План конспект ОСНОВНІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ У-В, І-Й
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-01-2013, 13:20
ОСНОВНІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ У-В, І-Й
Мета: ознайомити й поглибити знання учнів про основні випадки чергування у-в, і-й; навчити правильно їх вживати відповідно до правил правопису; формувати загальнопі-знавальні вміння знаходити подану орфограму в текстах; розвивати творчі вміння використання слів з поданими чергуваннями при побудові власних висловлювань в усній і писемній формах мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до праці та до навчання.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів і фразеологізмів, прислів'їв, крилатих висловів. Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків чергування під час мовлення.
Тип уроку: урок осмислення нових знань, формування практичних умінь і навичок на основі набутих знань.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Повідомлення теми й мети уроку, усвідомлення
"її учнями. Мотивація навчальної діяльності
НІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів
Робота над зв'язним висловлюванням (читання тексту вголос)
? Прочитати виразно текст. Назвати автора вірша і його назву. Визначити тему й основну думку. Пояснити, як ви розумієте виділені рядки? У всякого своя доля І свій шлях широкий: Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає —
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину,
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,—
І не благай: не вимолять
Ні діті, ні жінка. •
А той щедрий та розкошний,
Все храми мурує...
? Знайти в поезії вживання і-й, у-в. Зробити спробу замінити / на й, у на в. Чи гарна виходить поезія?
IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань з базовими
У-в, і-й можуть вживатися один замість іншого (чергуватися). Ці чергування відбуваються задля полегшення вимови, уникнення збігу приголосних або голосних звуків.
У з в чергуються:
1. Між приголосними вимовляється у, а між голосними — в: Дівер був у вдови, брат покійного чоловіка, багатий, худобу мав, поле (С. Васильченко). Освіта в Україні стала поширюватися з прийняттям Христової віри (3 енциклопедії).
2. Після голосного перед приголосним уживається у і в: Мої прапрадіди убогі втекли од пана в сиву млу (М. Стельмах). От дядина вийшла у красній обнові — смушевім кожусі (М. Стельмах).
3. На початку речення перед голосним уживається в, перед приголосним — у: У наш час вислів «біла ворона» означає не тільки незвичайну людину, а й рідкісне явище. В освіті сьогодні відбувається багато перемін.
Уз в не чергуються
1. У власних назвах: Угорщина, Урал, В'єтнам, Врубель.
2. У словах іншомовного походження: універмаг, університет.
3. У словах, що вживаються тільки з у або з в: уксус, уран, вступ, врода.
Коментар учителя. Після паузи та перед наступним в, ф, льв, св, те,
хв уживається у.
У поетичному мовленні чергування у-в порушується.
з й чергуються в тому випадку, коли треба уникнути збігу приголосних.
Уживається тільки / на початку речення або абзацу:
1. / кожна школа — це невеличка держава, що живе за своїми законами, має свої традиції і свій народ.
2. При зіставленні або протиставленні слів: Батьки г діти, чорний /білий.
3. Після розділового знака: Пройдуть роки, і розійдуться наші шляхи, але не заросте в пам'яті шкільна стежина.
V. Виконання практичних завдань
Творче спостереження над мовним матеріалом
? Списати прислів'я, розкриваючи дужки. Довести можливість варіантів.
1) Аби руки (і, й) охота, буде зроблена робота.
2) Бджола мала, а (і, й) та працює.
3) (В, у)пертість (і, й) труд (в, у)се перетруть.
4) (В, у)се (в, у) роботі, як віл (у, в) ярмі.
5) (І, й) ночі не має, (в, у)се робить (і, й) робить.
6) Риба (у, в) воді, а людина (в, у) труді.
7) Хто не працює (в, у) будні, тому (і, й) вихідного нема.
8) Щастя (і, й) труд поруч живуть. t
? Зробити фонетичний розбір виділених слів.
Прочитати текст мовчки. Дібрати заголовок. Порівняти свій заголовок із заголовком свого товариша. Замість пропусків вставити у-в, і-й. Довести правильність вибору і можливі варіанти.
Працю ...чителя ні з чим не можна порівняти. Ткач ...же через годину бачить плоди своєї роботи. Сталевар через кілька годин радіє вогненному потоку металу. Хлібороб через кілька місяців милується колосками ... жменею зерна, вирощеного ... полі. А ...чителеві треба працювати роками, щоб побачити предмет свого творіння. Буває, минають ... десятиріччя ... ледве-ледве починає позначатися те, що ти замислив. Нікого так часто не відвідує почуття задоволення, як ...чителя. Кожна крихта твоєї людської краси — це його безсонні ночі. Сивина. ... чителеві часто ніколи подумати про себе, бо змушений думати про інших. Праця педагога — це напружена праця серця ... творчість розуму... (В. Сухомлинський).
? Назвати вид орфограми у виділених словах.
Ситуативне завдання
? Уявити ситуацію: ви готуєтеся до шкільної олімпіади. Скласти розповідь у науковому стилі про милозвучність української мови і її значення для висловлювань різних видів.
VI. Систематизація й узагальнення знань
VII. Підсумок уроку
Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.
VIII. Домашнє завдання
Скласти зв'язне висловлювання про працю, яку ви вважаєте найціннішою і найважливішою. Довести, що саме цю працю необхідно цінувати й поважати. У процесі складання тексту дотримуватися правил чергування у-в, і-й.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів