План-конспект урока Тема: узагальнення і систематизація вивченого з теми "Іменник"
Додав: filiposik
Коментарів: 0
Додано: 28-10-2013, 17:32
Тема: узагальнення і систематизація вивченого з теми "Іменник"
Мета: систематизувати та узагальнити знання, вміння і навички учнів з розділу "Іменник як частина мови": загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль, іменники ? назви істот і неістот, власні і загальні назви, велика літера і лапки у власних назвах, рід, число, відмінок та відміна іменників, способи творення іменників, правопис, розбір іменника як частини мови; застосовувати засвоєний матеріал на практиці; готуватися до контрольної роботи.
Тип уроку: узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.
Обладнання: інтерактивна дошка, картки із зображеннями, сигнальні картки, картки самоконтролю.
Структура уроку:
№ Структурний елемент Методи та прийоми Час
1 Перевірка домашнього завдання Метод усного контролю 6
2 Повідомлення теми та мети уроку Пояснення 2
3 Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок "Лінгвістичний двобій", "Хто зайвий", "Упізнай мене", спостереження з елементами аналізу, "Веселі перегони", метод вправ, "Лото назв", "Лінгвістична задача, гра-дослідження" 25
4 Робота над висновками Тестування 6
5 Підсумки уроку Самооцінка, "Закінчи речення" 3
6 Виставлення оцінок та їх аргументація Пояснення 2
7 Домашнє завдання Інструктаж 2
Хід уроку:
I. Перевірка домашнього завдання
Вправа 335 с. 172. Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи в потрібній формі та вставляючи пропущені літери. Визначте відмінки та роди цих іменників, виконайте синтаксичний розбір одного речення на вибір.
Зразок: Щоліта у Чернівцях проходить Міжнародний конкурс молодих виконавців сучасної естрадної пісні імені Володимира Івасюка. Чернівцях ? місцевий відмінок, чоловічий рід
II. Повідомлення теми і мети уроку
IІІ. Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок
1. Лінгвістичний двобій. Робота у парах.
Учень сам вибирає суперника зі словами: "Я викликаю на двобій…" і ставить запитання. Наприклад:
– Яка частина мови називається іменником?
– Які морфологічні ознаки властиві іменникові?
– Назвіть відмінки і запитання, на які вони відповідають.
– Які іменники є власними назвами, а які – загальними? Наведіть приклади.
– Яку синтаксичну роль виконує іменник?
– Скільки відмін іменників є в українській мові ?
– За якою ознакою іменники поділяються на відміни ?
– Чому при поділі іменників на відміни береться до уваги рід слова та його закінчення ?
– Які іменники належать до I відміни ?
– До якої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням та із закінченням –о ?
Наведіть приклади.
– Які ще іменники належать до II відміни ?
– До якої відміни належать іменники середнього роду із закінченням –а,-я?
– Яка між ними різниця ?
– Які іменники належать до III відміни ? Наведіть приклади.
– Яка відміна властива тільки українській мові?
– Назвати іменники спільного роду ?
– Навести приклад незмінюваних іменників.
2. Гра «Веселі перегони»
Перевірка знань за допомогою питань. Використання сигнальних карток. Відповідь «так» - синій колір, відповідь «ні» - червоний.
• Карпати – власний іменник? (так)
• Загальні іменники пишуться з великої літери? (ні)
• Іменники відповідають на питання хто? що? (так)
• Іменники, до яких можна додати слова мій, він – чоловічого роду? (так)
• Назви вулиць, сіл, міст пишуться з маленької літери? (ні)
• Іменники, що є назвами неістот, відповідають на питання що? (так)
• Плечі – це іменник, що вживається лише у множині? (ні)
• Іменники зв’язуються з іншими словами за допомогою прийменників та закінчень? (так)
3. Гра "Хто зайвий?"Вилучити з кожного ряду "зайве" слово. Свою думку обґрунтувати.
• Щастя, щасливчик, пощастило.
• Музика, музичний, музикант.
• Здоровий, поздоровлення, здоров’я.
• Мова, розмова, розмовляти.
• Казка, казковий, казкар.
4. Гра «Упізнай мене»
Почувши іменники, які є назвами істот, плещіть у долоні.
Узлісся, місяць, мудрість, клімат, зав’язь, компас, дівчина, лікар, моряк, чистота, глибина, тюлень, турист, студент, параграф, комар, дятел, сад, теля, військо, натовп, пожежник, ставлення, суспільство, футболіст, звіробій, трава, відпочивальник.
5. Творче спостереження з елементами аналізу.
Виразно прочитати речення. Усно визначити синтаксичну роль іменників. Зробити висновки. Яка головна думка висловлювання?
Патріотизм починається зі ставлення до своєї мови. Поняття рідної
мови виступає поряд з поняттям рідного дому, батьківської хати, материнського тепла. Культура мовлення – це духовне обличчя людини. Мова єднає між собою представників певного народу у часі і в просторі.
Зразок: патріотизм - підмет.
6. Диктант з "ключем".
Запишіть іменники у дві колонки: вжиті в однині; вжиті в множині. У кожному іменнику підкресліть першу літеру. З цих літер прочитаєте народне прислів’я.
Доля, ножиці, екзамени, озеро, приклади, радощі, берег, радість, експеримент, дочка, обеліски, птахи, іграшка, абрикоси, дерева, ліс, олівець, експонати.
Ключ. Добре діло не пропаде.
7. Гра «Лото назв».
Учитель розкриває зміст певного слова, а учні повинні знайти його на картках і закрити. Виграє той, хто першим закриє усі назви на своїй картці.
1. Плід яблуні, який вживається в їжу в свіжому вигляді, є сировиною в кулінарії (яблуко);
2. Прилад для фіксації оптичного зображення на спеціальному носії (фотоапарат);
3. Пристрій для польотів в атмосфері (літак);
4. Прилад для орієнтування на земній поверхні і в гірничих виробках
відносно напряму магнітного або географічного меридіана (компас);
5. Вид холодної закуски (бутерброд);
6. Прилад для вимірювання часу (годинник);
7. Іструмент, який складається з наступних частин - 2 кінці, 2 кільця, 2 з'єднувальні елементи з отворами та з'єднувальний болтик з гайкою (ножиці);
8. Самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу (автомобіль);
9. Пристрій, призначений для захисту людини від дощу або від сонячних променів (парасолька).
8. «Корисні поради». Диктант з коментуванням.
Завдання: дати пораду товаришеві щодо правильного написання іменників.
Я(я)рослав М(м)удрий, річка Д(д)ніпро, (Ж)журнал (Пізнайко), (М) механік, (в)Вітчизна,(О) олень, (К)кіт (м) Мурчик.
Зразок: Ярослав Мудрий
9. Лінгвістична задача.
Прочитати текст. Кого мав на увазі автор? Довести свою думку.
Учитель попросив одного з учнів:
- Поклич, будь ласка, Дмитренка. Шестикласник вибіг на подвір’я і зупинився. «Кого ж покликати, - міркував він, - Сергія чи Тетяну? Обоє мають однакове прізвище».
10. Гра – дослідження
А) «Атлас іменників».
Цегла, крейда, журнал, таблиця, бутерброд, менеджер, повидло, футбол, шосе, екіпаж, пальто, самовар, завод.
Англ. – менеджер, футбол;
Польськ. – таблиця, повидло;
Росіськ. – самовар, завод;
Франц. – журнал, екіпаж, пальто, шосе;
Нім. – цегла, крейда, бутерброд
Б) Щоб ввести у речення складноскорочені назви, треба визначити рід і число головного слова . ЗОШ , ВНЗ , МО України , АЕС.
Зразок: Цього року наша ЗОШ святкує ювілей.
ІV. Робота над висновками
Тестові завдання (підготовка до контрольної роботи)
Дай відповідь на тестові запитання та заповни картку контролю; виходячи з відповіді на запитання зроби відповідні висновки та узагальнення; за можливості сформулюй правило.
1.Іменник – це частина мови, яка:
а) вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх,
б) означає назву ознаки предмета або його приналежність,
в) означає назви предметів,
г) означає кількість предметів, а також порядок предметів при лічбі.
2.Знайдіть іменник, який означає назву істоти:
а) стіл б) будинок,
в) дорога г) кошеня.
3.Знайдіть власну назву, яка береться в лапки:
а) місто Київ, б) криголам Єрмак,
б) озеро Світязь, г) село Яблунівка.
4.Знайдіть іменник чоловічого роду:
а) книга б) собака,
в) дорога г) суддя.
5.Знайдіть іменник спільного роду:
а) сирота б) тополя
в) адреса г) дріт.
6.Знайдіть іменник, який вживається тільки в однині:
а) вулиця б) тиша
в) дівчина г) спідниця.
7.Знайдіть іменник, який вживається тільки в множині:
а) зустрічі б) сумки
в) меблі г) зошити.
8.Знайдіть іменник, який у родовому відмінку множини має нульове закінчення:
а) веселощі б) кросівки
в) ясла г) граблі.
9.Знайдіть іменник, який у родовому відмінку множини маєзакінчення -ів:
а) гроші б) ворота
в) хитрощі г) сіни.
10.Знайдіть іменник, в якому в орудному відмінку однини приголосні подвоюються:
а ) жов(ч)ю б) сі(л)ю
в) радіс(т)ю г) якіс(т)ю.
11.Знайдіть правильно перекладене словосполучення благодарить друга:
а) дякувати друга б) дякувати другу,
в) дякувати другом г) дякувати другові.
12.Знайдіть іменник, який у родовому відмінку однини має суфікс-ен- :
а) курча б) плем'я
в) теля г) кошеня.
V. Підсумок уроку.
1. Самоперевірка тестових завдань та заповнення карток самоконтролю.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А
Б
В
Г
2.Самооцінка тестових завдань.
3. "Закінчи речення"
Найпростішим для мене на уроці було...
Найважчим для мене виявилось...
Я відчуваю, що мені треба повправлятися у...
VІ. Виставлення оцінок та їх аргументація
VІІ. Домашнє завдання
Підготуватись до контрольної роботи за темою «Іменник як частина мови». Повторити теоретичні відомості (с. 129?172), виконати вправу 336 (за зразком).

Список використаних джерел:
1. Узагальнення і систематизація вивченого про іменник. Режим доступу: https://www.google.com.ua/#q=планконспект+уроку+українська+мова+узагальнення+і+систематизація+іменник
2. Глазова О. П., Кузнєцов Ю. Б. Рідна мова: Підручник / Глазова О. П., Кузнєцов Ю. Б.- Київ: Видавництво "Зодіак-ЕКО", 2007.- 288с.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів