План конспект (Розвиток зв'язного мовлення) УСНА Й ПИСЬМОВА ФОРМИ ТЕКСТУ. ПРОСТИЙ ПЛАН ГОТОВОГО ТЕКСТУ. НАВЧАЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 17-01-2013, 11:13
(Розвиток зв'язного мовлення) УСНА Й ПИСЬМОВА ФОРМИ ТЕКСТУ. ПРОСТИЙ ПЛАН ГОТОВОГО ТЕКСТУ. НАВЧАЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Мста: на основі знань, одержаних у початкових класах, сформувати в учнів поняття про усну й письмову форми мовлення, простий план висловлювання; удосконалити вміння визначати тему й основну думку висловлювання, розрізняти усну й письмову форми мовлення, знаходити взаємообумовлені змістові частини тексту — підтеми й мікротеми, засоби їх зв'язку між собою, ділити текст на абзаци; формувати вміння формулювати мікротеми однієї загальної теми, складати простий план; удосконалити мовленнєво-комунікативні вміння сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання і з одного прослуховування розуміти зміст тексту; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розширити знання учнів про рослинний світ, сприяти осмисленню краси природи.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів.
Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку
III. Розвиток пошукової пізнавальної активності учнів у процесі виконання практичних завдань
Творче спостереження з елементами аналізу
? Прочитати текст. Визначити, що відображає заголовок — тему чи основну думку. Звернути увагу на виділені у тексті слова. Чи можна вважати їх ключовими (такими, що допомагають розкрити загальну логіку висловлювання)?
НАДХОДИТЬ ОСІНЬ
Давно повилітали пташенята з гнізд. Вилиняли й знову вкрилися новим пір'ям їхні батьки й матері.
У табуни збираються пташки, що будуть відлітати в чужі, далекі теплі краї.
Покинули свої хатки-шпаківниці чорно-рябенькі шпаки. Величезними табунами літають вони над ланами, луками. Ось табун опустився на скошений луг. Перемовляючись, шпаки моторно бігають і живляться комахами, які ще не поховалися в землю, під коріння в щілинки.
Здалеку здається, що на телеграфні дроти нанизано намисто. То сидять сотні ластівок, які ось-ось полетять на південь. Адже ластівки дуже рано відлітають від нас.
Поважно бродять по болоту сім'ї лелек у своєму чорно-білому вбранні.
Скоро перша паморозь посріблить траву, листя кущів і дерев (За О.Копиленком).
? До кожного абзацу дібрати й записати питання. Чи можна їх використати як пункти плану? Усно дайте відповіді на сформульовані питання.
? До якої форми мовлення (усної чи писемної) належить текст? Свою думку обґрунтуйте. За яких умов цей текст можна віднести до усної форми?
Коментар учителя. Виклад змісту в тексті має бути логічним і послідовним. Засобом досягнення цього є виділення підтем (складових частин загальної теми) і висвітлення їх у такому порядку, якого вимагають смислові зв'язки між ними.
Заголовки, що відбивають зміст кожної підтеми, становлять план тексту. План складають і за готовим текстом, і як орієнтир для створення тексту.
Пункти плану можуть бути сформульовані як розповідні (Природа нашого краю), питальні (Учому чарівність природи нашого краю?) або спонукальні речення (Бережіть природу).
Частини тексту, які висвітлюють окрему підтему (мікротему), виділяються в абзаци.
Відтворення деформованого тексту
? Прочитати речення. З'ясувати, чи становлять вони зв'язне висловлювання. Розставити абзаци так, щоб зміст тексту відповідав поданому плану.
1. Різноманітний світ нашої планети.
2. Рослини — зелені друзі людини.
3. Людина і рослини.
4. Збіднення рослинності в різних країнах.
5. Бережіть неповторність свого рідного краю.
БЕРЕЖІМО БАГАТСТВА ПЛАНЕТИ
Людське життя немислиме без рослин. Недарма їх називають зеленими друзями людини. Рослини забезпечують нашу атмосферу киснем. Вони дають нам основні продукти харчування. З них утворилися величезні паливні багатства.
У наш час з усіх кінців земної кулі лунають голоси вчених, які з тривогою повідомляють про значне збіднення рослинності в різних країнах. В окремих країнах створено «Червоні книги», які місять відомості про рідкісні види їхньої аборигенної флори. «Червона книга — це не просто перелік видів для ознайомлення з ними. Рослини, занесені до неї, охороняються законом.
Якщо ви любите свій рідний край, то зробите все можливе, щоб зберегти його неповторність.
Надзвичайно різноманітний світ нашої планети. Він дивує нас багатством видів, форм, барв, надзвичайними плодами, чарує своєю неповторною красою, вабить нерозгаданими таємницями.
У давнину людина майже повністю залежала від природи, але брала з рослинного світу не так уже й багато. Та згодом, з розвитком промисловості, господарської діяльності, вплив людини на природу стає все помітнішим, призводить до зміни флори (За В. Протопоповою).
? Лексична робота: пояснення значення словосполучення аборигенна флора. (Сукупність усіх видів рослин, що ростуть на певній території.)
? Зіставити відновлений текст із планом. Визначити основну думку висловлювання.
? Творче конструювання. Назвати рослини вашого краю, занесені до Червоної книги. Описати одну з них.
Стилістичний аналіз тексту
? Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок, що виражав би тему висловлювання.
У зеленому океані лісів друге місце за площею посідає сосна зви чайна. її можна зустріти на дикій півночі, болотах Полісся, по гірських схилах та рівнинах. Вона скріплює корінням землю, захищаючи її руйнування, зберігає чистоту річок, очищає повітря. Сосна — унікальні дерево-аптека. У медицині використовується хвоя і живиця, також речовини, одержані внаслідок сухої перегонки деревини. Ефірну олію з хвої добувають для парфумерної промисловості і медицини. Хвоя — невичерпне джерело вітамінів, аскорбінової кислоти, білків. Неможливо назвати галузь народного господарства, що могла б обходитися без живиці або продуктів її переробки (З журналу). ? Визначити мікротеми, що розкривають зміст загальної теми.
Поділити текст на абзаци. Скласти простий план.
IV. Проведення навчального аудіювання публіцистичного тексту розповідного характеру з елементами опису Читання вчителем незнайомого тексту від початку до кінця і сприймання його учнями
РОСЛИНИ-ЦІЛИТЕЛІ
Незвичайні цілющі властивості мають культурні представники зеленого світу — усім нам відомі овочі, фрукти та ягоди.
Візьмемо таку буденну і прозаїчну культуру, як картопля. Мало хтось знає, що споживання варених бульб сприяє лікуванню шлунку, знижує тиск. Поряд з ромашкою відвар картоплі використовують і як протизапальний засіб.
Капуста... Ця городня культура багата на вітаміни, містить у своєму складі йод, фтор, залізо, магній, калій, кальцій та інші елементи На плантаціях білокачанної, як у сосновому лісі чи горіховому гаю дихається вільно і легко. Застосовується від кашлю та цукрового діабету.
У вас порушений кровообіг, ви сліпнете... Споживайте моркву! Збереженню гостроти зору сприяють також дині та гарбузи.
Багатий букет цілющих властивостей має кавун. Його корисно споживати при захворюванні кровоносної системи й органів виділення. Кавунний сік поліпшує роботу серця.
Не менші лікувальні властивості мають огірки. їхнім соком проганяють кашель.
Корисні петрушка, щавель, квасоля, буряки, бруква. А що вже говорити про цибулю і часник! Це чи не найкращі «лікарі» домашнього городу (Зкн. «Відкриття, пошуки, знахідки»).
? Визначити тему висловлювання. Назвати мікротеми, що розкривають загальну тему. Скласти план у формі розповідних речень.
Виконання творчих завдань тестового характеру за змістом тексту
? Учням пропонуються завдання з конструйованими відповідями з метою одержання більш-менш достовірних результатів.
1. Що відображає заголовок тексту — тему чи основну думку?
2. Що автор називає «культурними представниками зеленого світу»?
3. Яка городня культура сприяє лікуванню шлунку, знижує тиск?
4. Назвіть рослину, яка, крім картоплі, використовується як протизапальний засіб.
5. Що у своєму складі містить йод, фтор, залізо, магній, калій, кальцій?
6. Для лікування яких хвороб застосовується капуста?
7. З якою метою потрібно споживати моркву?
8. Які городні культури сприяють збереженню гостроти зору?
9. Сік якого овочу поліпшує роботу серця?
10. Назвіть лікувальні властивості огірків.
11. Які рослини автор називає найкращими «лікарями» домашнього городу?
12. Визначити форму тексту (письмова чи усна).
V. Узагальнення зробленого на уроці
VI. Домашнє завдання
1. Скласти письмове зв'язне висловлювання з теми «Голубі артерії України» за планом:
1) Вода — невичерпне благо й дарунок природи.
2) Дніпро — головна річка України.
3) Річки мого краю.
4) Бережіть голубі артерії України.
2. Підготувати усне повідомлення про те, які лікарські рослини, овочі і фрукти використовуються у вашій сім'ї. Скласти план майбутньої розповіді.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали