План конспект ПРЕФІКС ЯК ЗНАЧУЩА ЧАСТИНА СЛОВА
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-01-2013, 11:34
ПРЕФІКС ЯК ЗНАЧУЩА ЧАСТИНА СЛОВА
Мета: повторити й поглибити знання учнів про префікс як значущу частину слова, сприяти зміцненню навичок його виділення у словах; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити префікси у словах, визначати їх роль; розвивати творчі вміння використання префіксів під час створення нових слів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до рослинного світу та розуміння його значення в житті людини.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів (у тому числі й власне українських), прислів'їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слововживання.
Тип уроку: урок повторення з елементами поглиблення.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку
III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п'ятикласників
Робота над текстом
? Прочитати текст. На які свята український народ прославляє вербу? Як ви розумієте приказку «Будь здоров, як вода, а рости, як верба»?Продовжити цей текст, використовуючи слова з довідки.
ВЕРБА
Ще тільки зійшов сніг, ледь пригріває сонце, а верба уже спішить привітати світ з весною, даруючи йому пухнасті жовті котики. Дерево, що зацвітало першим, віддавна шанувалося в Україні. Верба росла біля кожного двору. Для господарських потреб — на ночви, щоб дитину купати, для кошика чи тину. І так, для душі: зробити малому сопілку, свищик (Г. Бондаренко).
Довідка. Вербна неділя, прикрашена верба, вербова гілочка, символ України, освячена лоза, здоров'я, сила, засушена верба, красива і ніжна, невибаглива і корисна.
? Виписати слова з префіксами, виділити їх.
Коментар учителя. Префікс — значуща частина слова, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів (цвіт — зацвісти, пере-цвісти, в/дцвісти, вицвісти).
IV. Виконання практичних завдань творчого характеру
Прочитати виразно поезію Олександра Олеся. Які почуття викликає цей вірш?
Гроза пройшла... Зітхнули трави, Квітки голівки підняли, І сонце, тепле і ласкаве, Спинило погляд на землі. Літає радість, щастя світить, Дзвенять пташки в садах рясних, Сміються знову трави, квіти... А сльози ще тремтять на них.
(Олександр Олесь)
? Виписати виділені слова, визначити в них корінь, префікс, основу і закінчення.
Дослідження-пошук
? Пояснити лексичне значення слів. Виділити префікси.
Прамова, бездоріжжя, прибережний, прегустий, прикордонний, висипати, вилити, присадити.
? Утворити нові слова за допомогою префіксів за, на, під, пере, з. Якого значення вони набувають? Відповідь обґрунтувати.
Робота з розвитку діалогічного мовлення
? Прочитати й дати відповіді на запитання:
1) Яким є поле раннього літа?
4) Як співають пташки?
3) Які типи мовлення поєднані в тексті?
КВІТИ Й ПІСНІ
Іду полем, а квітів безліч. Квітів яскравих, радісних, буйних. Вітрець їх коливає, вони хитають голівками і ваблять до себе. Зелень свіжа й чиста.
Вже озимина піднялася мало не по коліна. Ярові хліба, мов той зелений шовк, прослалися перед очима.
А трави, густі, пахучі, шелестять під ногами.
Спинимось тут на узліссі й послухаємо пташиних пісень. Кожна пташка славить травень, і кожна славить на свій голос. Часом він буває і не дуже приємний, але, напевне, пташці здається, що вона співає найкраще. Жовта з чорними плямами іволга кричить, мов кішка.
Такий уже в неї верескливий голос, у цієї красуні. Зате далеко чути. Не всім же бути солов'ями!
..,Узлісся, луки, болото аж гудуть від радісних пісень! (За О.Копиленком).
? Визначити будову слів послухаємо, розквіт, прослалися і пояснити правопис префіксів.
? Скласти діалог з товаришем по парті, використовуючи поданий текст (у діалозі мають бути різні речення за метою висловлювання).
Загадка
? Відгадати загадки. Записати, підкреслити слова-антоніми
1) Летить — мовчить, лежить — мовчить, а як умре — так і зареве. 2) Приходить тихо, а відходить з шумом. 3) Летить — мовчить, упаде — кричить. 4) Що в повітрі скрізь носилося, то чорніло, то білилося? Впало й спало до пори, встало й збігло із гори (Нар. творчість).
Відгадка: Сніг.
? З'ясувати, чи в усіх виділених словах є префікси? Пояснити.
Дослідження-зіставлення
? Визначити скільки префіксів має кожне слово? Що вони означають?
Який висновок можна зробити про вживання префіксів?
Передоручати, прибережний, понавиробляти, попоїсти, винахід, приголубити, наосліп, надхмарний, праліс, заширокий, беззсоння, возз'єднатися, походити.
? Із словами винахід, приголубити, беззсоння скласти речення.
? Лексична робота. За допомогою тлумачного словника з'ясувати лексичне значення виділених слів. (Наосліп — не бачити нічого, не дивлячись куди-небудь. Не маючи впевненості, точних, конкретних даних. Праліс — незайманий, предковічний, густий ліс).
V. Систематизація й узагальнення знань
1. Для чого служать префікси у словах? Навести приклади.
2. Чи змінюється лексичне значення слова зі зміною префікса? Пояснити.
3. Скільки префіксів може бути у слові?

VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
Виписати з твору Івана Франка «Грицева шкільна наука» 15 слів (різних частин мови) з префіксами. Виділити їх. Пояснити правопис.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів