План конспект СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ. РОБОТА 3 НИМ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-01-2013, 09:33
СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ. РОБОТА 3 НИМ
Мета: ознайомити п'ятикласників з особливостями будови словника іншомовних слів, принципами роботи з ним; формувати загальнопізнавальні вміння користуватися словником іншомовних слів, знаходити правильний варіант написання слова та його тлумачення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати культуру усного й писемного мовлення п'ятикласників.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів (у тому числі й власне українських) і фразеологізмів, прислів'їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слововживання.
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь висловлювати власні думки і почуття, виражати особисту позицію щодо світу.
Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II.Установчо-мотиваційний етап
1. Психологічна настанова щодо вивчення теми «Словник іншомовних слів. Робота з ним».
2. Уведення учнів у понятійно-термінологічне поле: учитель акцентує увагу п'ятикласників на визначенні такого поняття, як словник іншомовних слів.
III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку
IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п'ятикласників Вибіркова робота ? Записати слова у дві колонки, враховуючи їхнє походження. Пояснити правопис слів іншомовного походження за допомогою правил. Антропонім, біосфера, галіфе, Езоп, імпровізатор, тостер, фундамент, хустка, піч, сіль, корова, гуси, річка, аннали, піца, шосе, брутто, сироп, Арктика.
V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи Аудіювання тексту
? Прослухати. Визначити тему й основну думку висловлювання. Словник іншомовних слів — науково-популярне видання, розраховане на найширші кола читачів. Основна мета Словника — дати стисле тлумачення слів іншомовного походження, які функціонують у науково-популярних, художніх, публіцистичних, офіційно-ділових і конфесійних текстах, а також пояснити лексику побутового вжитку, характерну для сучасної української літературної мови.
При підготовці до друку цього видання доводилося боротися з двома небезпеками. По-перше, треба було визначити оптимальну кількість слів, залучених до Словника, щоб урахувати і активну, і пасивну лексику. По-друге, бажання стисло й повно описати слово нерідко наражалося на певні обмеження, властиві для словників такого типу.
Долаючи згадані труднощі, укладачі прагнули, безумовно, використати здобутки своїх попередників, подати якнайбільше нових, нещодавно зафіксованих у лексикографічних джерелах слів і значень, по-сучасному витлумачити слова, що давно ввійшли в українську мову. При цьому було приділено велику увагу етимології (походженню слів), адже історія слова завжди викликає непереборну цікавість і допомагає добре зрозуміти його смислову структуру. З огляду на це, етимологічні довідки в деяких словникових статтях мають досить розгорнений характер. У виданні враховано зміни, внесені в український правопис 1993 року. Пропонований вашій увазі Словник містить близько 23 тисяч слів і термінологічних словосполучень, серед них і власне запозичена лек¬сика, і слова, сформовані з елементів давньогрецької і латинської мов на українському ґрунті.
Наприкінці видання подано іншомовні слова і вирази, уживані в латинському написанні.
Випускаючи у світ цей Словник, укладачі сподіваються, що він стане в пригоді всім, хто намагається збагнути красу української мови в її лексичному багатстві, здатності створювати нові значення слова і відроджувати старі (Зі словника).
? Дати відповіді на запитання: 1) 3 якими двома небезпеками доводилося боротися упорядникам словника при підготовці його до друку.
2) Чого прагнули укладачі словника? 3) Чому було приділено велику увагу? 4) Що подано наприкінці словника?
Ознайомлення зі структурою словника
1. Ознайомлення зі структурою словникової статті: а) слово-заголовок; б) етимологічна довідка; в) тлумачення слова.
2. Ознайомлення зі списком скорочень: а) скорочення ремарок; б) скорочення назв мов; в) скорочення в тексті статей.
Лексико-орфографічна робота
? Записати під диктовку слова іншомовного походження, пояснюючи за допомогою правил їх написання. Пояснити значення виділених слів за допомогою словника.
Армрестлінг, Афіна Паллада, бульйон, віньєтка, дебет, ідентичний конгрес, к'янт, булла, реферат, туризм.
Довідка. 1. Армрестлінг — поєдинок на руках, який проводиться за певними правилами на спеціальних столах; вид спорту. 2. Віньєтка—І) невеличке композиційно завершене графічне зображення предметного чи сюжетно-тематичного характеру (часто із символічним або алегоричним значенням); 2) орнаментальна композиція на зовнішніх елементах книжки чи окремих її сторінках (титульних, початкових, кінцевих). 3. Дебет — ліва сторона рахунку бухгалтерського^обліку, що відображає стан господарських операцій. 4. К'янт — грошова одиниця М'янми, поділяється на 100 п'я.
Гра «Упізнай слово іншомовного походження»
1) Залицяння, кокетування. (Флірт) 2) Змагання між окремими учасниками або командами, що складається з кількох зустрічей, матчів. (Турнір) 3) Спортивні змагання на спеціальних автомобілях або мотоциклах. (Раллі) 4) Науковець, що вивчає живу природу. (Натураліст) 5) Найшвидший стиль спортивного плавання. (Кроль) 6) Форма підготовки до виконання певних обов'язків. 7) Визначення хвороби; короткий медичний висновок про суть і характер захворювання (діагноз).
Словникова робота
? Знайти і розтлумачити за словником іншомовних слів фразеологічні звороти. Довести, що до їхньої будови входять слова іншомовного походження. Увести виділені сполуки у складні речення. Авгієві стайні, нитка Аріадни, Адамові сльози, Юріїв день, фокуси викидати, фіговий листок, фальшива нота.
VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок
Подумати і дати відповіді на питання.
1. Що треба знати під час роботи зі словником іншомовних слів?
2. Який принцип роботи зі статтями словника іншомовних слів?
3. Що таке етимологічна довідка словника іншомовних слів?
VII. Підсумок уроку
VIII. Домашнє завдання
1. Скласти повідомлення на тему «Принципи роботи зі словником іншомовних слів».
2. Виписати зі словника іншомовних слів три пари омонімів, пояснити їх значення.
3. До слів іншомовного походження франт, фольклорний, аномалія, атеїст, істота, егоїст, епоха дібрати українські відповідники.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали