План конспект ВИМОВА Й НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ РОЗ-, БЕЗ-
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-01-2013, 13:18
ВИМОВА Й НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ РОЗ-, БЕЗ-
Мета: ознайомити учнів із вживанням префіксів роз-, без-; навчити правильно писати слова з префіксами роз-, без-; знаходити й виправляти орфографічні помилки у словосполученнях, реченнях і текстах; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з орфограмою в текстах; розвивати творчі вміння використання слів з поданими префіксами при побудові власних висловлювань; за допомогою мовленнєвокомунікативного дидактичного матеріалу сприяти збагаченню знань школярів про народну архітектуру.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів.
Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слововживання.
Тип уроку: урок осмислення нових знань, формування практичних умінь і навичок на основі набутих знань.
ХІД УРОКУ
і. Організаційний момент
II. Повідомлення теми й мети уроку, усвідомлення
"її учнями. Оголошення епіграфа уроку і робота з ним
Уся історія розвитку народної архітектури
переконливо свідчить про неабиякий талант її творців,
мудрість багатовікового народного досвіду.
За Т. Косміною
III. Генералізація знань учнів
Робота над текстом (навчальне читання мовчки)
? Прочитати текст і дати відповіді на запитання після нього.
СОФІЯ КИЇВСЬКА
У центрі Києва, на Софійському майдані, понад дев'ять століть височить пам'ятка давньоруського мистецтва — славетний Софійський собор.
Софія Київська... чудове творіння народного генія, свідок високої культури і героїчного минулого. Важко уявити, скільки подій відбувалося в цих стінах, скільки людей побувало під її склепінням зі своїми радощами, безнадією і горем. Собор був свідком блискучих злетів і поразок, зазнав гіркоти міжкнязівських усобиць. Його мозаїчну підлогу топтали копита монгольських коней, а жадібні руки загарбників тягнулися до блискучих золотих прикрас. Так, багато могли б розповісти ці стіни. Та як змусити їх розкрити свої таємниці?
Тепер Софія — музей. На її місці, за словами літописця, було колись поле поза містом. Ярослав Мудрий звів цей собор на честь перемоги над кочовими племенами — печенігами. Тоді місто розширилось, його оточили потужними земляними валами. Урочистим в'їздом до нього були Золоті ворота, споруджені у вигляді башти з надбрамною церквою Благовіщення.
Перед тими, хто входить до головного храму Стародавньої Русі, відкривалася величезна із золотими переливами мозаїчна композиція головного вівтаря з шестиметровою фігурою Марії-Оранти («тієї, що молиться») у центрі. Для середньовічного киянина вона була захисницею міста, держави, його особистого щастя і майна.
На південній, північній, західній с-тінах на одній із фресок був зображений Ярослав Мудрий із сім'єю, що як засновник підносить модель храму Ісусу Христу. Збереглися лише фрагменти фрески.
Слава про Софію поширилася далеко за межами Русі (З підручника).
? Дати відповіді на запитання до тексту:
1. Де знаходиться Софійський собор та хто і на честь чого звів його?
2. Що є нині Софія Київська?
3. Яка споруда виконувала роль урочистого в'їзду до міста Києва в давнину?
4. Назвати символ захисту для середньовічного киянина?
Як ви вважаєте, чому слава про собор поширилася за межі Київської Русі?
Робота з опорною таблицею
? Учням пропонується пригадати правопис префіксів роз-, без- на основі теоретичного матеріалу.
У кінці префіксів роз-, без-, незалежно від вимови, завжди пишеться буква з: розсада, розжарити, безхмарний, безкоштовний.
Для милозвучності та полегшення вимови між префіксом роз- та коренями, що починаються кількома приголосними, може з'являтися гоосний звук [і]. Тоді вживаються префікси розі-: розігріти.
IV. Виконання творчих завдань
Дослідження-пошук
? Списати, вставляючи пропущені букви. Пояснити орфограми. Прибудувати, пр..крутити, пр..погано, пр..хитрий, пр..бути, презавзятий, пр..крутити, пр..мудри і, пришвидшити, ро..чарований, розсмішити, бе.хмертя, ро.. щебетати ся, бсмежний, бе..зоряний.
? Із виділеного слова за допомогою інших префіксів утворити нові слова.
Творчі завдання на побудову нових слів 1. Прочитати. До поданих слів дібрати антоніми, виділити в них префікси. Підкреслити слова, у яких написання префікса не відповідає вимові.
Зав'язка, загортати, об'єднати, одружуватися, схуднути, загадка, зустрітись, заплітати, звужувати, затиснути, зав'янути, занепад, захоплений, талановитий, грамотний, діяльний, законний, захисний, озброєний.
2. Вставити з або с Слова записати у дві колонки: 1) з буквою з; 2) з буквою с.
Ро..пис, вро..сип, ..кат, ...цементувати, ро.лин, ..формувати, ..тискам, ..чепити, рс.кис, ..прожогу, ..пад, бс.крилість, ..лизько, ..сох, ро.. сунув, ..чавити, ро..сіл, ..шити, непроста, ро..тин, безплатно.
Ключ. З останніх букв виписаних слів прочитати вислів Й. В. Гете («Спинись, хвилино, ти чудова!»).
Загадки
? Відгадати загадки. Пояснити правопис виділених слів 1) Рукавом махнув — дерево зігнув. 2) Стукотить, гуркотить, мов сто коней біжить; треба стати розгадати, що тим коням їсти дати. 3) Розсте¬лю рогіжку, насиплю горішків, покладу окраєць хліба. 4) У чистому полі попутані коні, вузлики зняти, ніяк розв'язати. 5) їхав Волох, розсипав горох, почало світати — нема, що збирати. 6) Зайде в дім — не виженеш дрючком, прийде час — сам вийде.
V. Систематизація й узагальнення знань
Подумати і дати відповіді:
1. У яких випадках префікс роз- вживається з голосним [і]?
2. Як вимовляється дзвінкий приголосний [з] у кінці префіксів роз-, без- перед глухим?
3. Які труднощі ви відчуваєте у засвоєнні правопису префіксів роз-, без-?
VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
Прочитати. Виписати спочатку слова, в яких написання приголосних у префіксах відповідає вимові, а потім — не відповідає. Перевірити свої твердження за орфоепічним словником.
Безстрашний, здобути, розписка, спадати, створити, розцвітати, безхмарний, зіставити, розквіт, розсудливий, розчищати, схвалити.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів