План конспект ЗАЙМЕННИК, ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 17-01-2013, 10:56
ЗАЙМЕННИК, ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ
Мета: повторити найважливіші відомості про займенник як частину мови, зокрема про основні граматичні особливості займенників і їх правопис; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити займенники в текстах, визначати їх морфологічні ознаки; розвивати творчі вміння використання різних займенників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти естетичному розвиткові п'ятикласників, виховувати повагу до різних напрямів світу музики.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів; уживання займенників у текстах різних типів і стилів.
Граматика: спостереження за роллю займенників у побудові речень і висловлювань різних видів.
Тип уроку: повторення набутих знань.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку
III. Виконання системи творчих завдань на основі повторення вивченого
Колективна робота з текстом
? Прочитати виразно текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок. Поставити у потрібному відмінку особові займенники, що в дужках.
Набурмосився сивий дощ та й не просвітляє. І ця доріжка в парку аж до самого краю тиха й безлюдна.
А дарма! Бо якраз тепер доріжка найбільше показана, саме зараз настав (вона) зоряний час: на (вона) лапато розплесталися мокрі кленові зорі. Так і виблискують щирим золотом та багрянцем.
Діти ступають по талій, зірчастій...
Чи ж то по доріжці (він, вона) ступають?
Чи ж то не сама царівна Осінь тягне шлейф свого плаття із жовтня в листопад? {За Є. Шморгуном).
? Звернути увагу на вимову й написання слів дорога, доріжка, доріжці.
Назвати орфограму в них. Розібрати за будовою. Які синоніми можна дібрати до цих іменників?
Навчальне аудіювання
? Прослухати текст. Що нового ви дізналися з нього? Дібрати заголовок. Чому автор називає українську пісню «соловейковою мелодією»?
У вік музичного модернізму, задушливого віяння біт-, хіт-, поп-, рок-музики, що заполонили душі широких мас, особливо молоді, наша пісня повинна стати своєрідним оазисом духовності для тих, хто здат¬ний відчувати красу рідної мови, вслухатись у соловейкову мелодію... Українська пісня спроможна не тільки лікувати тих, хто опинився у незавидному становищі безбатченка. Вона з давніх-давен здатна єднати людей у любові один до одного, у любові до батьківщини. Свого часу Шіллер писав: «Де співають, там лишайся жити. Лихі люди не співають пісень...» (За А. Авдієвським).
? Назвати займенники, визначити їх синтаксичну роль.
? Пояснити розділові знаки в останньому реченні. Як ви його розумієте?
? За допомогою тлумачного словника з'ясувати значення слів модернізм, оазис. (Модернізм — сучасність, течія в літературі й мистецтві. Оазис — райський куток, щаслива гавань).
ТЬорче спостереження над мовним матеріалом
? Прочитати текст. Визначити стиль мовлення. Які ви пам'ятаєте народні обрядові пісні, почуті від бабусь, мам?
Виключне значення у формуванні всієї української пісенності мають календарно-обрядові пісні, які утворилися і побутували в тісному зв'язку з трудовою діяльністю людей, супроводжуючи річний цикл сільськогосподарських робіт. Для розуміння суті цих пісень важливим є те, що з часу свого становлення провідною їх функцією була магічна, спрямована па умилостивления сил природи. На цій стадії календарні пісні супроводжувалися драматичними діями, замовляннями (3 журналу).
? Виписати займенники. Проаналізувати їх, указавши на початкову форму, рід, число, відмінок, синтаксичну роль.
? Виділені слова розібрати за будовою:
Складання діалогу
? Використовуючи займенники ти, ви у різних відмінкових формах,скласти діалог. Подумати і сказати, в якому випадку можна використовувати ці займенники відповідно до етикетних норм спілкування з однолітками та дорослими.
Творчий диктант
? Прочитати текст. Дібрати заголовок. Визначити тип мовлення. Який іменник повторюється дуже часто? Чи можна його замінити? Записати під диктовку відредагований текст.
Народна пісня чи не найяскравіше за усі види фольклору здатна передавати специфіку художнього мислення своїх творців і носіїв. Пісня супроводжує все свідоме життя людини — від колиски й до останнього подиху. Пісня й донині підтримує формування національної самосвідомості українців. І в наш час пісня залишається одним із невичерпних джерел національної культури (С. Миишнич).
? Зробити фонетичний розбір виділеного слова.
? Пояснити лексичне значення слів самосвідомість і фольклор. За потреби можна скористатися тлумачним словником.
IV. Систематизація й узагальнення вивченого
Дати відповіді на запитання: 1. Що називається займенником? Чим він відрізняється від інших час¬тин мови? На які питання відповідає займенник?
3. Які граматичні ознаки характерні для займенника?
4. Які розряди займенників ви знаєте? Навести приклади.
5. Яку синтаксичну роль може виконувати займенник?
V. Підсумок уроку
Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.
VI. Домашнє завдання
1. Провідміняти зворотний займенник себе.
2. Скласти зв'язну розповідь з теми «На концерті», використовуючи такі опорні слова: з усіх, над ними, зі мною, з усіма, будь-який, дехто, ніхто, ні з ким, ми, усі, з усіх, дехто.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів