План конспект УЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ І СПОЛУЧНИКІВ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 17-01-2013, 11:27
УЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ І СПОЛУЧНИКІВ
Мета: повторити з учнями найважливіші відомості про службові частини мови, зокрема про основні граматичні особливосі прийменників і сполучників та їх правопис; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прийменники і сполучники в текстах; розвивати творчі вміння використання прийменників і сполучників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до України та повагу до її звичаїв і традицій.
Правопис: уживання прийменників і сполучників з іншими частинами мови.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів.
Граматика: спостереження за роллю прийменників у побудові речень і висловлювань різних видів, статус прийменників у реченні та словосполученні.
Тип уроку: повторення набутих знань.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Ознайомлення п'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку
III. Оголошення епіграфа уроку і робота з ним
Україно моя барвінкова,
Переконаний твердо в однім,
Що мені усміхнулася доля
Народитись під небом Твоїм.
І. Яворський
IV. Виконання системи творчих завдань на основі повторення вивченого
Колективна робота з текстом
? Прочитати текст. Дібрати заголовок. Визначити стиль і тип мовлення. Про які символи ви дізналися?
І сучасну, і традиційну оселю в Україні важко уявити без рушників. Тчуть їх і вишивають досі. Для краси у домі, на щастя в ньому, просто так, для душі. Узори на рушниках — то давні забуті символи: ромб з крапкою посередині — засіяна нива, вазон чи квітка — світове дерево од неба до землі, людська фігурка, немов з дитячого малюнка,— знак Берегині, богині хатнього вогнища. А подивіться, де висять рушники. Над вікнами і над дверима, на покуті — це обереги од усього злого, що може зайти в дім... (За Г. Бондаренко).
? Виписати з тексту прийменники разом зі словами, з якими вони вжиаються. Якою частиною мови є кожне слово? Визначити відмінок цих слів.
? Переказати текст, доповнивши його інформацією про рушник як символ українського народу.
Спостереження над мовним матеріалом
? Прочитати. Про який обряд розповідається в цьому тексті? Що ви про нього знаєте? Переписуючи текст, підкреслити прийменники і сполучники. Пояснити їх правопис.
Молодиці вкрили весь піл і лежанку шишками, повиробляли паляниці. Коровай поклали на віці од діжі й обліпили віко навкруги восковими свічечками, на котрих ледве було примітно білі плями огню. З печі вигребли жар.
На припічок поклали дві лопати й з піснями понесли на віці серед свічок коровай, приспівуючи до печі як до живої людини: «Пече наша піч, пече, спечи нам коровай грече!» (І.Нечуй-Левицький).
? Пояснити зміст останнього речення?
? За допомогою тлумачного словника пояснити лексичне значення слів паляниця, віко, шишка. (Паляниця — хлібина з пшеничного борошна, певним чином замішаного. Віко — кришка для діжі, де міси¬ли тісто для весільних виробів. Шишка — булочка, яку виготовляють переважно на весілля).
Творче завдання на складання зв'язного висловлювання ? Скласти невелику розповідь про відомі українські символи (рослини, тварини), використовуючи подані прийменники з іменниками та при¬кметниками. Яку роль виконують прийменники в реченні (тексті)? У саду, на деревах, у хаті, під калиною, чудова розмова з вербою, зозуля над школою, волошки в житі, за вікнами — мальви.
? Визначити відмінок іменників, ужитих з прийменниками.
? Знайти в тексті однорідні члени речення. Пояснити розділові знаки.
Дослідження-рскоііструюваїїня тексту
? Прочитати легенду. Визначити тему, мету, стиль тексту. Замість крапок вставити потрібні прийменники і сполучники. Скористатися довідкою. Виділити голосом найважливіші слова. Подумати і сказати: «Що символізує лелече гніздо?» ЛЕЛЕКА
... селі знайшли лелеку... поламаним крилом, виходили його,... потім
випустили ... волю. Одного разу загорілася ... людей хата, ній були тільки двоє маленьких хлопчиків. ... цей час пролітав повз хати врятований лелека. Закружляв ... хатою жалібно заклекотів ... кинувся ... відчинене вікно, крізь яке клубочився дим. Врятував лелека хлопчиків,... дуже обпік собі ноги ... дзьоба, ... стали кривавими, обпалив крила, ... стали ніби вуглики.... того часу... лелеки червоні ноги ... дзьоб,... крила — чорні. Господарі віддячили птахові, прилаштувавши ... ясені колесо ... воза, ... він завжди був поряд ... ними ... виводив своїх пташенят. Отож якщо ... хаті звиває гніздо лелека, то вірять, ній буде лад. Згідно ... повір'ям,... хтось зруйнує лелече гніздо,... неодмінно накличе лихо... (З журналу).
Довідка: у, на, з, якщо, і, щоб, в, над, що, а, то.
? Усно описати лелеку.
Лінгвістична гра «Четвертий зайвий»
? Із кожного ряду прийменників виписати той, шо відрізняється від
інших правописом. Пояснити свій вибір.
1) Попід, поза, попереду, з-за. 2) Поміж, понад, з-під, проміж 3) З-за, попереду, з-над, з-під. 4) З-поміж, заради, задля, посеред.
? Подумати й назвати зайве слово, указавши на те, якою частиною
мови воно є. Відповідь обгрунтувати.
У хаті, вдень, у лісі, в кімнаті; на стіні, на полі, на річку, напам'ять; До засідання, довіку, довкола, додому.
IV. Систематизація й узагальнення вивченого
Дати відповіді на запитання:
1. Чим відрізняються службові частини мови від самостійних?
2. Для чого служать службові частини мови в реченні (тексті)?
3. З якою частиною слова можуть бути співзвучні прийменники? Наведіть приклади.
4. Яку роль у мовленні виконують сполучники?
5. Чи поповнюються сполучники новими одиницями?
V. Підсумок уроку
Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.
VI. Домашнє завдання
Скласти й записати речення зі словами угору, у гору; напам'ять, на пам'ять. Визначити синтаксичну роль поданих слів у складених реченнях. Пояснити правопис.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів