План конспект ЧИСЛІВНИК. ПРАВОПИС ЧИСЛІВНИКІВ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 17-01-2013, 10:50
ЧИСЛІВНИК. ПРАВОПИС ЧИСЛІВНИКІВ
Мета: повторити з учнями найважливіші відомості про числівник як частину мови, зокрема про основні граматичні особливості числівників і їх правопис; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити числівники в текстах, визначати їх морфологічні ознаки; розвивати творчі вміння використання різних числівників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до свого колективу, сприяти збагаченню словникового запасу п'ятикласників засобами народної творчості.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів шляхом добору синонімів; уживання числівників у текстах різних типів і стилів;
Граматика: спостереження за роллю числівників у побудові речень і висловлювань різних видів.
Тин уроку: повторення набутих знань.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Ознайомлення п'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку
III. Виконання системи творчих завдань на основі повторення вивченого
Колективна робота з текстом
? Прочитати уривок тексту. Пригадати, з якого він твору? Про що розповідається в тексті? Визначити тему й основну думку.
Шостий «Б» готувався до президентських виборів. Кандидатів було дев'ять. Але семеро з них були нещасні самовисуванці, які жодних шансів не мали. Ми їх навіть не називатимемо. Реальних претендентів було двоє — Вовочка Таратута і Боря Бородавко. Вовочка був білявий, кирпатий, веснянкуватий з щербатим зубом. І дуже симпатичний. Усі в класі його любили. Особливо за те, що він весь час розповідав анекдоти про Вовочку і підсміювався сам із себе, наче то він був героєм тих анекдотів. Але у Вовочки був один серйозний недолік — Вовочка був ледар. Замість того, щоб виконувати домашні завдання, він дивився телевізор. А контролювати його було нікому — батьки цілий день працювали. Тому У Вовоччиному щоденнику раз у раз проскакували то двійки, а то й одиниці... (В. Нестойко).
? Дібрати заголовок до тексту. Пояснити свій вибір. Чи є у вашому класі хлопчик, схожий на Вовочку?
? Знайти числівники. На що вони вказують? Яку синтаксичну роль виконують у реченні?
«Четверте зайве»
? У кожному рядку сховалися «зайві» слова. Знайти їх. До якої частини мови вони належать?
1) Чотири, один, п'ятірка, шостий. 2) Ходять, п'ять, сидять, стояти. 3) Восьмий, далекий, восьмиповерховий, давній. 4) Два, двійня, двійка, дворіччя. 5. Сорока, рушниця, мішок, сорок. 6) Бігти, червоніти, їсти, п'ятий. 7. Дев'яносто, сто, двадцять, другий.
? 3 одним із числівників скласти речення, зробити синтаксичний розбір.
? У виділених словах пояснити вживання апострофа.
Навчальне аудіювання
? Прочитати текст. Визначити тему та основну думку. Дібрати заголовок. До якого стилю він належить? Аргументувати відповідь. Слово сорок влилося в лави числівників і почуває себе в цьому середовищі вельми добре. Тепер уже не звертають уваги на його неподібність до інших числівників, які вишиковуються у шеренги чисел разом з ним. Числівник сорок, які п'ять, походить від іменника. Гадаю, що походження цього числівника можна пояснити так. У давні часи в'язка білячих шкурок кількістю чотири десятки була своєрідною «ходячою монетою». її завжди тримали в мішку, який називався сорок. Поступово назва мішка стала сприйматися як число 40.1 якщо числівник сорок був раніше іменником, то він трохи зберіг іменникову властивість поєднуватися з родовим відмінком залежного іменника: сорок хлопчиків співали пісню; письменник написав сорок повістей... (/. Вихованець).
? Назвати числівники. Визначити їх синтаксичну роль у реченнях.
? Виписати спільнокореневі слова до іменника числівник.
Моделювання речень
? Прочитати. Утворити з кожної групи слів речення, поставивши слова в потрібній формі.
П'ять, хлопці, іти, ліс. Четвірка, гребці, почати, тренування. Десять, три, остача, ділиться. Четвірка, диктант, бути, засмучений. Сотня, бути, підрозділ, козацький, військо.
? Поміркувати, чи можна було б скласти речення, не використовуючи числівники? Що зміниться при цьому? Навести приклади.
? Зробити словотворчий розбір виділеного слова. До слова засмучений дібрати синоніми.
Конструювання зв'язного висловлювання
? Скласти діалог з теми «Мій друг», використовуючи числівники.
? Що нового ви дізналися про свого друга (його хобі, улюблені й не-улюблені справи, стосунки з однокласниками, в родині тощо)?
Творче спостереження над мовним матеріалом
? Прочитати вголос прислів'я та образні народні порівняння своєму однокласникові. Запитати його про зміст кожного з них і висловити власну думку.
Говорить так, як 3 дні хліба не їв. Працює до 7 поту. Грати 1 скрипку. 7 1 не чекають. У 3 дуги зігнути. Робить 5 через 10. Знаю, як свої 5 пальців. 7 мішків гречаної вовни. До 1 грому земля не розмерзається. 7 літ мак не родив, і голоду не було. Заробив у пана плату: з 4 дощок хату. 1 рукою в долоні не заплещеш. 7 п'ятниць на тиждень.
? Списати прислів'я та образні народні порівняння, замінюючи числа відповідними числівниками.
? Дібрати власні приклади прислів'їв та образних народних порівнянь з числівниками.
Творчі завдання на конструювання словосполучень і речень
? Утворити словосполучення, записуючи цифри словами.
2 (ножиці), 3 (штани), 4 (двері), 5 (люди), 6 (діти), 7 (вікно).
? Із створеними словосполученнями скласти три-чотири речення. Визначити синтаксичну роль числівників.
IV. Систематизація й узагальнення вивченого
Розглянути таблицю і дати відповіді на питання:
1. Що називається числівником?
2. На які питання відповідає числівник?
3. Які має розряди за значенням?
4. Яку синтаксичну роль може виконувати числівник? '
VI. Підсумок уроку
На яких уроках вам доводиться найчастіше використовувати у мовленні числівники? Навести приклади. Подумати, чи однакову роль виконують числівники на різних уроках?
VII. Домашнє завдання
Скласти текст про ваш робочий аоо вихідний день, використовуючи числівники (години та хвилини, кількість днів, уроків тощо). Це може бути розповідь або діалог з товаришем (однокласником, подругою, незнайомою, близькою людиною).
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів