План конспект ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО МОВЛЕННЯ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 17-01-2013, 10:38
(Розвиток зв'язного мовлення) ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО МОВЛЕННЯ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ
Мета: актуалізувати знання п'ятикласників про мовлення, види мовленнєвої діяльності, мету спілкування, адресат мовлення, мовлення монологічне й діалогічне, усне й писемне; ознайомити учнів з основними правилами спілкування; удосконалити вміння розрізняти такі поняття, як мовлення, види мовленнєвої діяльності, монолог і діалог, адресат мовлення, усну та письмову, монологічну та діалогічну форми мовлення; розвивати вміння будувати висловлювання з урахуванням адресата мовлення, дотримуватись правил спілкування; розвивати культуру мовленнєвого спілкування п'ятикласників.
Внутрішньопредметні зв'язки: Лексикологія: засвоєння нових слів.
Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.
ХІД УРОКУ
І- Організаційний момент
II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку
ПІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності учнів у процесі виконання практичних завдань
? на основі опрацьованої схеми зробити висновок: від чого залежать наші висловлювання? (Висловлювання залежать від того, де відбувається процес спілкування, з ким і з якою метою...)
Визначення рівня усвідомлення теоретичного матеріалу
? Згрупувати слова і сполучення слів у дві колонки: а) ті, що вказують на неофіційні (побутові) стосунки; б) ті, що вказують на офіційність процесу спілкування.
Удома; на роботі; у школі на уроці; у школі на перерві; під час екскурсії в музеї; на прогулянці; у магазині; у поліклініці; у громадському транспорті; у бібліотеці; в гостях у друга; на класних зборах.
? З'ясувати значення слів спілкування, повідомлення, вплив. (Спілку вання — обмін інформацією (думками, враженнями) за допомогою мовних засобів. Повідомлення — те, що сповіщається комусь в усній чи письмовій формі. Вплив — дія, яку певна особа виявляє стосовно іншої особи).
? Записати сполучення слів у такій послідовності: а) сполучення слів, що виражають процес спілкування; б) процес повідомлення; в) про¬цес впливу.
Відповідати на уроці української мови; вітатися з друзями; робити зауваження однокласнику; ділитися літніми враженнями з однокласниками робити повідомлення на занятті мовного гуртка; пояснювати за¬дачу товаришу по парті; запрошувати друзів у похід; розповідати казка молодшому братові.
Визначення диференційних ознак видів мовленнєвої діяльності
? Указати на вид мовленнєвої діяльності (говоріння, слухання, читання, письмо), скориставшись поданими характеристиками:
1) почерк, зміст висловлювання, писемне мовлення, писати зі скороченнями, записувати, рукопис;
2) голос, мовлення, слово, виступ, план мовлення, зміст висловлювання, думка;
3) читати мовчки, читати вголос, підкреслювати, робити виписки, конспект, зміст висловлювання;
4) слухати, зміст висловлювання, запам'ятовувати, співрозмовник, значення, зміст.
Коментар учителя. Мовлення передбачає не лише вміння говорити (усне мовлення) і писати (писемне мовлення), але й слухати (сприймати усне мовлення) і читати (сприймати писемне мовлення). Зверніть увагу У характеристиці всіх видів мовленнєвої діяльності — говоріння, слухан¬ня, читання, письма — спільним є зміст висловлювання, який потрібне донести до співрозмовника (у процесі говоріння, письма) або зрозуміти з чужого висловлювання (у процесі слухання, читання).
Вибірково-розподільний диктант (робота за варіантами)
? Вибрати й виписати тільки ті сполучення слів, які характеризують
1) процес читання; 2) процес письма.
Читати мовчки, записувати думку, складати план мовлення, розуміти зміст висловлювання, писати грамотно, читати швидко, оформлювати думки логічно, послідовно, робити виписки, вести конспект, писати охайно. Яка різниця між говорінням і письмом? Свою відповідь обґрунтувати.
Завдання на зіставлення
? Визначити, якими видами читання (вивчаюче, ознайомче) ви будете користуватися у поданих ситуаціях.
1. Ви отримали газету і знайомитесь з її змістом.
2. Ви придбали три різні газети, уважно прочитали одну, інші — лише проглядаєте.
3. Ви готуєте цікаве повідомлення і шукаєте в книжках потрібний матеріал.
? Подумати і дати відповіді на питання: 1) Що значить добре читати? 2) Що значить уміти читати? 3) За яких умов читання є засобом пізнання світу?
? Розіграти діалог з товаришем по парті: поцікавитись, чи любить він читати; які книжки читає; як читає; скільки часу відводить щодня на читання літератури. Дати поради однокласнику, як навчитися розуміти зміст висловлювання. Під час складання діалогу ознайомитись з основними правилами спілкування.
Основні правила спілкування
? 1. Прагніть до того, щоб спілкування з вами було приємним і корисним.
2. Будьте ввічливими і доброзичливими у спілкуванні. Уважно слухайте співрозмовника.
3. Говоріть про те, що може бути цікавим для адресата ваших висловлювань. Ураховуйте вік, характер, інтереси співрозмовника.
4. Поважайте і намагайтеся зрозуміти переконання співрозмовника. Не перебивайте його.
5. Не вживайте грубих слів. Не говоріть надто голосно.
IV. Виконання ситуативних завдань
1. Уявіть ситуацію: ви прийшли до бібліотеки. Схарактеризуйте умови спілкування: назвіть учасників спілкування (адресата й адресанта), форму мовлення (усна чи письмова), вид мовлення (діалог чи монолог), умови спілкування (офіційна чи неофіційна обстановка).
2. Уявіть ситуацію: ви завітали до фотосалону. Складіть й розіграйте діалог з товаришем по парті, використавши подані тематичні слова Сфотографуватися на пам'ять. Кольорові фотографії. Чорно-біле
зображення. Фотографії на документи. Розміри: три на чотири, шість
на дев'ять, дев'ять на дванадцять. Сфотографуватися всім класом. Фотоальбом. Термінова фотографія. Якісне зображення. Одна (дві, три, чотири) фотокартка.
V. Узагальнення зробленого на уроці
Учням пропонується дати відповідь на питання: Що, на вашу думку, легше — слухати, читати, говорити чи писати ?
VI. Домашнє завдання
1. Скласти висловлювання за поданим початком. У неділю перший канал українського телебачення транслюватиме .... Схарактеризувати мовленнєву ситуацію.
2. Уявити, що ви хочете зацікавити свого друга новою книжкою. Яким буде ваше висловлювання? Яку форму мовлення ви оберете?
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали