План конспект ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ (СИНОНІМИ, АНТОНІМИ, ОМОНІМИ)
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-01-2013, 10:48
ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ
(СИНОНІМИ, АНТОНІМИ, ОМОНІМИ)
Мета: поглибити знання учнів щодо синонімів, антонімів, омонімів; удосконалити вміння п'ятикласників відрізняти омоніми від багатозначних слів, правильно вживати їх у мовленні; навчити добирати синоніми,антоніми, омоніми до слів лексичної системи української мови; формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати групи слів, порів¬нювати їх між собою і робити висновки; виробляти вміння використовувати антоніми для увиразнення, чіткого окреслення висловленої думки; вибирати з синонімічного ряду й використовувати зі стилістичною настановою найвідповідніше слово; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи України.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Культура мовлення і стилістика: уживання слів відповідно до їх значення; доречне використання слів із переносним значенням, стилістично забарвлених слів, лексичних повторів і синонімів як засобу зв'язку речень у тексті, а також синонімів для уникнення невиправданих повторів слів; засвоєння складних випадків слововживання.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань з елементами повторення.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
III. Установчо-мотиваційний етап
Психологічна настанова щодо вивчення теми «Групи слів за значенням».
IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Оголошення епіграфа уроку
Ваші квіти — замріяна казка,
- Ваші квіти — зупинена мить,
Ваші квіти — то мамина ласка,
Ваші квіти — прозора блакить.
З ними можна вночі розмовляти,
З ними можна чекати весни,
З ними можна радіти й страждати,
З ними можна крізь роки іти.
В. Борисова
VII. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п'ятикласників
Робота над текстом
? Прочитати текст уголос.
Мабуть, про жодне плодове дерево не складено стільки казок, легенд, переказів, як про яблуню... Дерево це по праву можна назвати патріархом нашого саду. Походить яблуня з Кавказу, Середньої Азії, Далекого Сходу. Тут ще й досі ростуть її дикі родичі...
Вирощують яблуні від Полярного кола до жарких субтропіків. Та все ж найкраще почувається вона в районах, де клімат помірний. У нас яблуневі сади розкинулися на величезні площі і займають майже три чверті усіх насаджень плодових дерев (3 кн. С. Кургузова «Скарбниця Деметри»).
? Дати відповіді на питання:
1) До якого стилю належить текст? Аргументуйте свою думку.
2) Знайти і назвати слова, ужиті в переносному значенні.
3) Чи є у тексті синоніми, омоніми, антоніми?
4) За якими ознаками ви їх знаходите?
VI. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
Розповідь учителя про групи слів за значенням, сферою і метою їх використання (за таблицею)
? Антоніми — слова протилежні за значенням. Виступають парами і завжди належать до однієї якоїсь частини мови: світло — темрява, світлий — темний.
Синоніми — слова різні за звучанням, але однакові або близькі за значенням: лелека, чорногуз, бусол, бузько. Два або кілька синонімів утворюють синонімічний ряд. Синоніми допомагають точніше висловити думку, уникнути повторення однакових або співзвучних слів.
Омоніми — слова, однакові за звучанням, але різні за значенням: лава — вид меблів для сидіння; лава — бойовий порядок; лава — розплавлена маса, що витікає з вулкана.
Омофони — слова, що однаково звучать, але мають різне значення і написання: Юпітер — головний бог у давньоримській міфології і юпітер — електричний світильний прилад.
Омографи — різні за значенням та вимовою слова, що мають однакове написання: води — води.
Омоформи — це слова, що мають однаковий звуковий склад тільки в певній граматичній формі: віз (іменник), віз (дієслово).
Пароніми — це слова схожі за формою, написанням, звучанням, але різні за значенням: праска — прасувати.
VII. Усвідомлення набутих знань у процесі
практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних
і творчих умінь з теми
? Прочитати вірші, з'ясувати, слова яких груп у них присутні.
КОЛОДЯЗНИЙ ЖУРАВЕЛЬ
Журавлі летять у вирій Ген за тридев'ять земель. А один в селі лишився — Синьоокий журавель. Журавлі летять у вирій
В день холодний та ясний, А один — в селі лишився, Став колодязним.
(Ю. Рибчинський) Ну й охочий брат мій Ігор До усяких живих ігор. Де яка у світі гра є, Залюбки у неї грає.
(Г. Бойко)
У стоніжок
По сто
ніжок.
Всі сто
милися,
Всі стомилися.
(Г. Бойко) Я візьму легенький прут, Пожену гусят на Прут. Хоч купатиму не в милі -Стануть чисті всі та милі.
(С. Павленко) Гей, стрільці, хапайте луки, Та й біжіть бігом на луки! Комарня там вельми сита — Настріляйте зо три сита!
(С. Павленко) ? Продовжити синонімічні ряди, звертаючись, якщо треба, до словника синонімів української мови. Увести синоніми у речення за темою «Прекрасні квіткові рослини» (робота в парах).
1) Посміхатися — насміхатися, глузувати, кепкувати, кпитися (розм.), зубоскалити (зневажати), скалитися, гигикати (розм.).
2) Всюди — скрізь, кругом, повсюди, поспіль, геть (має підсилювальне значення).
3) Охоче — радо, залюбки, заохошки.
4) Багато — багацько, видимо-невидимо, пребагато, достолиха (розм.), чортзнаскільки (розм.), шмат (розм.), без ліку (має підсилювальне значення), незліченно.
5) Барвистий (насичений різними яскравими барвами) — барвний, кольо¬ристий (розм.), квітчастий, пишний, пишнобарвний, розцвічений.
6) Живлющий — животворний, живущий, життєдайний, живодайний, освіжний, оживляючий.
7) Жовтий — золотий, золотавий, золотистий, лимонний, цитриновий, бурштиновий, янтарний, янтаревий.
8) Жоржина — горгонія, оргинія, оргонія (діалект.)
9) Зелений — смарагдовий, ізумрудний, малахітовий.
10) Квітник — зільник (діалект.), квіточник (діалект.), клумба, рабатка.
? До поданих слів дібрати антоніми, утворити з ними словосполучення Визначити в них головне й залежне слово.
Лягти — Далеко — Реальний — Пам'ятати — Білий — Говорити — Плакати —
Вгадай слова-пароніми
1. Письмове привітання (переважно ювілейне); місце проживання особи чи знаходження установи, а також відповідний напис на конверті або посилці.
2. Урядова особа, уповноважена для зносин з іншими державами; синоніми іменника «дипломник» (студент, який готує дипломну роботу).
3. Синонім слів «товариство», «група», а також «об'єднання» (підприємців); синонім слова «заходи» (для здійснення завдання).
4. Синонім слова «грамотний»; антонім слова «усний»; (уживається, наприклад, у словосполученнях зі словами «мова», «стіл»); прикметник (того ж кореня), що вживається у словосполученнях з іменниками «приладдя» (для писання), а також «робота», «праця».
5. Те, що має відношення до тактики (зокрема ведення бою); той, хто володіє почуттям міри, синонім слів «правильний», «делікатний» (у поведінці, наприклад).
Творче конструювання (робота в парах)
? На кожну парту роздаються фотографії (листівки) з різними квітами:
кульбаба, нагідки, соняшник декоративний, первоцвіт, лілея, троянда, пролісок, лаванда, фіалка, бузок, жасмин, хризантема, нарцис, незабудка, тюльпан. Описати квітку в художньому стилі, використовуючи різні художні засоби і групи слів.
Допоміжні слова: найніжніша, уособлюють, краса, замріяно-велична, віковічна, довірлива, цариця квітів, рахманна днина, яскраво-білий, дивовижно гарний, видзвонюють, веселе створіння, душа сонцетканна.
Навчальне редагування
? Відредагувати текст. Пояснити суть помилок. «Цариця квітів» — троянда — має в українській мові, в її розмовах кілька назв: це і троянда, і роза, і рожа, і ружа. Рослина родом із Середньої Азії. Звідти ж, з Ірану, народилась і її назва. Квітку розводили й окультурювали ще греки Ірми, в них вона звалася родон (грецьке), роза (латинське). З латині слово пришкандибало в німецьку мову, а з німецької причалапало в російську. В українську мову вживане на західних землях слово ружа прийшло через польську (ружа) і чеську (руже) теж з латинської. Слово це в українській мові прислужилося для називання двох квіток — троянди і мальви, яку звуть ще й рожа. Слово троянда походить з грецької мови, де ця квітка звалася тріандафіло — «тридцяти-пелюсткова». По дорозі до нас пелюстки (філо) загубилися.
Дібрати і записати слова, потрібні за змістом речень
1) До числа ... квітів належать лілеї. 2) ... барвінок — символ дівочої честі, любові. 3) Орхідея має ... суцвіття. 4) Півонія розсипає оберемками ... пелюстковий жар. 5) Квіти наших садів — досить ... товариство.
Довідка: найніжніших, хрещатий, кудлате, іскристий, строкате.
VIII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок
Дати відповіді на питання.
1. Які різновиди мають омоніми?
2. Які слова називаються паронімами?
3. Про які основні три типи переносних значень сьогодні ви дізналися?
4. Чим відрізняються омоніми від багатозначних слів?
IX. Підсумок уроку
X. Домашнє завдання
1. Вивчити теоретичний матеріал уроку.
2. Уявити, що ви продавець квіткового магазину. Вам необхідно привернути увагу громадян? Як ви це зробите? Використовуючи образні слова, скласти віршовану чи прозову рекламу будь-яких квітів (букету).
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів