План конспект Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення (4 год) Тема. Словосполучення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 5-02-2013, 13:57
Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення (4 год)
Тема. Словосполучення
Мета: повторити, конкретизувати вивчене про словосполучення, його ознаки як синтаксичної одиниці, особливості будови; розвивати творче мис лення; виховувати повагу і любов до найдорожчих у житті людей.
Тип: урок удосконалення знань, умінь і навичок.
Обладнання: роздатковий матеріал, тлумачний словник, "вінок шани" (із ват ману), що його будуть оздоблювати символічними "сердечками", листі вки з побажаннями.
Хід уроку
I. Актуалізація чуттєво-емоційного досвіду
Учитель. Ідемо в життя з образами дорогих людей у душі. Несемо їх духовний портрет у собі й бережемо, як коштовну перлину. А поки вони ра зом з нами - почуваємося справді щасливими. Відчувати на собі тепло надій ної руки і слова, розділяти з ними гіркий хліб буденщини і велику радість здобутків - неоплатний дарунок долі. Батько, мати, родичі, друзі, наставники, та хто б це не був -
Велике щастя стрінути людину, Яка в твоє життя не на годину Приходить і лаштує в нім житло.
Благословляю ту щасливу днину І вас, омріяних, єдиних, Коли зродили у душі тепло.
(О. Білаш) Бережімо цих людей, вони найкращі, але не вічні. Даруймо їм повсякчас ну радість, не чекаючи подяки. Чому? Уявіть на мить, що їх не стало, і все зрозумієте.
А сьогодні, згадуючи вивчене про словосполучення, будемо єднати не лише слова нашої мови з метою удосконалення знань про одну з її синтаксичних одиниць, а й спробуємо об'єднати наші найщиріші почуття у сердечну відданість дорогим і незамінним людям (демонстрування символічного вінка шани).
II. Конкретизація теми, мети
III; Актуалізація знань, умінь
Бесіда:
1. Що вивчають синтаксис і пунктуація? Свої міркування звірте з підруч
ником (с. 173) .
2. Опрацювання запису на дошці.
Людина
Найдорожча людина
Найдорожча людина несподівано наповнила моє життя новою радістю.
Запитання і завдання.
О Зіставте вислови. Чи можна їх вважати синтаксичними одиниця ми? Якими? Чому?
0 Що не дозволяє нам як мовцям сприймати такі вислови, скажімо, як: найдорожчий людина чи найкоштовніша (?) людина? (Граматична і смислова єдність у словосполученні.)
0 На основі сказаного дайте визначення словосполучення. Наведіть приклади словосполучень.
3. У чому полягає відмінність словосполучень від слів та речень? Перевірте свої міркування за контрольною карткою чи таблицею на дошці (таблицю демонструють після виявлення знань).
IV. Удосконалення знань, умінь і навичок
Конкурс "Найшанобливіший учасник".
Завдання. Доберіть якнайбільше залежних слів для головного "людина", за лежно від того, який зміст вкладаєте у слово "найдорожча".
(Щира, чуйна, надійна, доброзичлива, милосердна, вірна, відверта, турбот лива, відповідальна, справедлива, приваблива, працьовита, мудра, досвідчена, любляча; вчитель додає - гуманна, інтелігентна). Пояснення значень двох останніх слів. Робота зі словником.
Учитель. Кого можуть стосуватися дібрані слова?
1. Як маємо ставитися до таких людей?
2. За що ми зобов'язані їх любити чи поважати? 2. Робота в групах (2).
Завдання. Дайте відповідь на поставлені питання (по одному для кожної групи) у формі словосполучень з прийменником. Поясніть, яку роль відіграє прийменник у словосполученні.
1. Ставитися з любов'ю, ... з повагою, ..., з ніжністю і т. д.
2. Поважати за доброзичливість, ... за розум, ... за підтримку і т. д. Завдання. Випишіть усі словосполучення із записаного на дошці речення.
Доведіть, що це словосполучення.
- До якого переліку не ввійшла граматична основа?
- Які ще поєднання слів не є словосполученнями?
3. Розподільний акродиктант.
Завдання. Записати названі вислови у відповідну колонку.
Словосполучення Інші поєднання слів
Мальви за вікном Людяність не забувається
Альбом зі світлинами Юність і досвід
Твої незабутні очі Буду пам'ятати
Іду у світ широкий Окрилений і щасливий
Розцвітає красою почуттів Від хвилювання
(Готовий варіант)
4. У які словосполучення можна поєднати слова, складені з початкових літер слів у колонках (любов матері, любов до матері)? Чим вони відмінні? Поясніть будову, введіть у речення, використовуючи словосполучення акро-диктанту.
5. На які дві групи можна поділити словосполучення диктанту, врахову ючи особливості їхньої будови? (Поширені і непоширені.)
Учитель. Ми вплели першу часточку сердець у вінок шани найдорожчим людям і даруємо її тій, з кого їх перелік бере початок - матері. Вона не єдина серед тих, хто нас любить, але які ж ми самі?
6. Робота над текстом (роздатковий матеріал). Виразне читання учнем.
Текст
Заповідь юним
Ми так любимо себе, так хочемо, аби нас любили. Та чи здатні на взаємність? Себе спитаймо. Чи не підрубуємо опори сокирами зневаги та бай дужості? Згадайте, які очі у вашої матері? Торкніться жилавих рук батька. Увесь свій рід вшануйте словом і ділом за добру славу і науку для молодших. Шкільних років не викидайте з пам'яті. Учительська вимогливість і доброта хай завжди стоять на сторожі ваших бажань і устремлінь. Тепло відчуймо. Тепло передаймо. І живімо так, аби діяння свої вознести Богові на славу, людям на втіху.
(За О. Германом) Завдання. Визначте головну думку, стиль тексту.
Робота в групах.
Група 1 ("Стилісти"). Виписати три словосполучення на підтвердження стильової приналежності тексту, зробити розбір за будовою.
Група 2 ("Оперативні"). Виписати три словосполучення, вжиті в перенос ному значенні, зробити їх розбір за будовою.
Група 3 ("Дизайнери"). Скласти три словосполучення (або більше) з художньо-емоційним забарвленням (метафори, епітети), що ними можна було б доповнити текст.
Учитель. Кого ще маємо вшанувати, залишаючи навіки місце для них у серці? (Символічні "сердечка" вкладає у вінок шани учень, що найкраще впо рався із завданням; ще раз підтверджується обов'язок любити і шанувати батьків, родину, вчителів.)
V. Узагальнення знань, умінь і навичок
Діти! Ви вірите у диво? Ні? Відомий тернопільський поет О. Герман теж не вірив, коли зневірився у кришталево-чистих душах друзів. Та раптом вони знову заясніли на видноколі його до кінця ще не згаслих надій, і було це справжнім дивом - дивом воскресіння віри в людину.
Робота в групах. Конкурсна робота на титул "Пан Геній" і "Пан Практик". Група 1. Якнайшвидше з поданих висловів скласти віршований текст (допускаються незначні відхилення від поданого мовного матеріалу).
Група 2. Якнайшвидше виконати розбір за будовою непоширених словос получень, вказати поширені й непоширені, розмежувати словосполучення та інші поєднання слів.
Мовний матеріал. Велике диво світу, вірю у диво, приходить у безнадії, приходить у останній час, приносить в слові ліки, силу віри поверта, поверта до нас, я вірю, приходить друг.
Авторський текст Я вірю у велике диво світу: У безнадії, у останній час Приходить друг, приносить в слові ліки
Та силу віри поверта до нас.
(О. Герман)
Учитель. "Справжній друг - то великий скарб", - говорить народна мудрість. Життя не раз ще переконає нас у цьому. Тому ще один сердечний спалах вдячності саме для нього. (Учень доповнює вінок символом.)
VI. Підсумок у формі лінгвістичної гри "Ловлю вас на слові"
(Відповідає на питання той, що його називає вчитель. Допускається відповідь "так"або "ні").
1. Словосполучення - це група слів, що виражає закінчену думку. (Ні.)
2. Граматична єдність слів у словосполученні виражається закінченням залежного слова і прийменником. (Так.)
3. Змістовий зв'язок виражається за допомогою інтонації. (Ні.)
4. Підрядність словосполучення - це підпорядкованість головного слова залежному. (Ні.) І т. д.
VI-Домашнє завдання
Учитель. Хай згусток сокровенних почуттів, що залишилися не до кінця ще вираженими (адже можливості словосполучень доволі обмежені), знайде свій відсвіт у найкращих побажаннях дорогим людям, що їх пропоную записа ти на листівці і при нагоді вручити адресатам. Опорні словосполучення: від усієї душі; бажаю щедрої долі; зичу родинного тепла; посмішка удачі; у ка лейдоскопі життя; прожити у щасті; многая літа; Господнє благословення.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали