План конспект ПОДІЛ ТЕКСТУ НА МІКРОТЕМИ Й АБЗАЦИ. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОМЕ І НОВЕ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 18-01-2013, 08:37
ПОДІЛ ТЕКСТУ НА МІКРОТЕМИ Й АБЗАЦИ.
ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОМЕ І НОВЕ
Мета: навчити учнів виділяти в тексті мікротеми, тематичні речення, ділити текст на абзаци, ознайомити з поняттями дане і нове в тексті; розвивати творчі вміння працювати над текстом, знаходити відоме і нове в тексті; формувати вміння складати тексти різних видів у діалогічній та монологічній, усній і писемній формах; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи, шанобливого ставлення до її ресурсів; сприяти розвиткові естетичних смаків, помічати красу природи.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів.
Граматика: виділення тематичних речень у тексті (мікротемі).
Культура мовлення: засвоєння складних випадків слововживання.
Іип уроку: урок засвоєння нових знань.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку
III. Генералізація знань п'ятикласників (відтворення теоретичних відомостей, застосування яких буде потрібним на уроці)
Робота над зв'язним висловлюванням
? Прочитати текст уголос. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок до тексту. Порівняти свій заголовок з тим, що дібрали однокласники. Яка з назв найбільш удала, найточніше відображає тему тексту?
Конвалія — багаторічна рослина. Вона має два, часом три великих листки, що виростають з повзучого підземного кореневища. Щороку кореневище утворює біля стебла невелику бруньку. За літо брунька поволі перетворюється на довгий підземний паросток.-А навесні кінець паростка починає викидати зелені листочки. Але стебло з квітами з'являється ще не скоро. Мине два-три роки, і біля стебла утвориться велика брунька. З неї проростає гнучка стеблина і вкривається білими квітами. Майже чотири роки росте, розвивається конвалія, поки на ній зацвітуть запашні дзвіночки... (З журналу).
? Виділити в тексті підтеми (мікротеми). Чи є потреба поділити цей текст на абзаци?
? Дібрати синоніми до виділених слів.
? Знайти в тексті порівняння. З якою метою їх використано? З'ясувати, яку роль вони виконують?
IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
Коментар учителя. Тема тексту може ділитися на підтеми (мікротеми). Частиною тексту, в якій розкривається зміст підтеми (мікротеми), є абзац. На письмі абзац виділяється відступом управо.
Речення у тексті поєднуються за допомогою «даного»(відомого), де використовуються повтори слів, займенники, синоніми. «Дане» (відоме) в тексті служить для зв'язку речень. У ньому повторюється якась частина попереднього речення.
«Нове» в реченні містить основне повідомлення і виділяється логічним наголосом. У мовленні «нове» найчастіше знаходиться наприкінці речення.
У тексті може бути послідовний (ланцюжком) і паралельний зв'язок. При послідовному зв'язку речень «даним» наступного речення стає і «нове» попереднього. Паралельний зв'язок полягає в тому, що «дане» залишається одним і тим же.
Навчальне аудіювання
І ? Прослухати текст. Про що в ньому розповідається? Визначити тему. А як би ви назвали цей текст? Чому?
ВЕРБА
Близько п'ятисот видів верб ростуть на нашій планеті. Тридцять й припадає на Україну. Вони є в різних географічних зонах нашого краю.
Раніше ними обсаджували дороги й городи, ставки й береги, левади та греблі...Пригадайте пісню «В кінці греблі шумлять верби».
Окрім краси, що хвилює людське серце, верба дає нам багато користі. Вона ніби позначка води на земній карті. Тому й криницю копають завжди під вербою, бо на сухому місці це дерево ніколи не ростиме. «Де срібліє вербиця, там здорова водиця»,— говорить народне прислів'я.
Цікаво й таке: у селах, де копають колодязі на куток, тобто на 10-15 дворів, люди у відра з набраною водою завжди кладуть вербову дощечку завбільшки з долоню. Такий вербовий кусник дезінфікує воду, поліпшує її смакові якості, надаючи їй «вербного духу» , що його утворюють смолисті речовини... (З журналу).
? Пояснити поділ тексту на абзаци. Дібрати до кожного заголовок.
? Знайти в тексті «дане» (відоме) і «нове». Пояснити своє твердження. Який зв'язок речень у цьому тексті?
? Виписати з тексту займенники. Визначити їх морфологічні ознаки. Яку роль вони відіграють у тексті?
Дослідження пошук
? 3 поданих нижче тем вибрати широку, що може охопити всі інші, вужчі теми.
1) Улюблена квітка. 2) Навесні в саду. 3) Чудові пахощі на лузі. 4) Перші весняні квіти. 5) Пролісок — початок життя. 6) Весна в рідному краї.
? Зробити словотвірний розбір виділеного слова.
Творче завдання на редагування тексту
? Прочитати текст мовчки. Визначити тему й основну думку. Який недолік в оформленні тексту ви помітили? Поділити його на абзаци.
СИМВОЛ СТРАДНИЦТВА і МІЦІ
Нарівні з тополею дуб згадується поряд з тими деревами, під якими приносились язичницькі жертви. Збереглася і донині повага до рослинного царства. Дуби живуть до тисячі років. їх шанують як святиню і християни, і мусульмани. Дубове листя, як і вінок з тернини, символізує страждання Христа. Наші дуби могутні. Сягають вони до 40 метрів заввишки. У поодиноких крона крислата, розлога, а стовбур — майже у три обіймища. Такі дуби заслуговують шани як пам'ятки природи та історії, адже за їхнього життя змінилося кількадесят людських поколінь. Відомий історичний дуб у селі Хортиця біля Запоріжжя має 700 років. Під Києвом, у Кончі-Заспі є хоч і невисоке, але товстелезне 900-літнє дерево. У свідомості народній дуб лишився уособленням доброчинності, міці й надійності... (А. Топачевський).
Визначити в тексті «дане» (відоме) і «нове». Відповідь підтвердити рядками з тексту.
? Виділене слово розібрати як частину мови.
Учитель може запропонувати учням порівняти відредагований ними текст з оригіналом.
Нарівні з тополею дуб згадується поряд з тими деревами, під якими приносились язичницькі жертви.
Збереглася і донині повага дорослинного царства. Дуби живуть до тисячі років. їх шанують як святиню і християни, і мусульмани. Дубове листя, як і вінок з тернини, символізує страждання Христа.
Наші дуби могутні. Сягають вони до 40 метрів заввишки. У поодиноких крона крислата, розлога, а стовбур — майже у три обіймища. Такі дуби заслуговують шани як пам'ятки природи та історії, адже за їхнього життя змінилося кількадесят людських поколінь.
Відомий історичний дуб у селі Хортиця біля Запоріжжя має 700 років. Під Києвом, у Кончі-Заспі є хоч і невисоке, але товстелезне 900-літнє дерево.
У свідомості народній дуб лишився уособленням доброчинності, міці й надійності... (А. Топачевський).
V. Систематизація й узагальнення знань
Подумати і дати відповіді: 1) Чим відрізняється тема від мікротеми? 2) Що таке абзац? Чи потрібні абзаци в тексті? 3) За допомогою чого поєднуються речення в тексті? Як ви розумієте поняття «дане» і «нове»? Відповідь аргументувати. 5) Як слід розуміти паралельний і послідовний зв'язок речень у тексті?
VI. Підсумок уроку
Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.
VII. Домашнє завдання
Знайти й записати текст народної пісні, про яку йшлося на уроці «В кінці греблі шумлять верби». Визначити «дане» і «нове», а також зв'язок речень у тексті.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів