-люється над долею України, над її теперішнім станом та її історією. Найвидатнішими творами цього періоду були «Сон», «Кавказ», «І мертвим, і живим...», «Наймичка», «Холодний Яр», «Заповіт» та інші.
На початку цього періоду в 1843 році поет подорожує Україною. Він відвідує Київ, Кирилівку, подорожує по містах і селах Полтавщини, Чернігівщини та Київщини. Поета болісно вразили картини нужденного життя кріпаків, їхнє безправне становище. Під час своєї подорожі Т. Шевченко познайомився з родиною Рєпніна. Брат князя Рєпніна був декабристом, якого заслали на каторжні роботи. Тому письменник у своєму першому творі періоду трьох літ -«Тризна» показує діяльність декабристів, співчуває їм. На початку 1844 року Т. Шевченко повертається до Петербурга. Під враженням від подорожі по Україні, він пише багато-сатиричних творів. Одним із таких є «Сон». У цьому творі митець викриває самодержавно-кріпосницький лад царської Росії. Поет висміює російського царя Миколу І, царицю та інших політичних діячів.
Також автор продовжує свою художню діяльність, він видає альбом «Живописна Україна», куди ввійшло шість офортів. Особливої уваги заслуговує естамп «Дари в Чигирині», присвячений історичній темі возз'єднання України з Росією.
У 1845 році поет знову повертається на Батьківщину, де працює у складі археологічної комісії, вивчає історичні та культурні пам'ятки українського народу. У цей час Т. Шевченко пише поему «Єретик», у якій в історичному образі Яна Гуса поет оспівує борця проти реакційного Натикану, борця за визволення слов'янських народів від іноземних загарбників. Наступним історичним героєм, до якого звертається автор, є Богдан Хмельницький (вірш «Розрита могила»). Письменник висловлює своє обурення, що славний гетьман допустив велику помилку, підписавши договір про об'єднання з Росією. У всіх бідах тогочасної України автор звинувачує саме його.
Взагалі у своїх творах він дуже чітко передавав образи історичних діячів, які відігравали важливу роль в долі України. На їх прикладі автор намагався розбудити самосвідомість кожного українця.
Цикл «У казематі» - це 13 проникливих, глибоких за змістом ліричних поезій, ще 2, написані в Орську. У багатьох із них - мотиви розлуки, втрати рідних і коханих людей, духовного братства, тривожні роздуми про завтрашній день:
«Згадайте, братіє моя». 1847.
«Ой одна я, одна»
«За байраком байрак»
«Мені однаково»
«Не кидай матері»
«Чого ти ходиш на могилу»
«Ой три шляхи широкії...»
«Н. Костомарову»
«Садок вишневий коло хати»
«Рано-вранці новобранці»
«В неволі тяжко»
«Косар»
«Не спалося, а ніч як море»
2. Ідейно-художній аналіз поезії Т. Шевченка «Ой три шляхи широкії»
2.1. Виразне читання вчителем поетичного твору.
2.2. Історія написання.
Скільки хлопців залишали рідні домівки і вимушені були йти в солдати або на війну, яка розпалювалася в інтересах самодержавства. Скільки їх, вірних синів України, вже не поверталися додому, а якщо і приходили, то посивілими, згорбленими, хворими дідами!
Т. Шевченко сам був солдатом і тому знав всі труднощі цієї служби. Як важко і боляче розставалися молоді хлопці з родинами, не знаючи про те, що, можливо, вони і не повернуться до своїх родин.
Цей життєвий факт і покладений в основу цієї поезії письменника.
2.3. Тема: відтворення трагічного становища життя на Україні, пов'язаного з тогочасним суспільним ладом.
2.4. Ідея: засудження влади, яка руйнує щастя українців, чинить перешкоди повноцінному їх життю.
2.5. Основна думка: немає радості, щастя в українських оселях, бо народ позбавлений волі.
2.6. Жанр: громадянська лірика, зв'язок поезії з усною народною творчістю.
2.7. Композиція.
Експозиція: брати розійшлися з України на чужину.
Зав'язка: рідні брати насаджують дерева, кущ калини як обереги на випадок лиха, нещастя.
Кульмінація: страждання матері, сестри, діточок, коханої, внаслідок цього висихають насаджені ними явори, ясени, тополя, калина.
Розв'язка: «Не вертаються три брати, По світу

2.8. Обговорення змісту поезії. Бесіда за питаннями:
• Чому шляхи у творі названо широкими?
• 3 чим пов'язано те, що брати вимушені були йти кожний своїм шляхом з України на чужину?
• Кого залишили брати у рідному краї? («Покинули стару ' матір. Той жінку покинув, А той сестру. А найменший - Молоду дівчину»)
• Що посадили рідні на згадку про своїх любих? («Посадила І стара мати Три ясени в полі, А невістка посадила Високу \ тополю. Три явори посадила Сестра при долині... А дівчина заручена — Червону калину»)
• Які образи-символи можна дослідити у творі?
• Про що свідчить, що дерева, калина поступово почали всихати?
• Як в родині сприймалося те, що брати не повертались?
• Як на ваш погляд, якою могла бути причина того, що рідні не дочекалися братів?
• У чому полягає трагізм даної поезії? Свою думку доведіть, посилаючись на зміст твору? («Плаче жінка з діточками В нетопленій хаті. Сестра плаче, йде шукати Братів на чужину... А дівчину заручену Кладуть в домовину»)
• Що мав на увазі Шевченко, зазначаючи: «А три шляхи широкії терном заростають»?
• Чи можна, на ваш погляд, цю поезію вважати за казку? Відповідь умотивуйте.
• Яке значення у творі має магічне число три («Три шляхи», «три ясени», «три явори», «три брати»)?
2.9. Гра «Мікрофон»: «Яким ти уявляєш свій життєвий шлях?»
Художні особливості поезії.
Метафори: «шляхи зійшлися», «калина зов'яла», «шляхи терном заростають»
Епітети: «шлях широкий»
VI. Закріплення вивченого матеріалу
Робота за картками
Картка № 1
1. Як ви вважаєте, чи можна цей вірш пов’язати з творами усної народної творчості, зокрема казкою. Свої міркування обґрунтуйте.
2. Дослідіть, яким настроєм перейнята ця поезія. Власні спостереження узагальніть, наводячи переконливі приклади з твору.
3. Дерево, яке не згадується поезії:
а) ясен; б) тополя; в)дуб; г) явір.

Картка № 2
1. Умотивуйте, чи можна вірш «Ой три шляхи широкії» вважати картиною народного життя? Наведіть переконливі аргументи.
2. Яке значення, на ваш погляд, мають українські дерева-символи в творі? В чому доречність їх застосування для сприйняття смислу поезії?
3. Не вертаються три брати додому, бо:
а) по світу блукають; б)шукають щасливої долі; в) вони загинули під час військового походу; в)мають захищати рідний край від чужинців.
Картка № 3
1. Чи є, на ваш погляд, символічними у творі три шляхи? Свої міркування обґрунтуйте.
2. З якою метою у вірші Т. Шевченко використовує магічне число три? Відповідь аргументуйте.
3. Яке словосполучення не згадується в поезії?
а) три життя; б) три ясени; в) три брати; г
г) три яфвори.
VII. Підсумок уроку
Скласти міні-монолог «Мій майбутній життєвий шлях».
VIII. Оголошення результатів навчальної діяльності
IX. Домашнє завдання
Опрацювати ідейно-художній зміст поезії Т. Шевченка «Мені однаково, чи»
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали