План конспект СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (УКРАЇНСЬКА МОВА, ІНФОРМАТИКА)
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-02-2013, 10:56
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ (УКРАЇНСЬКА МОВА, ІНФОРМАТИКА)
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів з синтаксису і пунктуації, набуті в попередніх класах, перевірити рівень оволодіння вміннями правильної розстановки розділових знаків в кінці речення, між простими реченнями, що входять до складного, при звертанні, вставних словах, прямій мові та діалозі; формувати комунікативні компетенції: вміння висловлювати свою думку, самостійно працювати над завданнями; полікультурні компетенції — прилучення учнів до знання шедеврів світової культури; виховувати шану та повагу до народних звичаїв, народної моралі, прагнення дотримуватись її норм; виховувати шану до жінки-матері.
Методи і прийоми: вправи, тестові завдання, бесіда, творче завдання, диференціація й індивідуалізація навчання, випереджальне завдання.
Обладнання: комп'ютери, репродукції картин, «Катерина» Т. Шевченка, електронна галерея Мадонн, кольорові фішки.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань з комп'ютерною підтримкою, з використанням міжпредметних зв'язків; технологія формування продуктивної пізнавальної атмосфери.
Найвища і найчистіша краса світу —
у жінці-матері.
Максим Рильський
ХІД УРОКУ
І. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів
Доброго дня! Сьогодні ми проводимо урок української мови з комп'ютерною підтримкою. Тема нашого уроку — «Синтаксис і пунктуація». Сьогодні ми працюватимемо над завданнями теоретичного і практичного змісту, в процесі виконання яких ми пригадаємо пунктуаційні правила, вивчені в попередніх класах, перевіримо свої вміння правильно ставити розділові знаки в кінці речення, між простими реченнями, що входять до складного, при звертанні, вставних словах, однорідних членах речення, прямій мові та діалозі; вдосконалимо вміння правильно будувати речення, висловлювати свою думку.
Тестові завдання розроблені на матеріалах творів з української літератури про долю жінки-матері, які ми нещодавно вивчили. Тому епіграф нашого уроку — «Найвища і найчистіша краса світу — у жінці-матері» (Максим Рильський).
II. Актуалізація опорних знань учнів.
Виконання завдань теоретичного і практичного змісту
За кожне з виконаних вами завдань ви отримаєте фішку певного кольору. Червона означатиме, що ви виконали завдання на високому рівні, жовта — на достатньому, синя — на середньому. Наприкінці уроку за кількістю фішок певного кольору ви спробуєте виставити собі підсумкову кількість балів.
1. Перше завдання допоможе визначити рівень теоретичних знань.
Відкрийте каталог Lesson З, в ньому каталог Test, запустіть файл
idenl.exe.
Складне речення
Речення, утворене з двох чи кількох простих речень. (Складносурядне речення)
Складне речення з сурядними сполучниками. (Складнопідрядне речення)
Складне речення з підрядними сполучниками. (Безсполучникове речення)
Складні речення, до складу яких входять прості, пов'язані за змістом та інтонацією. (Кома)
Прості речення, що входять до складносурядного, відокремлюються одне від одного... (Пауза)
У мовленні підрядне речення і головне розмежовує... (Послідовна підрядність) '
Якщо перше підрядне речення залежить від головного, а решта — послідовно одне від одного, це... (Однорідна підрядність)
Коли два і більше підрядних речення відносяться до одного слова в головному реченні, це... (Неоднорідна підрядність)
Якщо друге речення в БСР вказує на причину того, про що говориться у першому, ставиться... (Тире)
Якщо друге речення в БСР виражає наслідок, то ставиться... (Тире)
Прості речення в БСР дуже поширені, менш зв'язані за змістом, ставиться... (Крапка з комою)
2. Відкрийте каталог Lesson З, !UKR, test.exe.
Дайте відповідь на кожне з питань, вибираючи один із запропонованих комп'ютером варіантів.
• Вкажіть речення, в якому розділові знаки розставлено правильно.
«Дала,— кажуть,— бровенята, не дала долі».
Вкажіть речення, в якому розділові знаки розставлено правильно. Отаке-то, лихо, бачите, дівчата.
Серед поданих речень визначте просте. Візьміть срібло-злото та будьте багаті.
Вкажіть речення, в якому розділові знаки розставлено правильно. Здається, панують, а долі не'знають.
Вкажіть речення, в якому розділові знаки розставлено правильно. Катерино, доню моя, що ти наробила?
Серед поданих речень вкажіть складне безсполучникове речення. Кричать сови, спить діброва.
3. Наступне завдання допоможе виявити, як ви вмієте практично застосовувати знання в контрольно-тренувальних вправах, які розраховані на вдосконалення пунктуаційної грамотності.
У залежності від того, наскільки грамотно ви відповідатимете на питання, програма самостійно ускладнюватиме завдання або збільшуватиме їхню кількість. " ?
Відкрийте каталог Ukrmova, запустіть драйвер cyr_vga.bat, щоб підключити український алфавіт, запустіть виконавчий файл гип.ехе.
У головному меню оберіть тему «Поняття пунктограм. Типи пунктограм». Запустіть пакет на виконання. Завдання виникають на екрані без певного порядку, випадковим чином. Тож, можна вважати, що кожен учень виконує свій варіант, який відповідає його рівню знань.
1. Виділіть, де треба, дієприкметниковий зворот комами:
Поля пробуджені сонцем від зимового сну злегка парували (В. Козаченко). Несподівано на вулицю влетіли довгі санки запряжені парою коней (О. Копиленко). Тьмяно поблискували наповнені водою колії (О. Гончар).
2. Які речення можуть ставати окличними?
а) Розповідні; б) питальні; в) спонукальні.
3. Поставте потрібні розділові знаки.
Все навколишнє здавалось прекрасним сад город соняшник... (О. Довженко). Луки гори пишні сади все зелене і принишкле (О. Гончар).
4. Поставте пропущені розділові знаки:
Україно Мозок мій світліє і душа тіснішою стає
Як твої сподіванки і мрії у життя вриваються моє. (В. Симоненко)
5. Поставте потрібні розділові знаки в поданих реченнях:
Сниться мені поле вечори барвисті береги пахучі рідного Дінця (В. Сосюра).
Жито пшениця й овес все разом поспіло (/. Нечуй-Левицький).
6. Зіставте речення. Де треба, поставте коми:
Квітнуть народні таланти.— Квітніть народні таланти.
Світи нам день безсмертними вогнями (В. Сосюра).
Світить нам день безсмертними вогнями.
7. Позначте в реченні звертання. Виділіть кольором.
Мій народе, пісень триста тисяч твоїх, Уяви, сколихнули б умить Україну,— Захотіли б, мабуть, всі земні солов'ї Вивчить мову і пісню твою солов'їну.
(В. Василенко)
8. Поставте, де треба, розділові знаки.
У саду ростуть дерева сливи вишні груші.
У наших лісах водяться різні тварини лосі косулі зайці.
9. Поставте потрібні розділові знаки на межі речень.
День поступово переходив у ніч На траві лежали тіні дерев Сонце ховалося за ліс Довго ще на сході догоряла зоря Чи доводилося вам бути свідками приходу ночі Це справді прекрасне і таємниче явище
10. Поставте у реченнях, де слід, тире.
Сосюра поет людського серця (М. Рильський). Найбільше добро в кожного народу це його мова (17. Мирний).
11. В кінці розповідного речення ставиться:
а) знак оклику; б) знак питання; в) двокрапка.
12. Які розділові знаки вживаються при звертанні?
а) Кома; б) двокрапка; в) знак оклику;
г) знак питання; д)тире.
13. Поставте, де треба, розділові знаки.
Будьте завжди ввічливі і доброзичливі в спілкуванні з людьми. Будьте уважні до співрозмовника до його стану і настрою. Умійте слухати і не перебивати інших.
Хвилинка релаксації
Виконання практичних завдань
Виконуючи тести, ви звернули увагу, що матеріал до них взятий з відомих вам творів.
Що це за твори? («Катерина», «Наймичка» Т. Шевченка)
Які моральні проблеми піднімає Т. Шевченко в цих творах? (Тема материнства, долі жінки-покритки, проблема вибору, який стоїть перед матір'ю)
Пригадайте відомі вам прислів'я і приказки, в яких висловлено споконвічні народні уявлення про жінку-матір, погляди на її роль в родині, суспільстві.
Ми з вами читали багато творів з української та зарубіжної літератури, в яких розглядається тема материнства. Пригадайте, як про жінку-матір висловлювались митці, мислителі. Якою вони бачили жінку-матір?
Давайте переглянемо, як зображували жінку-матір митці живопису в різні часи. Ми з вами часто відвідуємо Смілянський культурно-просвітницький центр «Світанкова Зоря», де вже мали змогу познайомитися з багатьма полотнами відомих художників.
Завітаймо до електронної галереї Мадонн.
Режим перегляду для наступних файлів:
Чи можете ви назвати авторів цих полотен?
Katrin.bmp
145. Белліні Джованні
54. Баутс Дірк
130. Лоренцо Ді
101. Байдовінетті Аллессо
107. Ботічеллі
187. Рафаель «Мадонна з вуаллю»
Давайте детальніше поговоримо про цю картину. У вас було випереджувальне завдання — пошук інформації в Інтернеті. Хто може поділитися з нами результатами пошуку?
237. Луіні
20. Модена Барнаба
132. П'єро де Козімо
257. Массейс Квентін
132.6 Рафаель. «Сікстинська Мадонна»
Переглянувши живописні полотна відомих митців, пригадавши літе¬ратурні твори, спробуємо дати відповідь на питання: яким є найвище призначення жінки? (Жінка приходить у світ, щоб давати життя, виховати дитину, забезпечити її майбутнє. Часто для виконання цього призначення жінці доводиться жертвувати собою, своїм життям, навіть пережити людський осуд, як це сталося з героїнями Шевченкових творів)
Чи змінився погляд на жінку-матір в наш час? Якою, на ваш погляд, є сучасна жінка-мати?
3. Відкрийте графічний файл «схема». За поданими схемами складіть речення. Тема речень — «Жінка-мати, материнство».
V. Підсумок уроку
Протягом уроку ви отримали певну кількість фішок різного кольору. Виставте собі оцінку за урок в балах і вмотивуйте її.
VI. Домашнє завдання
Напишіть твір-роздум на тему «Мадонна XXI століття». Найкращі твори будуть надрукоані в шкільній газеті «Дзвоник».
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів