План конспект РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ЗІ СПОЛУЧНИКАМИ А, АЛЕ, І). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-01-2013, 17:21
РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ЗІ СПОЛУЧНИКАМИ А, АЛЕ, І). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ
Мета: навчити учнів розрізняти однорідні члени речення (головні другорядні), виділяти їх у зв'язному висловлюванні; моделювати схеми речень з однорідними членами; формувати загальнопізнавальні вміння визначати вид однорідних членів речення, аналізувати зв'язок між ними (сполучниковий чи безсполучниковий), правильно інтонувати речення з однорідними членами; розставляти розділові знаки між однорідними членами, з'єднаними сполучниками а, але, і; розвивати творчі вміння реконструювання двох простих речень на одне з однорідними членами, відтворювати деформований текст із реченнями з однорідними членами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти морально-етичному розвиткові особистості.
Правопис: кома між одорідними членами речення.
Внутрішньопредметні зв'язки: Лексикологія: засвоєння нових слів, добір синонімів, робота з тлумачним словником. Орфоепія: формування вмінь правильного наголошення слів. Граматика: способи вираження означення, додатка й обставини різними частинами мови. Культура мовлення і стилістика: додержання правильної інтонації в реченнях з однорідними членами.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
Н. Мотивація навчальної діяльності
Психологічна настанова й внутрішня мотивація щодо вивчення теми «Речення з однорідними членами». Ознайомлення учнів із ходом навчальної діяльності.
III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.
Оголошення епіграфа уроку
Як тебе прославити, рідна земле?
Не одною квіткою змалювати, не одним кущем чи деревом,
а всю тебе показати,— широку, прекрасну й родючу?
К. Білокур
IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п'ятикласників
Робота з текстом (спостереження над реченнями з однорідними членами у зв'язному висловлюванні)
? Прослухати текст. Визначити тему й основну думку висловлювання.
Дібрати до тексту заголовок.
Благословенним і чарівним уважається той край, де барвінок росте. А росте він у Карпатах, лісостепу, Західному Поліссі, переважно в дубових та дубово-грабових лісах.
Прекрасна, осяйна це рослина. Вічнозелений чагарничок на постійно ввійшов у побут, звичаї та обряди нашого народу. Коли розливалися весняні води, дівчата на Україні починали співати веснянки. Наставала радісна, бентежна пора оновлення в природі, воскресіння зелен-квіту, пробудження нових почуттів у людських серцях, надій і сподівань. І серед пісень цієї пори — чимало про барвінок.
Рослина ця не тільки декоративна, пісенна, а й цілюща. Згадки про її лікарські властивості сягають сивої давнини. Барвінок був відомий античним лікарям (А. Кондратюк).
? Пригадати з уроків української мови в. початкових класах, які члени речення називаються однорідними. Виписати з тексту речення з однорідними членами. Визначити їх вид (означення, додаток, об'ставина
V. Сприймання и усвідомлення учнями нового матеріалу
Проблемна демонстрація навчального матеріалу на основі зв'язного висловлювання 1. Прочитати текст. Визначити стиль і тип мовлення. Знайти у тексті непоширені речення. Накреслити їх схеми.
ТИХО В ЛІСІ ВЗИМКУ
Тихо і спокійно зимового дня в лісі. Стоять стрункі, високі, нерухомі дерева зі сніговими шапками. Чути, як дятел стукає по стовбурі дуба. Це він шукає жучків і комах під корою. От щось зашепотіло. Пробіг зайчик, сів під дубом і оглянувся. Десь на ставку тріснула крига. Щось задзвеніло, заспівали синички і горобці. Впала сніжинка на кущ шипшини (За В. Сухомлинським).
Коментар учителя. Однорідними називаються члени речення, які відвідають на одне і те ж питання і відносяться до одного й того самого члена речення. Однорідні члени не залежать один від одного і з'єднуються між собою за допомогою:
а) інтонації переліку або протиставлення і сполучників;
б) тільки інтонації
Однорідними можуть бути головні і другорядні члени речення. Однорідні підмети залежать від присудка, однорідні присудки — від підмета. Другорядні однорідні члени речення залежать від головних членів або інших другорядних.
VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми
Творчий диктант на доповнення тексту необхідними за змістом сполучниками
? Прочитати мовчки текст. Визначити його жанр. Списати, уставляючи необхідні за змістом сполучники (і, та, а, але). Розставити розділові знаки. Пояснити, перед якими сполучниками між однорідними членами кома ставиться, а перед якими — ні. Зіставити свої висновки з теоретичними відомостями.
Запам'ятай!
Між однорідними членами ставиться кома, якщо вони з'єднані тільки інтонацією або інтонацією та сполучниками а, але.
Перед сполучниками і, та (у значенні і), ужитими один раз, кома не ставиться.
У народі живе чудова легенда про походження рослини. Діялося це тоді, коли турки ... татари нападали на українську землю. Увійшли якось вороги в одне село ... винищили там усіх людей. Лише один парубок ... дівчина сховалися в лісі... не врятувалися від бусурман. Парубка люті зайди зарізали ... дівчину задушили. Ото з парубочої крові й виріс барвінок у лісі, ... губами дівчини полилася чиста вода (Нар. творчість).
? Підкреслити однорідні члени речення, визначити їх вид.
? Виписати з тексту синоніми до слів турки і татари.
? Виділити граматичні основи в останньому реченні. Дослідити, що з'єднує сполучник.
Конструктивне завдання на трансформацію синтаксичних одиниць (реконструювання двох простих речень на одне з однорідними членами) І
? Перебудувати подані прості речення на речення з однорідними членами, використовуючи потрібні за змістом сполучники, уникаючи повторів однакових слів. Підкреслити граматичні основи. 1) На верболозах біля річок з'являються пухнасті котики. Вони з'являються і біля ставків. На узліссях також з'являються пухнасті котики. 2) Таке буває в лютому. Інколи таке буває навіть у січні. 3) Цвіт верби не тільки зворушливе диво природи. Цвіт верби — вражаючий символ краси. 4) Навесні вербові котики тішать нас надією. Вони звеселяють наше серце. 5) Верби укріплюють береги. Вони стримують наше серце. У посушливих місцях верби зупиняють піщані заноси.
? Прочитати побудовані речення, дотримуючись правильної інтонації.
? Визначити, яким реченням відповідають схеми:
4. Користуючись тлумачним словиником, з'ясувати значення слів верболози, узлісся.
Відтворення деформованого тексту
? Уважно прочитати речення. З'ясувати, чи є вони зв'язним висловлюванням. Переставити їх таким чином, щоб утворився текст. Записати його, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділити однорідні члени речення.
Ніколи не забуде дрімучих лісів з гордими смереками ялицями кедрами. Хто побував хоч раз у Карпатах, той на все життя запам'ятає стрімкі скелі і глибокі ущелини.
Але чи не найпершою красунею серед усіх полонинських квітів і цінних лікарських рослин є джинжура. Море квітів і запашних трав. Усіма кольорами веселки переливаються дзвіночки красавки душниці бузкової арніки гірської наперстянки пурпурової.
Відвар джинжури застосовують і при лікуванні запущених гнійних ран екземи. Відвар з кореневини цієї рослини збуджує апетит поліпшує травлення підвищує кислотність та поліпшує якісний склад шлункового соку. У народній медицині відвар коріння джинжури вживають при захворюванні легенів хронічних бронхітах малярії ревматизмі та хворобах печінки. Препарати його діють заспокійливо знімають втому та збудження (За Ф. Мамчуром).
? Накреслити схеми речень спочатку з однорідними головними членами, а потім — з однорідними другорядними членами.
? Запам'ятати наголос у словах арніка, джинжура, душнйця, наперстянка.
? Визначити, в якому значенні вжито виділене слово. Скласти речен¬ня так, щоб це слово набуло іншого значення.
VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок
Подумати і дати відповіді на питання:
1. Які члени речення називаються однорідними?
2. Які члени речення можуть бути однорідними?
3. За яких умов між однорідними членами ставиться кома? Коли між однорідними членами кома не ставиться?
VIII. Підсумок уроку
Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.
IX. Домашнє завдання
1. Підготувати повідомлення про однорідні члени речення. Проілюструвати теоретичний матеріал прикладами речень із поданого тексту.
На порозі будинку з'являється високий світлочолий чорновусий і лагідний батько. Він бере на руки сина і високо підкидає до променистого мережива старої липи.
Батько стоїть замислений під зеленим наметом. І вже снується виткана з тої млистої духмяної куряви дивна казка. Обіч дороги стоять то¬олі ясени каштани. Жайворонки в'ються над головою засипають віз піснями і квітами (За І.Цюпою).
2. Списати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Підкреслити в реченнях однорідні члени. Цифрами позначити види речень з однорідними членами: а) цифрою 1 — речення з однорідними головними членами; б) цифрою 2 — речення з однорідними другорядними членами; в) цифрою 3 — речення з однорідними головними і другорядними членами. Накреслити схеми речень з однорідними членами.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів