План конспект ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З РОЗДІЛУ «СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ І ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-01-2013, 17:13
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З РОЗДІЛУ «СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ І ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ»
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень п'ятикласників з тем «Словосполучення», «Речення, його граматична основа», «Другорядні члени речення»; з'ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією та прийняти рішення щодо подальшої організації навчальної діяльності з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації».
Форма проведення тематичного оцінювання: виконання завдання тестового характеру.
Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Ознайомлення п'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку
III. Підготовча робота
Мотивація навчальної діяльності учнів. Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання завдань тестового характеру. Поділ учнів класу за варіантами.
IV. Виконання завдань тестового характеру за варіантами
Варіант 1
1. Назвати розділ науки про мову, в якому вивчаються такі синтаксичні одиниці, як словосполучення і речення:
а) пунктуація; б) синтаксис; в) будова слова.
2. Назвати вид другорядного члена речення, що характеризує дію з точки зору місця, часу, причини, мети, способу:
а) додаток; б) означення; в) обставина.
3: Указати на словосполучення, в якому головне слово виражене діє¬словом: а) фігури з дерева; б) широкий степ; в) потребувати допомоги.
4. Визначити, в якому ряді всі сполучення слів належать до словосполучень:
а) веселе свято; на півдні; лунає музика;
б) ріка й море; цінні рослини; ніжно пахнути;
в) сторони горизонту; ботанічний сад; відгадати загадку.
5. Визначити словосполучення, в якому допущено граматичну помилку: а) дійти до берега; б) відвідати музей; в) грати в музичні інструменти.
6. Виписати речення, до складу якого входить фразеологічне словосполучення. Підкреслити його.
а) Мого товариша постійно переслідували невдачі, і він опустив руки.
б) У своїх спогадах ми згадували щире ставлення класного керівника до нас.
в) Цю логічну задачу ми розв'язали дуже швидко.
7. Виписати речення, що складається з одного головного члена. Підкреслити граматичну основу.
а) Людина завжди поважала землю, оберігала і плекала людське житія
б) Земля не любить лінивих і байдужих.
в) Працю на землі завжди вважали святим обов'язком людини.
8. Виписати з речення словосполучення, що відповідає схемі «іменній + іменник». Назвати головне і залежне слово; визначити, якими частинами мови вони виражені; указати на те, як зв'язане залежне слово з головним (за змістом чи за змістом і граматично).
Українська мова є мовою великого і гордого народу (Б. Харчук).
9. Поширити речення другорядними членами речення: означенням й обставиною. Підкреслити їх. Лунають голоси. 10. Перебудувати розповідне речення у спонукальне. Записати речення-запитання. Визначити його вид за метою висловлювання та інтонацією.
Трудитися треба чесно, розумно й наполегливо (О. Корніяка). 11. Скласти розповідне поширене речення, граматична основа якого складається з підмета і присудка. Варіант 2
1. Назвати розділ науки про мову, який вивчає розділові знаки і правила їх уживання на письмі:
а) синтаксис; б) пунктуація; в) морфологія.
2. Назвати вид другорядного члена речення, що вказує на ознаку предмета й найчастіше виражається прикметником:
а) додаток; б) означення; в) обставина.
3. Указати на словосполучення, в якому головне слово виражене іменником:
а) лісова галявина; б) відвідати бібліотеку; в) вирощувати картоплю.
4. Визначити, в якому рядку всі сполучення слів належать до словосполучень:
а) зошити і книжки; після занять; високі гори;
б) зустріти друга; перед уроками; відпочивати вдома;
в) старовинне місто; збирати врожай; мій брат.
5. Визначити словосполучення, в якому допущено граматичну помилку:
а) зошит по математиці; б) сміятися з товариша; в) побачити літак.
6. Виписати речення, до складу якого входить фразеологічне словосполучення. Підкреслити його.
а) Цілу низку народних пісень проспівав увечері наш дідусь.
б) Розповідь учителя всіх взяла за душу.
в) Наша земля ніколи не була обділена талантами.
'• Виписати речення, що складається з підмета і присудка. Підкреслити граматичну основу.
а) Українці споконвіку любили батьківський край.
б) В Україні завжди засуджували нероб.
в) Хліб цінували більше за золото.
8. Виписати з речення словосполучення, що відповідає схемі «іменник + іменних». Назвати головне і залежне слово; визначити, якими частинами мови вони виражені; указати на те, як зв'язане залежне слово з головним (за змістом чи за змістом і граматично).
Людина завжди має знати історію свого народу, його мову (Б. Харчук).
9. Поширити речення другорядними членами речення: означенням й обставиною. Підкреслити їх.
Зацвіли вишні.
10. Перебудувати розповідне речення у спонукальне. Записати речення запитання. Визначити його вид за метою висловлювання та інтонацією.
Під час спілкування треба триматися скромно і спокійно (О. Корніяка).
11. Дібрати розповідне поширене речення, граматична основа якого складається з головного члена.
V. Організований збір зошитів для тематичних атестацій
VI. Відповіді на запитання, що виникли в учнів під час виконання тестових завдань
VII. Домашнє завдання Скласти висловлювання про випадок із власного життя, виражаючи особисте ставлення до навколишнього. Виписати з нього будь-яке речення, в якому виділити граматичну основу, підкреслити другорядні члени речення, зробити синтаксичний розбір одного із словосполучень.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали