План конспект ВСТАВНІ СЛОВА, ВИДІЛЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ КОМАМИ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-01-2013, 17:37
ВСТАВНІ СЛОВА, ВИДІЛЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ КОМАМИ
Мета: навчити учнів розрізняти вставні слова в контексті, аналізувати їх стилістичну роль, правильно інтонувати речення із вставними словами, виділяти комами вставні слова на письмі; формувати організаційно-контрольні вміння оцінювати роль вставних слів у реченні; загальнопізнавальні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у реченнях із вставними словами; творчі вміння розширювати речення шляхом самостійного введення в них вставних слів, редагувати синтаксичні конструкції, конструювати речення за опорними словами, схемами-моделями, складати текст-пораду відповідно до комунікативного завдання; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти додержуватися загальних норм етикету, розвивати мовленнєву культуру п'ятикласників.
Правопис: виділення вставних слів на письмі комами.
ІЗнутріїїшьопредметні зв'язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів шляхом добору слів-синонімів, слів-антонімів.
Культура мовлення і стилістика: додержання правильної інтонації в реченнях із вставними словами і словосполученнями.
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь складати висловлювання типу поради, а також діалог, використовуючи вставні слова і словосполучення відповідно до комунікативного завдання.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.
Мотивація навчальної діяльності
III. Генералізація мотиваційних резервів п'ятикласників з теми (відтворення теоретичних відомостей, застосування яких потрібне на уроці)
Лінгвістична розминка
1) Дібрати синоніми до слова безумовно. 2) Назвати антонім до слова на жаль. 3) Продовжити ряд слів по-перше, по-друге, ... . 4) Записати слова по-моєму, по-твоєму у формі множини. 5) Дібрати синонім до слова можливо.
? Із поданими словами усно скласти речення. Простежити за інтонацією в них. Зробити висновок про роль цих слів у реченнях.
Зіставлення нових знань із базовими на основі актуалізації знань учнів з теми
? Прочитати. З'ясувати, що виражають виділені слова або сполучення слів: упевненість чи невпевненість, почуття радості, жалю, здивування, джерело повідомлення, порядок викладу думок, увічливість та ін. Спілкування передбачає різні способи взаємодії з людьми. Основною формою спілкування, звичайно, є бесіда, розмова.
Оцінюючи ту чи іншу людину, рівень її освіченості, культури, визначають передусім її здатність і вміння дотримуватись мовного ети¬кету. Кажуть, пташку впізнають по пір'ю і пісні, а людину по мові й мислі.
Зауважимо, що досягненню успіху в бесіді сприяє врахування національних рис співрозмовника. Приміром, українцеві нелегко дійти якогось рішення. Це випливає з його характеру.
Як свідчать фахівці, треба відшукати свій стиль, тон, манеру спілкування, які б не висвічували власні «слабкі сторони», а навпаки, зміцнювали їх і давали б змогу порозумітися зі своїм партнером. Безперечно, слово чемне — кожному приємне (За 0.Корніякою).
? Спробувати дати визначення вставним словам. Простежити за пунктуацією в реченнях зі вставними словами і зробити висновок, як вони виділяються на письмі. Зіставити свої висновки з теоретичним матеріалом.
Вставними називаються слова або словосполучення, які виражають ставлення мовця до змісту повідомлення. Вставні слова не відповідають на питання. У реченні можуть стояти на початку або в середині.
На письмі вставні слова і словосполучення виділяються однією або двома комами залежно від місця в реченні. Наприклад: 1. За сучасним етикетом, першим вітається молодший зі старшим. 2. Першим вітається, за традицією, учень з учителем.
IV. Виконання системи практичних завдань
Творчий диктант на розширення тексту шляхом уведення в нього вставних слів
у Прочитати текст. Визначити тему й основну думку висловлювання.
Дібрати заголовок. Списати, замість пропусків увести вставні слова
з довідки. Розставити потрібні розділові знаки.
... обід в українській традиції — священний ритуал з давніх часів. До столу ... сідали в один і той же час усією родиною. Розпорядником ... був батько-господар. Він першим сідав за стіл на покуті, під образами. Обід ... проходив поважно, спокійно, без галасу, сміху й крику. Ритуал ... розпочинав господар, беручи першу ложку страви. Потім починали їсти всі.
... в давнину їли зі спільної посудини, кожен мав свою ложку. ... не можна було дітям гойдати ногами під столом, бо нечиста сила до хати прийде. ... як ложка впаде з рук, у сім'ї будуть збитки (3 журналу).
Довідка: безумовно, вважалося, як відомо, за традицією, уявіть собі, як правило, за повір'ям, звичайно.
? Виразно прочитати текст, інтонаційно виділяючи вставні слова.
Навчальне редагування
? Відредагувати текст. З'ясувати, чи доречно вжито в ньому вставні слова. Записати текст, поділивши його на речення й уникаючи надмірного використання вставних слів.
Певно, ви помічали, що тонкий гумор або жартівливі натяки надають навіть спілкуванню легкого, невимушеного характеру, зрештою, створюють дружню атмосферу, у свою чергу, різкі, дошкульні висловлювання на адресу присутніх чи відсутніх, висміювання певних вад людей призводить до напруженості у взаєминах і, без сумніву, може згубно позначитися на подальшому спілкуванні, тому гумор, анекдоти, напевно, повинні бути виваженими, доречними, невульгарними, до того ж, нарешті, вони мають супроводжувати розмову з безпосередністю й невимушеністю (За О. Корніякою).
? Лексична робота: визначити, в якому значенні вжито в тексті слово дошкульний. (Дошкульний — 1. Який викликає, спричиняє фізичний біль. 2. Який сильно діє, глибоко вражає; ображає кого-небудь уїд¬ливими словами).
? Накреслити схеми речень з однорідними членами.
Творче конструювання речень із вставними словами (за варіантами)
? Побудувати три речення із вставними словами з теми «Як треба поводитися у громадських місцях».
Варіант 1. На основі поданих схем-моделей:
Варіант 2. На основі опорних слів: на жаль, будь ласка, очевидно.
V. Колективне створення проекту (виконання ситуативного завдання на основі спеціально створеної мовленнєвої ситуації)
Скласти текст-пораду «Як треба поводитися за столом», використовуючи вставні слова по-моєму, звичайно, по-перше, по-друге, по-третє, отже, зверніть увагу та інші.
VI. Підбиття підсумків уроку
Учні аналізують свої досягнення у процесі роботи, з'ясовують практичне значення опрацьованого матеріалу для власного життєвого досвіду. Учитель характеризує проведену навчально-пізнавальну діяльність учнів.
VII. Домашнє завдання
1. Уявити ситуацію: класний керівник дав вам доручення виступити на годині спілкування з повідомленням про поведінку учнів класу. Скласти й записати висловлювання, використовуючи різні за значенням вставні слова.
2. Дати письмові відповіді на запитання, використовуючи вставні слова і словосполучення (намою думку, на мій погляд, меш здається, по-моєму, як відомо, звичайно та інші).
1) Що таке етика спілкування? 2) Як ми розуміємо слово «етикет»? 3) Чому треба бути ввічливим? 4) Які основні правила спілкування в школі? 5) Які слова необхідно використовувати, звертаючись до незнайомої людини із запитаннями?
? На основі поданих запитань і сформульованих відповідей скласти й розіграти діалог з товаришем на тему «Етика спілкування».
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали