Пла конспект з інформатики 5 клас Тема: Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поняття інформації. Повідомлення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-09-2013, 15:47

Урок №1

Дата

 

Тема:

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поняття інформації. Повідомлення

Мета:

навчальна – ознайомити з предметом вивчення інформатики, метою і завданням курсу, з правилами поведінки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій; сформувати поняття інформація, повідомлення, дані та взаємозв’язки між ними;

розвивальна – розвивати вміння правильно і чітко висловлювати свої думки, грамотно формулювати твердження з предмета;

виховна – виховувати інформаційну культуру учнів, дбайливе ставлення до шкільної комп’ютерної техніки, до книг, зокрема до підручників.

Типуроку:

засвоєння нових знань.

Обладнання

та наочність:

комп’ютерний клас (11 комп’ютерів, операційна система Windows 7), навчальна презентація (Урок_1.pptx), мультимедійна дошка, стенди: «Критерії оцінювання», «Техніка безпеки та правила поведінки в комп’ютерному класі».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

·      привітання

Добрий день! Вітаю всіх присутніх.

·      перевірка присутніх

·       перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вступна бесіда

Учитель. Робота з комп’ютером досить цікава, і ви, мабуть, це вже знаєте. Завдяки комп’ютерам ви відкриваєте для себе не тільки нові ігри, розваги, але й вікно у величезний світ інтернету, у світ створення комп’ютерних зображень, текстів, різноманітних математичних обчислень. Також ви повинні розуміти, що комп’ютер — це не тільки цікава гра, а й необхідний інструмент працівника багатьох професій: наприклад, секретаря, діловода, бібліотекаря, видавця, модельєра, лікаря, продавця, дизайнера тощо. У наш час майже кожна професія потребує володіння комп’ютером.

Вам, мабуть, хочеться швидше сісти за комп’ютери?

Треба трішки зачекати. Комп’ютер — це не іграшка, а серйозний інструмент. Спочатку треба навчитися ним користуватися, щоб не завдати шкоди ні собі, ні комп’ютеру.

Про те, як навчити комп’ютер працювати для вас, ми і будемо дізнаватись протягом вивчення цього предмета в школі. Ми розпочинаємо з вами вивчення нового предмета в школі — інформатики.

— Що ж вивчає ця наука? (Відповіді дітей.)

Для ефективного, правильного використання комп’ютера створена наука інформатика. Це досить молода наука, але вона набирає розвитку з великою швидкістю.

Ця наука не тільки про роботу з комп’ютером, вона вивчає роботу з будь-якою інформацією будь-якими засобами.

ІНФОРмація + автоМАТИКА = ІНФОРМАТИКА

— А чи знаєте ви, що ж таке інформація? (Відповіді дітей.)

IІІ. Ознайомлення з правилами поведінки В комп’ютерному кабінеті

(На кожному столі лежить папка «Техніка безпеки та правила поведінки в комп’ютерному кабінеті»). Учні самостійно опрацьовують матеріал.

Пам’ятка

Техніка безпеки та правила поведінки в комп’ютерному кабінеті

?   Заходьтедокомп’ютерногокабінетутількиз дозволу вчителя, не поспішаючи, не торкаючись обладнання.

?   Невмикайтетаневимикайтекомп’ютерибездозволувчителя. Перш ніж розпочати роботу, розмістіть зошит, ручку, підручник так, щоб вони не лежали на клавіатурі чи моніторі, а також не заважали працювати на комп’ютері.

?   Підчасроботибудьтедужеуважні.

?   Сидітьпрямо, навідстанівідекранащонайменше 50 60 см. Лінія зору має бути спрямована до центра екрана.

?   Працюйтенаклавіатурічистимисухимируками, ненатискаючи на клавіші без потреби чи навмання.

?   Підчасроботинеторкайтесяекранайтильноїсторонимонітора.

?   Непіднімайтесязісвоїхмісць, колидокабінетувходить відвідувач.

?   Робочемісцемаєбутичистим.

?   Неторкайтесяз’єднувальнихпроводівтапроводів живлення.

?   Ніколиненамагайтесьсамостійноусунутинесправності комп’ютера. У разі появи запаху горілого, самовільного вимикання апаратури, незвичних звуків негайно повідомте про це вчителя.

Запам’ятайте! Якщо не дотримувати правил техніки безпеки та поведінки, робота за комп’ютером може завдати шкоди вашому здоров’ю.

?   Працюйтезакомп’ютеромнебільшеніж 15 хвилинпоспіль. Робіть перерви для відпочинку.

?   Уразіпоявирізаннявочах, різкогопогіршеннязору, болю в пальцях та кистях рук, посилення серцебиття сповістіть учителя про свій стан і за потреби зверніться до лікаря.

?   Післязакінченняроботизакрийтевсіактивніпрограми та коректно вимкніть комп’ютер. Приберіть робоче місце.

ІV. Закріплення знань про правила поведінки в комп’ютерному кабінеті

Фронтальне опитування

1. Як необхідно сидіти за комп’ютером?

2. Як поводитися біля комп’ютера?

3. Що не можна робити за комп’ютером?

4. Що ви повинні зробити, якщо в кабінет заходить директор школи?

5. Що потрібно зробити, якщо у вас погіршилось самопочуття під час роботи за комп’ютером?

V. Сприймання і засвоєння учнями нового матеріалу

Учитель. Людина щодня дізнається про те, чого не знала раніше, — отримує нову інформацію. Інформація — це відомості про навколишній світ. Інформація — це знання, які ви здобуваєте на уроках і на заняттях у гуртках, відомості, які ви дістаєте з книжок, журналів, телепередач, у спілкуванні, зі спостережень навколишнього середовища та з інших джерел.

У повсякденному житті кожен з нас намагається обробити, зберегти, використати та передати здобуту інформацію.

Вправа «Дерево рішень»

— Які ви можете навести приклади інформації? (Відповіді дітей записують на дошці.)

З давніх часів люди намагалися полегшити свою працю. Вони винайшли багато машин, механізмів і пристроїв, що підсилюють фізичні можливості людини. У XX ст. були створені комп’ютери, що стало найвидатнішим досягненням людства. Вони полегшують розумову діяльність людини, підсилюють її інтелектуальні спроможності, допомагають опанувати величезний обсяг інформації.

Ми живемо в інформаційному суспільстві і щоденно отримуємо великий обсяг інформації. Вивченням різноманітних способів збирання, передавання, зберігання, обробки та використання інформації займається наука інформатика. Зберігати, обробляти та поширювати інформацію людині допомагає комп’ютер.

Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення бувають усними, письмовими, у вигляді рисунків, жестами, спеціальними знаками чи організованими якимось іншим чином. Прикладами повідомлень є розповідь учителя, лист, покази термометра тощо.

За допомогою повідомлень відбувається обмін інформацією між людьми, між людьми і пристроями, між пристроями; обмін сигналами в рослинному і тваринному світі тощо.

Дані — це зрозуміла інформація, яку можна передавати й обробляти.

Властивості інформації

Корисність. Корисність інформації оцінюється за тими задачами, які можна розв’язати з її використанням. Відомості, корисні для однієї людини, виявляються непотрібними для іншої, якщо вона не може їх використати.

Актуальність. Інформація актуальна (своєчасна), якщо вона важлива в певний момент часу. Наприклад, програма телепередач актуальна тільки на визначений день.

Достовірність. Інформація вважається достовірною, якщо вона не суперечить реальній дійсності, правильно її пояснює і підтверджується нею. Наприклад, трамвай їздить по рейках.

Об’єктивність. Інформація може бути об’єктивною або суб’єктивною (залежати чи не залежати від судження окремої людини). Наприклад, повідомлення «вода холодна» є суб’єктивним, водночас повідомлення «температура води +10° С» дає об’єктивну інформацію.

Повнота. Інформація повна, якщо її достатньо для правильних висновків і прийняття правильних рішень. Якщо людині на основі якої-небудь інформації доводиться щось вирішувати, то вона спочатку оцінює, чи досить цієї інформації для ухвалення правильного рішення.

Зрозумілість. Інформація зрозуміла, якщо під час її сприймання немає потреби в додаткових повідомленнях (не виникає запитань). Наприклад, складні математичні формули незрозумілі учням початкових класів.

Поняття шуму

Якщо повідомлення не несе корисної інформації, то воно несе шум. Інформація може перетворюватися на шум, і навпаки, шум може перетворюватись на інформацію (залежно від ситуації).

Способи подання повідомлень

Ви вже знаєте, що інформація передається за допомогою повідомлень.

Повідомлення можуть передаватись від людини до людини, від людини до пристрою та навпаки, а також між пристроями.

Між людьми повідомлення звичайно передаються в усній чи письмовій формі, а між пристроями — за допомогою сигналів.

За формою подання можна виділити такі види інформації:

1) текстова — інформація, яка відображається у вигляді текстів;

2) графічна — картини, рисунки, графіки, діаграми, схеми, фотографії тощо;

3) звукова інформація — усне мовлення, музичні композиції, мелодії, шумові ефекти;

4) умовні жести та сигнали — міміка, сигнали регулювальника на перехресті тощо;

5) комбінована або мультимедійна — інформація, що утворюється як комбінація об’єктів попередніх видів. Прикладом такої інформації може бути фільм.

Інформація сприймається людиною через органи чуття. Ми отримуємо інформацію за допомогою зору, слуху, нюху, дотику та смаку.

Зір, слух, нюх, дотик, смак — це спосіб сприйняття інформації.

— Які ви можете назвати органи чуття в людини? (Очі, вуха, ніс, шкіра, язик)

Приклади сприймання видів інформації:

?   переглядфільму—задіюютьсязіріслух;

?   обід—нюхісмак;

?   укол голкою — дотик.

Проведення комплексу вправ для зняття м’язового напруження (Варіант 1)

VI. Усвідомлення набутих знань

Фронтальне опитування

1. Що таке інформатика?

2. Що розуміється під термінами «інформація», «повідомлення», «дані»?

3. Які властивості повинна мати інформація?

4. Які є види інформації?

5. Що таке шум?

6. Які є органи чуття у людини?

7. Наведіть приклади отримання інформації через органи чуття.

Виконання практичного завдання для повторення і закріплення основних знань

Переглянути презентацію «Інформація».

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми

(Варіант 1)

VII. Закріплення, систематизація та узагальнення знань

Робота за підручником

Автор підручника Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Саражинська Н. А.

Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

Параграф 

1

2

1.1

Номер завдання

2

2,3

1-3

Додаткові завдання

1. Визначте, який спосіб подання інформації демонструють наведені приклади, сполучивши їх лініями з відповідними прямокутниками.

2. Запишіть у відповідних комірках таблиці властивості перелічених у верхньому рядку предметів і явищ, про які ми можемо дізнатись певними органами чуття людини. Якщо властивість відсутня для зазначеного органа чуття — ставите прочерк. (Орієнтовні варіанти відповідей виділено курсивом.)

 

Кіт

Яблуко

Музика

Парта

Очі

Сірий

Кругле, червоне

Зелена

Вуха

Мурчання

Приємна

Ніс

Запах

Запашне

Запах

Язик

Солодке

Шкіра

Пухнастий

Гладеньке

Холодна, тверда

3. Заповніть таблицю. Якої властивості не мають наведені повідомлення в зазначених ситуаціях? (Орієнтовні варіанти відповідей.)

Інформація

Властивість, яка відсутня

Вчорашній прогноз погоди

Актуальність

Хімічні формули для учня першого класу

Зрозумілість

Чай гарячий

Об’єктивність

Вистава відбудеться в середу

Повнота

Усі риби можуть жити без води

Достовірність

Покази зіпсованого термометра

Корисність

VIII. Підсумки уроку

Учитель. Сьогодні на уроці ми почали вивчати новий предмет — інформатику, ознайомилися з основними поняттями цієї науки (інформація, повідомлення, дані, шум). Розглянули властивості інформації, способи сприйняття інформації та форми її подання.

Сподіваюсь, вам сподобався урок і ви з повагою поставитеся до вивчення інформатики.

ІХ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника. Конспект уроку.

2. Завдання за підручником

Робота за підручником

Автор підручника Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Саражинська Н. А.

Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

Параграф 

1

2

1.1

Номер завдання

2

Завдання в розділі

«Повторюємо»

4, 9, 12

3. Додаткове завдання

Підготувати приклади повної та неповної інформації, достовірної та недостовірної, актуальної та неактуальної.

 


ОРІЄНТОВНИЙ КОМПЛЕКС ВПРАВ

ДЛЯ ЗНЯТТЯ ВТОМИ ПІД ЧАС

НАВЧАННЯ В КАБІНЕТАХ ІНФОРМАТИКИ

ОРІЄНТОВНИЙ КОМПЛЕКС ВПРАВ

ДЛЯ ЗНЯТТЯ ЗОРОВОЇ ВТОМИ

Вправи виконують, сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд — прямо, відвернувшись від комп’ютера.

Варіант 1

1.     Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вгору-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні.Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному напрямку.

2.    Заплющити очі на рахунок «раз-два», розплющити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок «три-чотири».

3.    Кругові рухи очей: до 5 кругів уліво і вправо.

Варіант 2

1.     Швидко кліпати очима протягом 15 с.

2.    Заплющити очі. Не відкриваючи очей, начебто подивитися ліворуч на рахунок «раз-чотири», повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч на рахунок «п’ять-вісім» і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів.

3.    Спокійно посидіти із заплющеними очима, розслабившись, протягом 5 с.

ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСУ ВПРАВ

ДЛЯ ЗНЯТТЯ М’ЯЗОВОГО НАПРУЖЕННЯ

Варіант 1

Вихідне положення — сидячи на стільці.

1.     Витягнути і розчепірити пальці так, щоб відчути напруження. У такому положенні затримати протягом 5 с. Розслабити, а потім зігнути пальці. Повторити вправу 5 разів.

2.    Повільно і плавно опустити підборіддя, залишатися в такому положенні 2–3 с і розслабитися.

3.    Сидячи на стільці, піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх додолу, розслабити. Вправу повторити 5 разів.

4.    Переплести пальці рук і покласти їх за голову. Звести лопатки, залишатися в такому положенні 5 с, а потім розслабитись. Повторити вправу 5 разів.

Варіант 2

Вихідне положення — сидячи на стільці.

1.     Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися на стільці, зігнувши руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростовуючи плечі. Повторити 5 разів.

2.    Зробити нахили і повороти голови. Повторити 5 разів.

3.    Зробити легкий самомасаж обличчя і кисті руки протягом 3–5 с.

Варіант 3

Вихідне положення — стоячи, ноги разом, руки вниз.

1.     Прямі руки розвести в боки долонями догори, зробити вдих.

2.    Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі, повторити 5 разів.

3.    Кругові рухи ліктями вперед протягом 5 с.

4.    Те саме назад. Дихати рівномірно.

 
Скачати електронний варіант з ілюстраціями 5-klas-1-Urok.rar [11,18 Mb] 
 
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали